Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan Förbättring Delaktighet Strategidag 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan Förbättring Delaktighet Strategidag 2012."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan Förbättring Delaktighet Strategidag 2012

2 Vilka förändringar finns i omvärlden? Bärande idén 1 Vilka behöver samverka för att uppnå det? Vad är bäst för Esther ? Vad behöver hon? Vad VILL hon?

3 Strategidag 2012 Bärande idé 2 Vi har egna förmågor!    Vi vill Vi kan Vi vågar

4 Strategidag 2012

5 Är dina prioriteringar Esthers prioriteringar? Hur vet du det? ”Esther coacherna hos oss på Ortopediska vårdenheten intervjuar 5 patienter varje månad för att på ett djupare sätt få kunskap om hur man upplever vården på avdelningen. ” Annika Fransson, 2012

6 Strategidag 2012 Vision Värderingar Principer Handlingskraftigt nätverk Kundfokus Ditt problem är mitt problem Alla är lika mycket värda Vi underlättar för varandra Ett gemensamt ansvar för kunden Gemensamma mötesplatser för utveckling tillsammans. Multiprofessionalism. Öppenhet, lärande av avvikelser.

7 Strategidag 2012 Handlingskraft ? Hur märker Esther att nätverket har handlingskraft?

8 Strategidag 2012 Esthers namnsdag annonseras Bra fungerande sommar Seniorcentralen Tranås – 3 C uppsatser Esther coaching – D uppsats Inge Werner berättar Överraskningar under året

9 Strategidag 2012 Vårdplaneringsteamet utökas, inom slutenvården och Nässjö kommun, Vetlanda på gång 33 nya Esther coacher på gång….. Stark nationell fokus Fortfarande internationell intresse……Wales, Italien,England, Finland, USA, Mexico. White paper NHS om Esther

10 Strategidag 2012 Hur märks det på organisationsnivå att det finns handlingskraft?

11 Strategidag 2012 Var Esther än är så finns vi där! Samverkan Förbättring Delaktighet

12 Strategidag 2012 Esthers delaktighet Vi har diskuterat: När blir man en Esther? Behov av samordnade insatser, el eg. när man föds. Behov av delaktighet? Från första början. Hur kan vi öka delaktigheten? Kan behöva företrädare el kontaktperson, skrifter, bilder. Intervjuarens profession kan göra frågor ledande. Kulturers inverkan. Rutiner vid vårdplanering. Fråga, lyssna, återkoppla. Nästa steg är: Vision: Hur kommer teknik-Esther att se ut? Internationell kommunikation – många ligger efter tekniken. Teknik-Esther ställer krav. Gemensamt datasystem även för Esther. Fortsatt samarbete mellan organisationer kring och med Esther. Diskutera innan vi blir sjuka hur vi vill ha det. Närstående viktiga. Trygghet i mötet. All information på ett personligt USB-minne? Obegränsade möjligheter till delaktighet. Tekniken in även hos de äldre – kommunerna (vissa) sover! Dokumentation av grupparbeten

13 Strategidag 2012 Aptit för livet Vi har diskuterat: Projekt i Eksjö om matens betydelse – aptit, mängd, gemenskap runt måltiden. Nästa steg är: vi kan bli bättre på att skicka med information om maten på samma sätt som medicinering. Svårt att nå ut hela vägen till hemtjänsten, behöver bli bättre. Näringsinnehåll kan höjas med olika metoder utan att öka mängden mat. Svårt för hemtjänsten att få Esther att tänka om runt maten. De som bor i eget boende behöver få information om maten vid utskrivning från sjukhus. Kommunala matsalar fungerar väldigt bra – fler sådana mötesplatser för äldre, t ex skolor. Behöver ha rutiner för att upptäcka risker, även bland dem som inte är inskrivna i verksamheten. Anhöriga sköter ofta inköpen – de behöver också få information om matbehoven. Viktigt att följa upp maten efter sjukhusvistelse. Dokumentation av grupparbeten

14 Strategidag 2012 KomHem Vi har diskuterat: vad måste vi göra för att Esther inte ska märka kommunaliseringen? Hon ska märka att det är bättre. Personalkontinuitet, kommunen ansvarar för planerade och oplanerade sjukvårdsinsatser, inte märka gnissel, Esther får inte bli Svarte Petter, patienter från andra kulturer och information på andra språk och på lätt svenska. Bal: skillnad på psykiskt och fysiskt funktionshinder. Ex kuratorer skatteväxlas inte. Grå- eller svartzoner ska inte finnas – gränsdragningar och vårdkedjor måste fungera. Avgifter: kommer Esther att neka hemsjukvård om den kostar pengar? Nästa steg är: vårdplaneringen och vårdkedjan måste fungera på samtliga nivåer. Vara medvetna om olika bakgrunder, språkbruk. Ha förståelse för dem och ta tillvara på skillnaderna. Information till Esther och anhöriga tidigt, på lätt svenska och olika språk. Det ska alltid finnas någon som tar över i vårdkedjan. Fall med psykiatriska patienter för att förtydliga. Dokumentation av grupparbeten

15 Strategidag 2012 Samordnare för Esther lokal? Vi har diskuterat: en tidig insats av samordnare behövs för Esther. Hur fånga upp patienter som inte är inskrivna i primärvården? Akuta team från kommunen. Nästa steg: samordnad individuell plan. Samordnare någon som känner Esther och som följer upp planen. Dialog om vilken information man vill ha. Dokumentation av grupparbeten

16 Strategidag 2012 Coaching Vi har diskuterat: Framtiden för coacherna. Fixa café, ställa frågor, utveckla, stödja, större projekt, vardagsförbättringar, attitydförändringar Nästa steg är: Hur få coacherna mer synliga? Chefsutbildning i Esther- coachutb, knappar, nätverksträffar, spridningstid. Stående punkt på APT. Avsätta 5 procent av arbetstiden. Dokumentation av grupparbeten

17 Strategidag 2012 Lärande tavlor Vi har diskuterat: utmaningen att hitta delaktighet bland dem som arbetar närmast Esther. Visa resultat på enhetsnivå. Varför mäter vi? Hur vet vi att vi arbetar på bästa sätt? Kommunen ta del av landstingets åtgärder. Nästa steg: få mätresultat in i vardagen, fånga idéer, visa resultat på kreativa sätt, kunskap om varför vi mäter, dela med oss till varandra och till Esther. Dokumentation av grupparbeten

18 Strategidag 2012 Viktiga datum 2013 6 mars Coachens dag 22 mars Tänk om Åldrandet 24/25 april Släktträff i Vadstena 15/16 maj Utvecklingskraft, examen Esther coacher 19 september SPIRA nationell konferens 17 oktober Esther strategidag

19 Strategidag 2012 Lokaler för grupparbeten Aulan KomHem Almen Esthers lokala samordnare ? Asken Esther coaching och framtiden Furan Lärande tavlor Hörsalen Är Esther verkligen delaktig? Granen Aptit för livet

20 Strategidag 2012 Esther Pärla Nomineringar: Kajsa Radonich, Geriatriska kliniken Annika Östh, Tranås kommun Gunilla Lindberg, Medicin kliniken Ingrid Lindberg, Medicinkliniken Inge Werner, Senior Bertil Carlfors, Senior Maria Johansson, Tranås VC Henrik Nilsson, Tranås VC Ingela Bengtsson, Tranås kommun Lillemor Runn, Tranås kommun Helena Dovier ……and the winner is…………………


Ladda ner ppt "Samverkan Förbättring Delaktighet Strategidag 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser