Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Direkthandledning; Drivkrafter och resultat Roger Renström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Direkthandledning; Drivkrafter och resultat Roger Renström."— Presentationens avskrift:

1 Direkthandledning; Drivkrafter och resultat Roger Renström

2 Hur bland annat tydliga bedömningskriterier av projektarbeten dramatiskt kan minska tiden för handledning/rättning och att detta leder till bättre projektarbeten

3 Tre huvudkategorier av studenter Dom som inte är beredda att göra jobbet bra Dom som vill men behöver hjälp Dom som klarar sig utan hjälp

4 STUDENT och HANDLEDARGRUPPEN Individuellt studentformulerat projekt med en omfattning om ca 2hp Ingenjörer 70 studenter Årskurs 1 En handledare

5 Bakgrund/Drivkrafter Mindre lyckade arbeten Stor arbetsbelastning för handedning/genomläsning och rättning Alltför mycket resurser läggs på dem som inte försökt ordentligt Avdelningen saknar genomtänkt progression för skrivprocessen De sämsta rapporterna godkänns till slut av ren leda

6 HYPOTES Tydliga direktiv är nyckeln till bra rapporter och en förutsättning för att man på goda grunder skall kunna ge differentierade betyg och att underkänna studenter

7 Förutsättningar Fastställt och godkänt syfte mål och metod innan studenterna startar (SMM) En tydlig mall för hur arbetet skall ” se ut ” ” Jag läste inget som inte såg ut så ” Tydliga bedömningskriterier (andra kriterier i senare kurser för att få progression) Andra lärare lovade att bistå om arbetena var svårbedömda Inlämnade projekt betygsattes, (u, 3, 4, 5) dvs inga kompletteringar

8 Handledning Studenterna hade tre tillfällen på sig att formulera SMM. All genomläsning med studenten närvarande. ” Handledning online ” Studenterna utlovades precis så mycket handledning man önskade

9 RESULTAT Mycket bra rapporter Planerade totala handledningstiden på 2*10 min/ arbete räckte gott och väl Mest handledningstid lades på de studenter som gjort mest eller behövde mycket stöd Det tog 4+1 timme att ge respons och betygsättning Kollegorna som hjälpte till med gränsfallen tyckte att det var en effektiv process Det var bara en rapport vi var oeniga om 9 underkända Nöjda och positiva studenter


Ladda ner ppt "Direkthandledning; Drivkrafter och resultat Roger Renström."

Liknande presentationer


Google-annonser