Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete i Lärarprogrammet Forskningsbaserad skolutveckling En okänd? resurs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete i Lärarprogrammet Forskningsbaserad skolutveckling En okänd? resurs."— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete i Lärarprogrammet Forskningsbaserad skolutveckling En okänd? resurs

2 Lärarstudenter i samspråk med Margareta Ljungqvist, Myndigheten för skolutveckling, Göteborg

3 Alla lärarstudenter skriver ett examensarbete 350 vt – ca 400 ht / skriver normalt i par 15 hp (10 gamla p) – 10 veckors arbete totalt Publicerade examensarbeten inom Lärarprogrammet: https://guoa.ub.gu.se/dspace/handle/2077/89

4 Utvecklingsprojekt vt 08 Mölndal, Lerum, Gunnared – inledande möte Elisabeth Hesslefors Arktoft, Annika Lindskog - utvecklingsmedel Intresse från BoU-förvaltning Mölndal - Estetiska lärprocesser Hur påverkar miljön elevens resultat Skolutveckling i PBS-anda Invandrarelevers förutsättningar och möjligheter i skolan Partille - Kvalitetssäkring av lärprocessen Kvalitetssäkring av elevhälsa Från framtidens lärmiljö till nutidens

5 Exempel på frågeställningar och färdiga ex-jobb Hur blir jag en bra lärare utifrån elevers perspektiv? Hur fungerar vår samverkan med näringslivet? Varför når inte våra elever det nationella målet i matematik? Har Universeum inverkan på elevers studie- /yrkesval Professionalism, lärare och läroböcker En studie av läroböcker och lärares professionalism i gymnasieskolan och grundskolans senare åldrar Inlärning på gymnasiet: Vilka möjligheter finns att tillgodose elevens individuella inlärningsstil?

6 Börjar tidigt i utbildningen Diskutera i arbetslag Kommunens utvecklingsarbete ”Critical friends” Lärare från kommunen deltar i seminarier (Handledare från kommunen) Offentligt slutseminarium i kommunen Utveckling av bedömningskriterier Publicering Rapportseminarium Författarna anlitas som ”experter” Idéfas Genomförande Rapportering bedömning Uppföljning

7 Slutet av vt - val 10 veckor arbete Examination Återkoppling Handledare fr GU utses Seminarium IDE Genom- förande Verksamhetsutveckling IDE Genom- förande Rapportering Critical friends Arbetslagsmöte Studiedag Ledningsgrupp Resultat

8 Hur blir min fråga ett examensarbete?

9 Nationella Exjobb-poolen – ett enkelt samverkansverktyg Syfte Öka kontakten mellan högskola och omgivande samhälle Underlätta matchningen mellan arbetsgivares behov att få ett problem löst, och studenter som söker ett examensarbete eller uppsatsämne

10 www.xjobb.nu Lägg in ditt förslag på:

11 Johanna Fransson 031-786 1506 el. 0733 823 414 www.xjobb.nu exjobb@gu.se

12 GRUC Göteborgsregionens utvecklingscentrum Monica Sandorf monica.sandorf@ufl.gu.se Tel 786 51 64


Ladda ner ppt "Examensarbete i Lärarprogrammet Forskningsbaserad skolutveckling En okänd? resurs."

Liknande presentationer


Google-annonser