Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gamla synder kastar långa skuggor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gamla synder kastar långa skuggor"— Presentationens avskrift:

1 Gamla synder kastar långa skuggor

2 Målsättningen Ett progressivt miljöhandlingsprogram
Stor politisk enighet Näringen verkar på miljöns villkor och inte vice versa

3 5 stegs modell Kriterier för lämplig odlingsplats Tillstånden
Specifik plan för varje företag Utsläppsrättigheter / Tak Innovativa åtgärder

4 Kriterier för lämplig odlingsplats
Öppen fjärd Vattendjup Öppenhet Närhet till speciella skyddsvärna miljöer Närhet till annan verksamhet Närhet till fast bosättning, fritidsbebyggelse Kategorier 1-3 (odlingstak) Alternativa odlingsplatser skall finnas

5 Tillstånden Skall gälla tillsvidare
Ha tillgång till alternativa odlingsplatser Uppfyller kriterierna på lämplig odlingsplats Uppfyller minimikrav på specifik belastning(BAT) Uppvisar kontinuerlig förbättring på specifik belastning Processvatten och slaktavfall skall omhändertas Alternativt: Tidsbundna tillstånd som förnyas ”automatiskt” om kriterier uppfylls

6 Specifik plan för varje företag
Ur ett miljömässigt samt företagarperspektiv Fastställande av miljöstatus före verksamheten inleds Kontrollprogram Hur hantera ”problem”

7 Utsläppsrättigheter / tak
Lr fastställer taket Utdelning av utsläppsrättigheter enl på förhand fastslagna kriterier Målsättning: inom 5 år minskning med 30% Inom 10 år minskning med 50 % (under förutsättning att det är möjligt?!) Bonussystem

8 Innovativa åtgärder Absolut ! Men i dags läge finns inte utprovade system för stor drift. Bortser man helst från de företagsmässiga bitarna är allt möjligt Bör ske i samråd mellan lr och intresserade företagare

9 Vinster Fortsatt miljöfokus Ny start = alla ges samma möjligheter
Ökad interaktion Mellan avdelningar Avdelningar och branch Stor politisk enighet = mhp faller inte i samband med att ev lr gör det = Stor vinst för miljön

10 Den förevisade presentationen bygger i främsta hand på sunt förnuft
”En expert är en person som vet mer och mer om mindre och mindre tills han vet nästan allt om nästan ingenting”

11 TACK !


Ladda ner ppt "Gamla synder kastar långa skuggor"

Liknande presentationer


Google-annonser