Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utblick Europa. Vad är Utblick Europa? Utblick Europa är ett ledningsarbete och en omvärldsorientering. Individ och familj har studerat europeiskt socialt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utblick Europa. Vad är Utblick Europa? Utblick Europa är ett ledningsarbete och en omvärldsorientering. Individ och familj har studerat europeiskt socialt."— Presentationens avskrift:

1 Utblick Europa

2 Vad är Utblick Europa? Utblick Europa är ett ledningsarbete och en omvärldsorientering. Individ och familj har studerat europeiskt socialt arbete i syfte att inspireras av erfarenheter och attityder. Målsättningen är att utveckla den egna verksamheten med andra lösningar, synsätt och modeller i mötet med medborgarna och deras behov.

3 Hur ska vi möta samtidens behov och framtidens förväntningar Omvärldsanalys är gjord och utvecklingsfaktorer är framtagna tillsammans med Kairos Future

4 Utvecklingsfaktorer att förhålla sig till Fler individuella lösningar för både medborgarna och de anställda Utökat fairtrade- och miljötänk kring transporter, livsmedel, kläder osv. Ökad IT - kompetens bland all personalen och specialister som webb- redaktörer och IT-visionärer Ökad IT-kommunikation med både personal och medborgare Förvaltningens förhållningssätt går från auktoritet till coachning Fler aktörer tar ansvar för välfärdsfrågor

5 Utvecklingsfaktorer att förhålla sig till Dygnet runt service Nätverk för sakfrågor uppstår och upplöses snabbare Curlingens utveckling Ökad konkurrens kring de offentliga utförande-delarna Komplexiteten ökar Behov av att skapa tydlig identitet De kollektiva skyddsmekanismerna minskar Tydligt 2/3 dels samhälle

6 Varför Utblick Europa Öppnare gränser för arbete inom Europa innebär att välfärdssystemen kommer att få en mer homogen inriktning på sikt (NAP national action plan). Som ensam aktör riskerar strukturer och verksamhet att stagnera. Viktigt med omvärldsorientering Sociala problem i europeiska storstäder är lika medan traditioner och synsätt har olika historisk bakgrund och kan inspirera till nya lösningar för oss i Sverige.

7 Stadsdelen SI sociala förutsättningar Södra Innerstadens stadsdel i Malmö har: bland de lägsta siffror i polisens trygghetsmätning ett av Sveriges lägsta välfärdsindex högst andel missbrukare i Malmö hög andel medborgare med psykisk problematik högst andel hemlösa i Malmö medborgare representerade ifrån 122 länder stor andel nyanlända flyktingar 36% av försörjningsstödstagarna är barnfamiljer d.v.s 50% av alla barn i stadsdelen vart 8:e barn utreds av socialtjänsten 23 LVU (2007)

8 Hur då? Drygt 50 medarbetare inom Individ och Familj besökte sju olika Eurocities städer för att träffa europeiska kollegor. Sju arbetsgrupper bildades, arbetsledarna bildade egen grupp Fyra förutbestämda frågeställningar skulle besvaras och återredovisas. Arbetet skulle mynna i konkreta förslag på förändringar att ta med hem 64 förbättringsförslag analyserades och 8 utvecklingsområden valdes ut. Under 2009 har personal från I&F tillsammans med samarbetspartners arbetat vidare och utvecklat och fördjupat utvecklingsområdena

9 Vad krävs av morgondagens arbetsliv? Arbetslivet I går syfte:bra fokus:resultat pedagogik:förmedla information Arbetslivet i dag syfte:bli bättre fokus:processer pedagogik:kognitiv Arbetslivet i morgon Syfte:bli smartare Fokus:sammanhanget (organisation och omgivning) Pedagogiken:mångdimensionell dialog

10 De fyra frågeställningarna Vilka sociala utmaningar står den besökta staden inför och hur angriper man dessa? Leta efter exempel på samarbete mellan kommun och andra sociala aktörer ex frivillig org, föreningar, företag och enskilda volontärer inom socialt arbete. Hur arbetar man med människans egen kraft? Informera er om hur era europeiska kollegor ser gränserna för det egna ansvaret kontra samhällets ansvar. Ta reda på kollegors arbetsförhållanden i det specifika landet. Chefsgruppen tittar även på ledarskap.

11 Idé och utv.ledare Cecilia Svensson Ledningsgrupp 7 ledare Frankrike Marseille Slovenien Ljubljana Italien Genua Danmark Århus Tyskland Berlin Skottland Glasgow Polen Warszawa Marknadsföringsgrupp Informatör+medarb. Ekonomigrupp Ekonom+ ek ansvariga Organisation

12 Framgångsfaktorer för genomförande Enad ledningsgrupp inom Individ & Familj och förankring i Stadsdelsförvaltningen och politiskt för idén. Högsta chefen är utvecklingsledare och UE integrerad del av verksamheten, inte ett projekt. Motiverad och engagerad personal Tydlig organisation och styrning inledningsvis men stort handlingsutrymme i utförandet inom organisationen. Kringresurser i form av ekonom, informatör och assistent har underlättat. Strategi för kommunikation internt och externt Bjudit in våra samarbetspartners på vägen för att tycka till och påverka Använda språk och kulturkompetens inom organisationen

13 Vad har Utblick Europa genererat till medborgarna Förändrad attityd – social inklusion Soctanter på nätet (Berlin) Uppbyggnaden av Embla (Berlin) Uppbyggnaden av Lönngården (Wien) IT för hemlösa Barnet som medborgare (Glasgow, Warszawa) (Utvärdering via självskattning på B&F och Embla (Århus))

14 Vad har Utblick Europa genererat till medborgarna Utveckla metoder och ny attityd för att arbeta med komplexa vuxenärenden som är aktuella på flera enheter. System för att arbeta med CSR (corporate social responsibility) System för att arbeta med frivilligorganisationer. Titta på möjligheten att införa fritt vårdsökande. Utveckling av självhjälpsgrupper Kritiskt granska effekterna av tvånget inom missbruksvård för vuxna och hitta alternativ.

15 Vad har Utblick Europa genererat till organisationen Omvärldsorientering Kompetensutveckling Ledarskap/organisationsarbete Metodutveckling i socialt arbete Praktiskt mångfaldsarbete och kulturkompetens Mål och kvalitetsarbetet

16 Kvalitet Omvärldsanalys Social inkl UE andra aktörer samverkan Barnet i fokus

17 Vill du veta mer? cecilia.k.svensson@malmo.se www.malmo.se/utblickeuropa


Ladda ner ppt "Utblick Europa. Vad är Utblick Europa? Utblick Europa är ett ledningsarbete och en omvärldsorientering. Individ och familj har studerat europeiskt socialt."

Liknande presentationer


Google-annonser