Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REACH EUs nya kemikalielagstiftning Göran Ahlin Candor Sweden AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REACH EUs nya kemikalielagstiftning Göran Ahlin Candor Sweden AB"— Presentationens avskrift:

1 REACH EUs nya kemikalielagstiftning Göran Ahlin Candor Sweden AB

2 Vad står REACH för? Registration Registrering Evaluation Utvärdering
Actorisation Auktorisering CHemicals av Kemikalier

3 Varför REACH? Ökad användning av kemikalier i samhället
Tryck från politiker för ökad kemikaliekontroll Olika kemikalier bedöms olika. Samma bedömningskriterier Försvåra/kontrollera användning av särskilt farliga kemikalier Öka europeiska kemiindustrins konkurrenskraft

4 REACH Registrering av alla ämnen som tillverkas eller importeras i mängder ≥ 1 ton Utvärdering av ämnen. Utvärderingen sker av industrin Tillstånd för användning av vissa farliga ämnen Begränsning av vissa ämnen och tillämpningar

5 Vad ska anmälas? Tillverkning av ämnen inom EU >1 ton
Import av ämnen från länder utanför EU >1 ton Ämnen definierade med CAS-, EINCS nummer Ämnen i beredningar/formuleringar/legeringar Ämnen i produkter om de avges vid användning

6 Vem ska anmäla? Tillverkare av kemiska ämnen inom EU
Importörer av kemiska ämnen till EU Importörer av ämnen som ingår i beredningar Observera att man med ämnen även menar metaller (som inte bearbetats)

7 När ska man anmäla? Alla sk ”phase in” = existerande ämnen med EUnummer ska förregistreras. Förregisterringen sker från 1 juni dec 2008 Om man inte för registrerat ämnet för leverantören inte sälja/eller företaget importera

8 Vad gäller för varor/artiklar
Registrering ska ske om Ämnet funktion är att avges från den producerade/importerade artikeln under normala och förutsägbara användningsområden • Den totala mängden substand närvarande i artikeln överstiger 1 ton per år per producent eller.

9 Registreringsprocessen

10 Deadlines för registrering

11 88/379 Preparatdirektivet 67/548 92/32 04/73 Ämnesdirektiven 93/793 Existerande ämnen direktivet 76/769 Begränsnings direktivet 91/155 SDB Direktivet 99/45 Klassificerings direktivet 03/303 Export/import direktivet 04/648 Tvätt-rengörings direktivet

12 Hur berörs ytbehandlingsföretag
Normalt behöver inte en användare registrera ämnen, Kemikalieleverantören gör det. Kontrollera om din leverantör kommer att förregistrera/registrera Tänk på att registreringen även gäller metaller Kontrollera att din användning av ämnet kommer med Importerar du ytbehandlat gods utan för EU. Kontrollera att du inte omfattas av REACH

13 Konsekvenser av REACH Bättre underlag att miljöbedöma kemikalier
+ Bättre underlag att miljöbedöma kemikalier Bättre kontroll av särskilt farliga ämnen Gemensamma riktlinjer för miljöbedömning Svårare att använda särskilt farliga ämnen

14 Konsekvenser av REACH Ökade kostnader för råvaror
- Ökade kostnader för råvaror Vissa ämnen kommer inte att registreras? Produktion flyttas från Europa? Byråkratisering av kemikalieanvändning? Svårare att ta in nya miljövänliga produkter? Upplevs som handelshinder och motreaktioner

15 Var kan man finna mer information?
Bästa informationskällan Europeiska kemikalie myndig-hetens hemsida

16 TACK !


Ladda ner ppt "REACH EUs nya kemikalielagstiftning Göran Ahlin Candor Sweden AB"

Liknande presentationer


Google-annonser