Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etableringsprojekt Mitt-OST-RTK Uppstart Kickoff -möte Skövde 04-01-16 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etableringsprojekt Mitt-OST-RTK Uppstart Kickoff -möte Skövde 04-01-16 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS"— Presentationens avskrift:

1 Etableringsprojekt Mitt-OST-RTK Uppstart Kickoff -möte Skövde 04-01-16 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS peter.wiklund@lm.se

2 Etableringsprojekt Mitt-OST- RTK Nätverks-RTK Att komma igång Funktionsrapporter Frivilliga testmätningar Låneutrustningar Etableringsprojekt Mitt-OST-RTK

3 Sammanbinda redan befintliga Nätverks-RTK områden Undvika gränsproblem mellan planerade etableringsprojekt Ost-RTK och Position-Mitt

4 Genomförda aktiviteter Information, utskick Informationsmöte har genomförts Arbetsgrupp med representanter Projektinbjudan under våren 2003 Bekräftande av deltagande intressenter Finansiering klar Grundläggande GPS-utbildning för nya GPS-användare, 3-4 feb.

5 Kommande aktiviteter Uppstartsdagar för alla deltagare 17-18 feb. Låneutrustningar till användare som ej har egen utrustning Användarseminarium Funktionsrapporter från projektdeltagarna Testmätningar som frivilligt åtagande

6 Syfte Etablering/ett års drift av en Nätverks- RTK tjänst Efter det första året övergår projektet i SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst. Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF99 till lokala system. Hjälpa projektdeltagarna att etablera Nätverks-RTK som en ny mätteknik. Mitt-OST-RTK

7 Produktmål Fyra nya fasta referensstationer för Nätverks-RTK som kommer ingå i en framtida Nätverks- RTK -tjänst i området Sammanställningar från inkomna användarrapporter och frivilliga testmätningar Mitt-OST-RTK

8 Aktiviteter

9 Planeringsfas 1 november 2003 - 1 januari, 2004 Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer Mitt-OST-RTK

10 Implementerings och verifieringsfas 1 januari - 15 februari, 2004 Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Planering av fältmätningar

11 Produktionsmätningsfas 16 februari, 2004 - 16 februari, 2005 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Projektdeltagarna skickar regelbundet in funktionsrapporter och frivilliga testmätningar –jämförelse mot egen referensstation eller, –testmätningar på kända s.k. SWEREF-punkter Mitt-OST-RTK

12 Utvärderingsfas löpande under året Utvärdering av funktions - rapporter och frivilliga testmätningar Sammanställning av lägesrapporter Mitt-OST-RTK

13 Sammanställning av slutrapport 16 februari - 16 mars, 2005 Delresultat sammanställs löpande och distribueras till projektdeltagarna. Avrapportering vid användarseminarier Slutrapport då projektet är slutfört Mitt-OST-RTK

14 Intressent bidrag Kommuner < 10.000 inv. = 10 000 kr/år Kommuner 10-50.000 inv.= 25 000 kr/år Kommuner > 50.000 inv. = 50 000 kr/år Kommunalt bolag = 10 000 kr/år Övriga intressenter = 50 000 kr/år Konsulter < 10 milj / år = 25 000 kr/år Konsulter > 10 milj / år = 50 000 kr/år Mitt-OST-RTK

15 Sammanställning av kostnader Som ska betalas av projektet

16 Deltagande intressenter

17 Organisation/ styrgrupp Projektet styrs av styrgrupp som t.ex. består av: kommungrupp - 2 pers/län statliga fastighetsbildningsmynd - 1 pers statliga verk/organisationer - 1 pers övriga intressenter - 1 pers samt en utsedd person som sammankallande.

