Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konflikter. Vad är en väpnad konflikt? ”uttalad oförenlighet som gäller regeringsmakten eller territorium där det väpnade våldet mellan två parter, av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konflikter. Vad är en väpnad konflikt? ”uttalad oförenlighet som gäller regeringsmakten eller territorium där det väpnade våldet mellan två parter, av."— Presentationens avskrift:

1 Konflikter

2 Vad är en väpnad konflikt? ”uttalad oförenlighet som gäller regeringsmakten eller territorium där det väpnade våldet mellan två parter, av vilka åtminstone en är en regering, orsakar minst 25 stridsrelaterade dödsfall under ett år”

3 En väpnad konflikt kan dessutom ha olika karaktär –Inomstatlig –mellanstatlig –inomstatlig med utländsk inblandning.

4 Tre intensitetsnivåer av väpnade konflikter. En mindre väpnad konflikt har fler än 25 stridsrelaterade dödsfall per år men färre än 1000 döda totalt. En större väpnad konflikt innebär fler än 25 men färre än 1000 döda i strid under ett år och mer än 1000 totalt i konflikten. Krig är det vid mer än 1000 stridsrelaterade dödsfall per år.

5 Vad är en stat? Krav enligt folkrättslig praxis existerar en stat om följande krav är uppfyllda: –Maktorganisation –Kontroll över befolkning –Kontroll över ett visst territorium –Måste erkännas av andra stater

6 Statens problem: Våldsmonopol och legitimitet Stater får och behåller sin auktoritet dels genom sitt våldsmonopol, dels genom varierande grad av legitimitet Legitimiteten beror på i vilken utsträckning de härskande eliterna och det politiska systemet förmår tillvarata medborgarnas politiska, religiösa och etniska intressen och önskemål.

7 Instabilitet i politiska system beror ofta på legitimitetsbrister Instabilitet ”botas” ofta med ökad användning av statligt våld och tvång, vilket i sin tur ofta leder till ökade legitimitetsbrister hos befolkningen.

8 Tendenser inom det internationella systemet Integration som tillföljd av ökad ömsesidigt beroende och behov av samarbete i ekonomiska och militära frågor Separatism som tillföljd av auktoritetskriser, som såväl äldre som nyare statsbildningar drabbas av till följd av ökade legitimitetsproblem. –Separatism kan även kopplas samman med en ökad internationalisering. –Separatistiska tendenser förstärks av varandra.

9 Perspektiv på konflikter Harmoniperspektivet –Den starke klarar laglöshet –”Ovanifrånperspektiv” –Det internationella spelet kan beskrivas med ord som Samarbete Gemenskap Harmoni

10 Konfliktperspektivet –Underifrånperspektiv –Krav på ny världsordning –Underläge som innebär fokus på ord som Orättvisor konflikter

11 Förklaringsnivåer Individnivå Egenskaper hos människan Utgår från att människan är en aggressiv varelse Orsaker kan härledas till fyra nyckelbegrepp –Instinkt –Frustration –Perception –Lydnad

12 Statsnivå Egenskaper hos stater Egenskaper leder till konflikt –Fysiska (gränser mm) –Politiska (diktatur - demokrati) –Ekonomiska (Imperialism - kapitalism) –Ideologiska (Universella ideologier, nationalism)


Ladda ner ppt "Konflikter. Vad är en väpnad konflikt? ”uttalad oförenlighet som gäller regeringsmakten eller territorium där det väpnade våldet mellan två parter, av."

Liknande presentationer


Google-annonser