Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gamla synder kastar långa skuggor. Målsättningen Ett progressivt miljöhandlingsprogram Ett progressivt miljöhandlingsprogram Stor politisk enighet Stor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gamla synder kastar långa skuggor. Målsättningen Ett progressivt miljöhandlingsprogram Ett progressivt miljöhandlingsprogram Stor politisk enighet Stor."— Presentationens avskrift:

1 Gamla synder kastar långa skuggor

2 Målsättningen Ett progressivt miljöhandlingsprogram Ett progressivt miljöhandlingsprogram Stor politisk enighet Stor politisk enighet Näringen verkar på miljöns villkor och inte vice versa Näringen verkar på miljöns villkor och inte vice versa

3 5 stegs modell Kriterier för lämplig odlingsplats Kriterier för lämplig odlingsplats Tillstånden Tillstånden Specifik plan för varje företag Specifik plan för varje företag Utsläppsrättigheter / Tak Utsläppsrättigheter / Tak Innovativa åtgärder Innovativa åtgärder

4 Kriterier för lämplig odlingsplats Öppen fjärd Öppen fjärd –Vattendjup –Öppenhet –Närhet till speciella skyddsvärna miljöer –Närhet till annan verksamhet –Närhet till fast bosättning, fritidsbebyggelse –Kategorier 1-3 (odlingstak) Alternativa odlingsplatser skall finnas Alternativa odlingsplatser skall finnas

5 Tillstånden Skall gälla tillsvidare Skall gälla tillsvidare Ha tillgång till alternativa odlingsplatser Ha tillgång till alternativa odlingsplatser Uppfyller kriterierna på lämplig odlingsplats Uppfyller kriterierna på lämplig odlingsplats Uppfyller minimikrav på specifik belastning(BAT) Uppfyller minimikrav på specifik belastning(BAT) Uppvisar kontinuerlig förbättring på specifik belastning Uppvisar kontinuerlig förbättring på specifik belastning Processvatten och slaktavfall skall omhändertas Processvatten och slaktavfall skall omhändertas Alternativt: Tidsbundna tillstånd som förnyas ”automatiskt” om kriterier uppfylls Alternativt: Tidsbundna tillstånd som förnyas ”automatiskt” om kriterier uppfylls

6 Specifik plan för varje företag Ur ett miljömässigt samt företagarperspektiv Ur ett miljömässigt samt företagarperspektiv Fastställande av miljöstatus före verksamheten inleds Fastställande av miljöstatus före verksamheten inleds Kontrollprogram Kontrollprogram Hur hantera ”problem” Hur hantera ”problem”

7 Utsläppsrättigheter / tak Lr fastställer taket Lr fastställer taket Utdelning av utsläppsrättigheter enl på förhand fastslagna kriterier Utdelning av utsläppsrättigheter enl på förhand fastslagna kriterier Målsättning: Målsättning: –inom 5 år minskning med 30% –Inom 10 år minskning med 50 % (under förutsättning att det är möjligt?!) Bonussystem Bonussystem

8 Innovativa åtgärder Absolut ! Men i dags läge finns inte utprovade system för stor drift. Absolut ! Men i dags läge finns inte utprovade system för stor drift. Bortser man helst från de företagsmässiga bitarna är allt möjligt Bortser man helst från de företagsmässiga bitarna är allt möjligt Bör ske i samråd mellan lr och intresserade företagare Bör ske i samråd mellan lr och intresserade företagare

9 Vinster Fortsatt miljöfokus Fortsatt miljöfokus Ny start = alla ges samma möjligheter Ny start = alla ges samma möjligheter Ökad interaktion Ökad interaktion –Mellan avdelningar –Avdelningar och branch Stor politisk enighet = mhp faller inte i samband med att ev lr gör det = Stor vinst för miljön Stor politisk enighet = mhp faller inte i samband med att ev lr gör det = Stor vinst för miljön

10 Den förevisade presentationen bygger i främsta hand på sunt förnuft ”En expert är en person som vet mer och mer om mindre och mindre tills han vet nästan allt om nästan ingenting”

11 TACK !


Ladda ner ppt "Gamla synder kastar långa skuggor. Målsättningen Ett progressivt miljöhandlingsprogram Ett progressivt miljöhandlingsprogram Stor politisk enighet Stor."

Liknande presentationer


Google-annonser