Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning om dialog och dialogsystem på inst. för lingvistik målsättning: –utveckla teorier om mänsklig dialog som kan användas i byggandet av dialogsystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning om dialog och dialogsystem på inst. för lingvistik målsättning: –utveckla teorier om mänsklig dialog som kan användas i byggandet av dialogsystem."— Presentationens avskrift:

1 forskning om dialog och dialogsystem på inst. för lingvistik målsättning: –utveckla teorier om mänsklig dialog som kan användas i byggandet av dialogsystem –utforska dialogsystems möjligheter som gränssnitt till saker och tjänster några projekt –TRINDI: Task-Oriented and Instructional Dialogue –SIRIDUS: Specification, Interaction and Reconfiguration in Dialogue Understanding Systems –D´Homme: Dialogues in the Home Environment

2 Från meny till dialog Staffan Larsson Institutionen för lingvistik Göteborgs Universitet

3 Bakgrund Många prylar och tjänster har menybaserade gränssnitt –mobiltelefon –video –dator –biobokning via telefon –... Men menystyrning har vissa svagheter Dialogsystem ger möjlighet till mer användarvänliga gränssnitt

4 Översikt GoDiS: ett dialogsystem Meny vs. dialog Menyers beståndsdelar Dialogplaner Konvertering av menyer till dialogplaner Exempel

5 GoDiS: ett dialogsystem baserat på teori om ”frågor under diskussion” och dialogplaner anpassat till flera olika domäner –resebyrå –telefoninterface (kursprojekt) –biobokning (exjobb) –internetsökning (exjobb)

6 några egenskaper hos GODiS i resebyrådomänen besvara frågor som ännu inte ställts, men som är relevanta för en uppgift –S: När vill du resa? –U: I April, så billigt som möjligt ge information utan att uppgiften ännu är känd –S: Hej –U: Flyg till Paris

7 Meny vs. dialog: Nackdelar med menyer man måste följa den förbestämda menystrukturen strukturen kan vara krånglig och svår att lära sig man måste använda både ögon och händer

8 Meny vs. dialog: Fördelar med dialog ge information i den ordning man vill ge information utan att specificera vad man ska göra med den göra flera saker på en gång ej nödvändigt att lära sig menystrukturen utantill ägna händer och syn åt annat

9 Menyns beståndsdelar flervalslista –användaren väljer ett av flera givna val dialogfönster –användaren skriver in efterfrågad information ”kryssruta” –användaren kryssar i (eller inte) meddelande –information från systemet; användaren klickar ”OK”

10 En meny från Noka 3210 sök telefonbok –dialogfönster för att skriva in namn Namn: _______ –meddelande som visar numret Kalle 031 12 34 56 –”kryssruta” om man vill ringa personen Ring –om samtal görs kommer ett meddelande om detta Ringer upp 031 12 34 56

11 Dialogplaner planer anger handlingar, handlingssekvenser, villkor m.m. hitta svaret på en fråga svara på fråga informera sök i databas –t ex telefonbok domänspecifika handlingar –t ex ring upp nummer

12 Frågor ja/nej-fråga –”vill du ringa NN?” hv-fråga: vad, vem, vilken,... –”vem vill du söka efter?” alternativfråga –”Vill du söka, lägga till ny, radera, eller ändra i telefonboken?”

13 Konvertering från meny till plan MenyPlan flervalslistaalternativfråga kryssrutaja/nej-fråga dialogfönsterhv-fråga meddelandefönsterinformera

14 menyn igen... sök telefonbok –dialogfönster för att skriva in namn –meddelande som visar numret –”kryssruta” om man vill ringa personen –om samtal görs kommer ett meddelande om detta

15 motsvarande plan 1 fråga: vilket namn? 2 sök databas efter NUMMER som motsvarar namnet 3 svara: numret är (NUMMER) 4 fråga: vill du ringa? 5 om ja så ring upp nummer:NUMMER informera: ringer NAMN

16 en annan plan: tilldela ringsignal 1 fråga: vilket namn? 2 fråga: vilken ringsignal? 3 tilldela ringsignalen till det angivna namnet 4 informera: ringsignal för (NAMN) är nu (RINGSIGNAL)

17 Exempel 1: vanlig menynavigering U: Gå till telefonboken S: Telefonbok. Vill du söka, lägga till, ta bort, ändra, eller tilldela ringsignal U: Tilldela ringsignal S: Vilket namn? U: Kalle S: Vilken signal? U: Bossanova S: Ringsignalen för Kalle är nu Bossanova.

18 Exempel 2: ge information som ännu inte efterfrågats U: Ge ringsignal S: Vilket namn? U: Bossanova till Kalle S: Ringsignalen för Kalle är nu Bossanova.

19 Exempel 3: ge information utan att ange meny (I) U: Bossanova till Kalle S: Ringsignalen för Kalle är nu Bossanova.

20 Exempel 4: ge information utan att ange meny (II) U: klockan 5 S: Vill du ställa klockan eller ställa väckarklockan? U: väckarklockan S: väckarklockan är nu ställd till 5

21 Exempel 5 (video): systemet efterfrågar saknad info U: spela in från 19:30 till 20:00 idag S: Vilken kanal? U: Sju S: OK, jag kommer att spela in kanal 7 från 19:30 till 20:00 idag.

22 pågående arbete med GoDIS Resebyrådomän –tal in och ut (SIRIDUS-projektet) Mobiltelefoninterface –gjordes som gemensam kursuppgift i kurs om dialogsystem –håller på att koppla in tal; kräver att man kan avbryta systemet –stor mängd dialogplaner Video –kommer att implementeras snart, del av D´Homme-projektet

23 demo GoDiS i resebyrådomänen 14.30-15.00 F317

24 Dialogplaner handling: A handlingssekvens: A 1,A 2,..., A n villkorssatser: –if_then(P,C) P är ett villkor Om P är uppfyllt, gör C


Ladda ner ppt "Forskning om dialog och dialogsystem på inst. för lingvistik målsättning: –utveckla teorier om mänsklig dialog som kan användas i byggandet av dialogsystem."

Liknande presentationer


Google-annonser