Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att representera Greppa Näringen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att representera Greppa Näringen"— Presentationens avskrift:

1 Att representera Greppa Näringen
Sara Stjernholm

2 Syfte Greppa Näringen syftar både till miljöeffekter och ökad konkurrenskraft Greppa Näringen ska inspirera och motivera lantbrukare och rådgivare att använda kunskap så att gårdens miljö- och klimatpåverkan minskar och lönsamheten förbättras. Med arbetet i Greppa Näringen ska lantbruket bidra till Sveriges miljömål, mål som gäller för miljöarbetet inom EU, samt till ett uthålligt konkurrenskraftigt svenskt lantbruk.

3 Vision Greppa Näringen ska uppfattas som lantbrukets verktyg för effektivare miljönytta och vara det naturliga valet för den lantbrukare som söker information och förslag till konkreta åtgärder.

4 Kommunikation Det personliga mötet mellan dig som rådgivare och lantbrukaren är viktigast!

5 Kommunikation Tillsammans hittar vi lösningar på gården som både du och miljön tjänar på.

6 Greppa Näringens varumärke
Kunnig, ansvarsfull, engagerande, framåt Greppa Näringens budskap ska alltid kommuniceras med engagemang och framåtanda på ett kunnigt och ansvarsfullt sätt.

7 Greppa Näringens varumärke
Fyra värdeord Kunnig Greppa Näringen är en trovärdig och professionell aktör som ständigt håller sig uppdaterad med den senaste kunskapen. Ansvarsfull Greppa Näringen är varm och omtänksam med ett ansvarsfullt och långsiktig förhållningssätt. Engagerande Greppa Näringen är lyssnande och engagerande och vill alltid inspirera och involvera. Framåt Greppa Näringen är framåt på ett företagsamt, aktivt och innovativt sätt.

8 Greppa Näringens varumärke
Byggstenar som tillsammans bildar Greppa Näringens varumärke. Varumärken Alla varumärken är upplevelser, dvs. de upplevs i människors sinnen. Ett varumärke är också en garant - ett löfte till alla målgrupper. Att leva upp till ett löfte handlar inte bara om att vara en attraktiv produkt, erbjudande eller plats. Det handlar även om att tillgodose målgruppens behov i form av olika upplevelser. Ett varumärke behöver vårdas och utvecklas och tar tid att bygga upp, men går snabbt att rasera. Varumärkets uppgift är att vara särskiljande gentemot andra konkurrerande varumärken. Varumärkesplattform Varumärkesplattformen för Greppa Näringen har som syfte att tydliggöra de värderingar, attityder och känslomässiga uppfattningar som verksamheten ska stå för i människors medvetande. Varumärkesplattformens funktion är att vara strategiskt styrmedel (påverkar allt) under hela projektets gång och ligga till grund för all kommunikation. Basförutsättningar beskriver faktorer i projektet som utgör grunden för att projektet ska upplevas som en trovärdig aktör. Basförutsättningar: ”Vetenskapligt underbyggd kunskap, effektiva verktyg och lättillgänglig information, kompetenta och engagerade rådgivare, långsiktig och bred satsning”. Greppa Näringen är ett informations- och rådgivningsprojekt som erbjuder lantbrukare kunskap och verktyg för att kunna genomföra kostnadseffektiva miljö- och klimatåtgärder. En systematisk och fortlöpande analys av vilken forskning som är mest relevant för målgrupperna ligger till grund för att utveckla effektiva verktyg för omvärldsanalys, prognoser och beräkningar och ta fram lättillgänglig information för den individuella rådgivning som genomförs. Den vetenskapligt underbyggda kunskap som finns inom Greppa Näringen förs vidare till lantbrukare genom kompetenta och engagerade rådgivare. Kunskapsutbyte mellan rådgivare och lantbrukare är en ständigt pågående process och dialog. Greppa näringen är en långsiktig och bred satsning. Jordbruksverket, Länsstyrelserna, LRF och EU står bakom projektet och samarbetar effektivt.

9 Vem är Greppa-kunden?

10 Vem är Greppa-kunden?

11 Vem är Greppa-kunden?

12 Vem är Greppa-kunden?

13 Nöjdhet

14 Viktiga faktorer Rådgivningsbesöket ger mig ny information
ÅTGÄRDA SNARAST – VIKTIGT MEN LÅG UPPFYLLELSE JUST NU Rådgivningsbesöket ger mig ny information Rådgivningsbesöket ger mig inspiration till förändringar KEEP UP THE GOOD WORK – BIBEHÅLL DEN HÖGA NIVÅN Rådgivarens kunskapsnivå Rådgivarens förmåga förmedla kunskap Rådgivarens engagemang HYGIENVARIABLER SOM EJ FÅR FÖRSÄMRAS – MINIMIKRAV FRÅN KUNDEN Rådgivarens bemötande Besöket är anpassat till min verksamhet Förslagna förändringar är anpassade till verksamheten AVVAKTA – TREVLIGT OM DET FÖRBÄTTRAS MEN EJ SÅ VIKTIGT Förslagna förändringar är genomförbara Rådgivningsbrevet (nytta av)

15

16 Ni har det viktigaste jobbet!
Framåt Nytt landsbygdsprogram Ny projektplan Ny kommunikationsstrategi Moduluppdatering Ny organisering inom Greppa Näringen med regioner Ni har det viktigaste jobbet!

17 Kontakt Kommunikationsansvarig Sara Stjernholm Josefin Kihlberg Webbredaktör Sofie Logardt


Ladda ner ppt "Att representera Greppa Näringen"

Liknande presentationer


Google-annonser