18 Organisation/projektgrupp Varje intressent utser en till två deltagare till projektgruppen som leds av projektledaren. Bemanning till båda grupperna fastställs vid avtalsunderteckningen. Mitt-OST-RTK

19 Varför nätverks-RTK? Bara en avancerad GPS-utrustning för att utföra detaljmätning med centimeternoggrannhet. Egen referensstation behöver ej etableras  tidsbesparing Sömlöst täckningsområde för användaren Möjlighet till kontinuerlig kvalitetskontroll av utsända data

20 Täckningsområde Referensstation Täckningsområde RTK +

21 Mitt-OST_RTK Distribution av nätverks-RTK via tvåvägskommunikation

22 Nätverks-RTK (1) SWEPOS  serverNätverks-RTK-program GSM-modemGPS-mottagare SWEPOS  -data RTCM, virtuell station NMEA-position RTCM, virtuell station ROVER

23 Nätverks-RTK (2) SWEPOS  LMV Kaknästornet FM-nätet (DARC) Position Distributör Beräkning eller RTCM ver 3

24 Konfiguration av GPS-utrustningen - att GGA/NMEA -meddelande skickas - transformationsparametrar Tel, nr. för nätverks-RTK: 026-644779 Meddela eget GSM -nummer - inkommande GSM -nummer kontrolleras Meddela GSM -nummer för SMS - för att få driftinformation E-post: swepos@lm.se Att komma igång Allmänt

25 Att komma igång GSM-abonnemang Vodafone Anslutningsavgift 195,- Månadsavgift 70,- 51 öre /minut ingen öppningsavgift Telia Telematik Anslutningsavgift 200,- Månadsavgift 120,- 70 öre/minut 32 öre i öppningsavgift

26 Testa sambandet Om det kommunala systemet ej är homogent? Mäta passpunkter med nätverks-RTK Hur får jag höjder i kommunens system? Att komma igång

27 Funktions rapporter och frivilliga test- mätningar

28 Testmätningar Testmätning på kända SWEREF punkter 1-2 dagar / månad På 4 st SWEREF/RIX95 punkter på varier- ande avstånd från närmsta referensstation Mätningarna lagras i SWEREF99 Stativ för noggrann centrering Mätserie om 10 mätningar, upprepas vid annan tid på dygnet 1-2 dagar / månad På 4 st SWEREF/RIX95 punkter på varier- ande avstånd från närmsta referensstation Mätningarna lagras i SWEREF99 Stativ för noggrann centrering Mätserie om 10 mätningar, upprepas vid annan tid på dygnet

29 Mätprocedur (1) 1 - GPS-mottagaren ominitialiseras 2 - Invänta fixlösning och notera tid till fix 3 - Notera eventuellt kvalitetstal (sigmavärde) vid fix 4 - Notera antal satelliter på rover/bas/gemensamt vid fix 5 - Notera PDOP vid fix. 1 - GPS-mottagaren ominitialiseras 2 - Invänta fixlösning och notera tid till fix 3 - Notera eventuellt kvalitetstal (sigmavärde) vid fix 4 - Notera antal satelliter på rover/bas/gemensamt vid fix 5 - Notera PDOP vid fix.

30 Mätprocedur (2) 6 - Notera kvalitetstal för GSM-länk och ålder på basstationsdata 7 - Gör en mätning 8 - Ev, anmärkningar görs nedtill på bladet Upprepa sekvens 1 - 8 6 - Notera kvalitetstal för GSM-länk och ålder på basstationsdata 7 - Gör en mätning 8 - Ev, anmärkningar görs nedtill på bladet Upprepa sekvens 1 - 8

31

32 Låneutrustningar Mitt-OST-RTK

33 Låneutrustningar 4 utrustningar 11 intressenter = 4 månader/intressent Utbildning på utrustning En kontaktperson som är ansvarig för utrustningen Installation av programvara för nerladdning av mätdata Rullande schema för utrustningarna Checklista vid överlämnande

34 Låneutrustningar Överlämning på sista dagen i låneperioden. Utrustningen hämtas från föregående användare om inget annat bestäms. Varje kommun/företag/myndighet ansvarar för utrustningen under sin lånetid och är skyldig att ersätta ev, borttappade eller skadade delar. Varje kommun/företag/myndighet använder eget GSM kort, kom ihåg att ta ur kort vid byte

35 Körschema för låneutrustning, Ashtech

36 Körschema för låneutrustning, Leica

37 Körschema för låneutrustning, Trimble

38 Körschema för låneutrustning, Topcon


Ladda ner ppt "Etableringsprojekt Mitt-OST-RTK Uppstart Kickoff -möte Skövde 04-01-16 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS"

Liknande presentationer


Google-annonser