Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K17 Kontera verifikationer FÖR1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K17 Kontera verifikationer FÖR1"— Presentationens avskrift:

1 K17 Kontera verifikationer FÖR1
Hermods Gymnasium Standardiserad kontoplan Bokföringsprogram T-konton

2 Baskontoplan Förteckning över konton som företag använder i sin bokföring Förteckning över olika konton Varje konto har ett nummer Standard underlättar Anpassad för bokslut som lagstiftningen kräver. Hermods Gymnasium

3 Baskonton 8 kontoklasser
Kk1 Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar Kk2 Eget kapital och skulder Kk3 Inkomster/intäkter Kk4 Utgifter för varor vissa tjänster Kk5 – 6 övriga externa kostnader Kk7 kostnader för personal, avskrivningar Kk8 Finansiella intäkter/kostnader Hermods Gymnasium

4 Välja rätt konto 1 kontoklass: Tillgångar
19 kontogrupp: Kassa och bank 193 konto: Bank 1930 underkonto: Checkräkning Viktigt att bokföra i rätt kontoklass Hermods Gymnasium

5 Kontering Hermods Gymnasium

6 Grundbok och huvudbok Verifikationerna är grunden för bokföringen.
Ska numreras Arkiveras i minst 7 år (BfL) Ska kunna presenteras i registerordning och systematisk ordning (BfL) Hermods Gymnasium

7 Arbetsgången Kontering av verifikationer
Registrering (IB, verifikationer) Rapporter: BR och RR, verifikationslista, huvudbok. Arkivering Hermods Gymnasium

8 Diskutera Vilka fördelar och nackdelar medför det att välja många konton till sin kontoplan jämfört med ett fåtal? Varför är det bra att en faktura kontrolleras av flera innan den betalas ut? Hermods Gymnasium


Ladda ner ppt "K17 Kontera verifikationer FÖR1"

Liknande presentationer


Google-annonser