Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAU325 VT 2015 Välkommen !.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAU325 VT 2015 Välkommen !."— Presentationens avskrift:

1 LAU325 VT 2015 Välkommen !

2 Inger Lindvall, kursansvarig *********
Barbro Ericsson, kursadministratör Björn Flising, studievägledare Lena Lundholm, VFU-ansvarig, LUN Carina Olsson, studierektor

3 Medverkande institutioner
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (ansvarig) Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

4 LAU 325 = HFU + VFU HFU: 19 januari – 30 januari
VFU: 2 februari – 6 februari VFU eller HFU: vecka 7 eller 8 (beroende på sportlov – se särskilt schema för v 8) VFU: 23 februari – 11 mars HFU: 12 mars mars Examination: 18 – 20 mars

5 Kursen är uppbyggd kring ett antal teman…..
…..som tillsammans bildar en röd tråd……. ……och bidrar till att knyta ihop säcken….

6 ……. i examinationen! Planera, utföra, dokumentera och presentera del av ett utvecklingsarbete. Syftet med uppgiften är bidra till ökad förståelse för vad utveckling av pedagogisk verksamhet innebär. Presentera muntligt för seminariegruppen under cirka 20 minuter. Därefter 20 minuter diskussion & feedback Utvecklat PM lämnas in i samband med den muntliga presentationen (1500 – 2000 ord)

7 Tema: Verksamhetsutveckling
Skollagen - ett redskap för skolutveckling Bra tillsyn – bättre skola Verksamhetsutveckling/ aktionsforskning Litteratur: Folkesson m.fl, Hargreaves, Säljö Föreläsning Litteraturseminarium PM-presentation Utvecklingsarbete (VFU) Examination-skriftlig och muntlig

8 Tema: Bedömning i och av skola, förskola/pedagogisk verksamhet
Lärande, bedömning och betygssättning Att värdera utveckling Alt 1: Utvecklingssamtal, IUP, Åtgärdsprogram Alt 2: Kvalitetsarbete i förskolan Litteratur: Lundahl & Folke-Fichtelius; Black et.al eller Andersson Föreläsningar Litteraturseminarier Basgruppsarbete

9 Tema: Professionen Ingen föreläsning. Professionen tas upp i samtliga teman. Litteratur: Colnerud & Granström; Irisdotter Aldenmyr & Hartman Litteraturseminarium

10 Tema: Konflikter på arbetsplatsen
Litteratur: Jordan Föreläsning Litteraturseminarium inkl. workshop

11 Tema: Juridik för pedagoger
Litteratur: Nilsson Föreläsningar (2 st.) Litteraturseminarium Basgruppsarbete inkl. inlämningsuppgift

12 Koppling teori – praktik Pröva ett utvecklingsarbete
Tema: VFU Koppling teori – praktik Pröva ett utvecklingsarbete

13 Teman / ”Paket” Variation mellan seminariegrupperna… Föreläsningar
Litteraturseminarier Workshops Basgruppsarbete Inläsningstid Skrivtid Variation mellan seminariegrupperna…

14 Men målet är detsamma: att stärka kompetensen gällande teori och praktik
Verksamhetsutveckling Bedömning, utvärdering Professionen, yrkesspråk, yrkesetik Juridik, lagar & regler Ledar-och medarbetarskap, konflikter

15 VFU-plats klar? VFU Riktlinjer för VFU: www.lun.gu.se/vfu/
Där hittar du självvärdering och underlag för bedömning, steg 4. Brev till VFU-ledare och LLU:are finns på GUL/LAU 325/ öppna sidor Under VFUn: Besök av VFU-ledare VFUn är heltid. VFU-plats klar? Om inte, kontakta Lena Lundholm, allra senast 5/12 . VFU- plats kan inte ordnas i efterhand.

16 GUL Kopplat till ditt x-konto alt
GU > Student > Öppna sidor i GUL Skriv i rutan ”Frisök“ eller LAU325 Gemensam aktivitet + gruppaktiviteter

17 Informationskanaler Information finns på GUL öppen sida/gemensam sida/seminariegruppens sida Kursguiden – för samtliga studenter och lärare. Övergripande information om kursen inkl. kursplan och litteraturlista Varje seminariegrupp har sin egen läsordning och sitt eget schema. Återfinns i seminariegruppens GUL-aktivitet Tema Juridik & Konflikthantering har egna anvisningar anpassade för varje seminariegrupp. Se mapp på kursens gemensamma sida på GUL

18 Examination 2 dagar vecka 12

19 Språkhandledningen Språkhandledningen vänder sig till alla studenter på Göteborgs universitet som vill utveckla sitt skrivande, sina studiestrategier eller som vill förbättra sina muntliga presentationer. Vi erbjuder språkhandledning på svenska och engelska.

20 Vad erbjuder vi? Vi erbjuder främst individuell handledning men också handledning i mindre grupper och workshops

21 Vad erbjuder vi inte? Vi erbjuder inte synpunkter på faktainnehållet
rättning, korrekturläsning, eller redigering

22 Vad kan vi ge råd om? Hur olika typer av akademisk text struktureras
Hur man skriver en inledning, ett metodavsnitt eller en avslutande diskussion Hur man får en text att hänga ihop från delar – helhet Hur man förhåller sig till källor Referenshantering (se ex. ”APA-lathunden”)

23 Hur kan en individuell språkhandledning gå till
Hur kan en individuell språkhandledning gå till? Du kontaktar oss via mail och vi bokar en tid. Du skickar en text och talar om vad du vill att vi ska fokusera på.

24 Vi träffas och diskuterar texten.
Du fortsätter din skrivprocess och får gärna återkomma till oss flera gånger under kursen

25 Välkomna till kursen!


Ladda ner ppt "LAU325 VT 2015 Välkommen !."

Liknande presentationer


Google-annonser