Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 L U N D S U N I V E R S I T E T Resultat av internundersökning om information på LTH Genomförd våren 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Resultat av internundersökning om information på LTH Genomförd våren 2007."— Presentationens avskrift:

1 1 L U N D S U N I V E R S I T E T Resultat av internundersökning om information på LTH Genomförd våren 2007

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Om undersökningen Hur Telefonintervjuer genomförda av Kristina Lindgärde, Kommunikationsservice LTH Se bilaga för frågor och svarsalternativ Varför Ta reda på informationsbehov bland anställda Utvärdera vissa informationskanaler Bisyfte: etablera kontakter och uppslag till forskningskommunikation Vem Sammanlagt 59 personer har intervjuats, någorlunda jämnt fördelat vad gäller kön och institutioner. Studenter och prefekter har ej kontaktats – 6 administrativ personal – 11 doktorander – 42 övriga forskare / lärare med post doc-tjänster Inledning

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T Känner du till att det finns en informationsavdelning på LTH? Fråga 1

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Känner du till att det finns en informationsavdelning på LTH? Endast doktorander Fråga 1 – kännedom om Kommunikationsservice

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T Analys ”Det kan man väl tänka sig att det finns” ”Ni informerar väl ut till samhället” Känner inte till organisationen (”informationsavdelning”) men oftare delar av vad vi gör Eftersom vi är en stöd för verksamheten är det bra om medarbetare känner till oss Frågor om Kommunikationsservice

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T Brukar du läsa LTH-nytt? Fråga 3 LTH-nytt

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T Om varje eller vissa nummer, hur mycket då? Fråga 4 LTH-nytt

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T Vad är ditt generella intryck? Fråga 5 LTH-nytt

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Analys De flesta bläddrar igenom alla nummer och tycker att ”den är väl bra!” Fyller en identitetsskapande funktion Finns intresse att läsa om kollegor Frågor om LTH-nytt

10 10 L U N D S U N I V E R S I T E T Känner du till nyhetsmailet AktueLTH? Fråga 6 AktueLTH

11 11 L U N D S U N I V E R S I T E T Hur ofta läser du AktueLTH? Fråga 7 AktueLTH

12 12 L U N D S U N I V E R S I T E T Vad är ditt generella intryck? Fråga 8 AktueLTH

13 13 L U N D S U N I V E R S I T E T De flesta behöver hjälp på traven för att komma ihåg vad AktueLTH är för något Nästan alla ögnar igenom alla utskick En majoritet tycker att det är bra att den finns Analys Frågor om AktueLTH

14 14 L U N D S U N I V E R S I T E T Tycker du att du får den information du behöver från LTH:s ledning? Fråga 9 Information från LTH:s ledning

15 15 L U N D S U N I V E R S I T E T Tycker du att du får den information du behöver från LTH:s ledning? Endast svar från post doc-forskare (42 st) Fråga 9 Information från LTH:s ledning

16 16 L U N D S U N I V E R S I T E T Analys Med fast anställning och större ansvar, följer större informationsbehov – och ökad kritik Svår fråga ”man vet inte vad man missar”. Tendens: Universitetsgemensamma institutioner mer positiva och inte lika informationsberoende Av dem som svarat ”delvis” och ”nej”: Vill veta vad som är på gång, strategier och prioriteringar. Ledningen syns för lite Saknar information om beslut som berör just dem. De får reda på bakvägen att det kommit en ny bestämmelse, ”gömt i ett protokoll någonstans” Stor variation på prefekters förmåga att informera vidare Fråga 9 Information från LTH:s ledning

17 17 L U N D S U N I V E R S I T E T Hur ofta går du i genomsnitt in på www.lth.se ? Obs! Endast 30 respondenterwww.lth.se Fråga 12 LTH:s webb

18 18 L U N D S U N I V E R S I T E T Analys En majoritet besöker LTH:s första sida ganska ofta. Det är därför en bra plats att lägga ut intern information Flera tycker att LTH:s gemensamma hemsidor är ganska bra, men… … att det är mycket svårt att hitta! Oklart hur man ska klicka sig vidare för att hitta det man letar efter Hemsidan behövs till mycket! Tenta- och lässcheman, kurser, ToR, personaladministrativa blanketter, kontaktuppgifter, ekonomi, disputationer, nyheter, postudelning m.m., m.m. Frågor om LTH:s webb

19 19 L U N D S U N I V E R S I T E T Om du träffar någon du inte träffat förut på, låt säga på en tillställning i Stockholm, vad säger du att du arbetar då? (Öppen fråga) Fråga 15 Varumärke / identitet

20 20 L U N D S U N I V E R S I T E T Fördelning LTH – Lunds universitet Fråga 15 Varumärke / identitet

21 21 L U N D S U N I V E R S I T E T Analys De allra flesta har tydlig LTH-identitet Ingen skillnad vad gäller kön och ålder Liten skillnad mellan institutioner Fråga 15 Varumärke / identitet

22 22 L U N D S U N I V E R S I T E T Viktigaste slutsatserna Ledningskommunikationen bör i vissa avseenden förbättras gentemot seniora forskare / lärare Doktorander har lägre kunskap och engagemang om vad som händer på LTH Kommunikationsservices verksamhet bör bli lite mer känd för att kunna användas bättre LTH:s första sida besöks ganska ofta – bra ställe att placera ut information Det bör bli enklare att hitta på LTH:s hemsidor LTH-nytt och AktueLTH används och fungerar bra


Ladda ner ppt "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Resultat av internundersökning om information på LTH Genomförd våren 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser