Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITiS-kontaktpersoner 2000-03-01 zInformation ITiS centralt yPersonal, KK-pengarna, ersättning handledarutbildning, ITiS-certifikat, ITiS-tävling zHandledarutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITiS-kontaktpersoner 2000-03-01 zInformation ITiS centralt yPersonal, KK-pengarna, ersättning handledarutbildning, ITiS-certifikat, ITiS-tävling zHandledarutbildning."— Presentationens avskrift:

1 ITiS-kontaktpersoner 2000-03-01 zInformation ITiS centralt yPersonal, KK-pengarna, ersättning handledarutbildning, ITiS-certifikat, ITiS-tävling zHandledarutbildning 2000 zSkolledarutbildning 2000 zVad händer med ITiS i kommunerna? Besök under våren 2000 zÖvrigt (bl a IT-dygnet)

2 ITiS centralt zLena Nydahl ersätter Anders Franzén som kanslichef på ITiS zBengt Svensson ersätter Lars Bredberg. Bengt kommer från InfraBas-projektetInfraBas zNy medarbetare Elisabeth Åkerman, ekonom

3 region Östergötland ITiS platser (2000-03-01 OK?)

4 KK-pengarna (lärarlagen) zLärarlaget ska kunna ta del av de erfarenheter som vunnits inom ramen för KK Stiftelsens Skolprojekt och inom andra IT- och skolutvecklingsprojekt. zResursen på 570 kr/person som ställs till arbetslagens förfogande skall användas för att möjliggöra fysiska möten mellan dem som varit verksamma i sådana projekt och arbetslaget.

5 KK-pengarna lärarlagen zMed hjälp av en tilläggsmodul till den databas som kommunerna använder för rekvisition av statsbidrag för kompetensutvecklingen görs en beräkning av hur mycket KK-pengar som resp. kommun är berättigad till zKommunal kontaktman erhåller anvisningar per post med två bilagor: yett Excel-utdrag där varje kommun får reda på hur beräkningen av arbetslagspengen ser ut samt totalsumma. yen blankett som innehåller de uppgifter som ITiS kan komma att begära in vid en uppföljning av verksamheten z

6 KK-pengarna lärarlagen zVarje kommun fördelar därefter pengarna till de skolor där arbetslagen är verksamma i proportion till antalet lärare. Rektor eller motsvarande blir tillsammans med arbetslaget ansvarig för att anvisningarna följs. zI anvisningarna heter det vidare: "Rektor eller motsvarande är tillsammans med mottagande arbetslag skyldig att på uppmaning av ITiS redovisa hur medlen använts och på vilket sätt pengarna bidragit till att öka arbetslagens kunskapsnivå. Detta kommer att ske via ITiS:s regionala samordnare som begär in underlag för att följa upp och utvärdera verksamheten i arbetslagen."

7 Ersättning för kommunala kostnader i samband med handledarutbildningen zAnvisningar med förenklade rutiner finns på webbsida www.edu.linkoping.se/sortho/dokument.htm som WORD-fil och pdf-fil www.edu.linkoping.se/sortho/dokument.htmWORD-filpdf-fil zBlankett som ska bifogas samlingsfakturan i ett ex per handledare finns på webbsida som EXCEL-fil och som pdf-filwebbsidaEXCEL-fil pdf-fil zFakturaunderlag behöver inte bifogas men blanketten ska skrivas under av attestansvarig

8 region Östergötland ITiS certifikat för lärare och handledare Numrerade ITiS-certifikatNumrerade ITiS-certifikat för lärare ska fyllas i och undertecknas av handledarna ITiS-certifikat för handledare undertecknas och delas ut av utbildningsanordnaren

9 region Östergötland ITiS tävling för lärarlag zÅrets ITiS-arbetslag ska utses med kriterierna: yarbetar elevorienterat, ämnesövergipande och problembaserat och som kan inspirera andra till efterföljd ygenomför ett utvecklingsarbete som siktar mot en långsiktig skolutveckling där IT är integrerat i arbetsformer och arbetsätt yarbetslagets arbete har spridits till övriga arbetslag på skolan zHandledare nominerar lärarlag, Regionala samordnare - tillsammans med sin referensgrupp - väljer ut ett arbetslag från varje län som går vidare till riksfinal

10 region Östergötland ITiS handledarplatser (2000-03-01 OK?)

11 zYtterligare en utbildningsomgång planeras våren 2000. Norrköping har anmält intresse för att utbilda några ytterligare handledare redan i vår zÅterstående handledare utbildas hösten 2000 zInga tider och platser är klara region Östergötland Handledarutbildning 2000

12 zEn skolledare från skolor där arbetslag deltar z2 kurser vt 2000 (1:a kursen klar)  Tidpunkt för andra kursen vt 2000: 3 Heldagar: 16/3, 26/4 och 9/5 2000 (en veckas studier) zAnordnare vt 2000 är PM Datautbildningar AB zNy upphandling inför ht 2000 zITiS skolledarutbildningen är obligatorisk region Östergötland Skolledarutbildning 2000

13 zJag vill kommunvis träffa: - kommunal kontaktperson, - skolchef och någon - handledare - gärna även någon politiker zFrågor att diskutera: 1. Hur går ITiS-satsningen? 2. Är arbetslagen ”riktiga” ITiS-lag? 3. Är skolledarna med? Hur? 4. Vad händer med 60%-delen? region Östergötland Kommunbesök vt 2000

14 zGe ITiS-satsningen i regionen en internationell kontaktyta z10 personer från Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping besökte Kent den 14/1 2000besökte Kent zBeskrivning av ITiS i Östergötland finns på engelska (pdf-fil)pdf-fil zPlaner finns på EU-kurs för ITiS-handledare i Bryssel under våren 2000 region Östergötland ITiS internationella kontakter

15 zIT-dygnet 2000 (www.itdygnet.com) går av stapeln 8-9 april 2000 (lördag-söndag)www.itdygnet.com zSamarbete mellan Linköpings kommun, Tekniska högskolan, Landstinget, ÖC, och Dataföreningen Östra kretsen zAptitretare för lärare, skolledare, elever och föräldrar med exempel på skolutvecklingsprojektAptitretare zTävlingen e-kampen öppen för lag på grundskola och gymnasium i ÖstergötlandTävlingen e-kampen region Östergötland IT-dygnet 8-9 april 2000


Ladda ner ppt "ITiS-kontaktpersoner 2000-03-01 zInformation ITiS centralt yPersonal, KK-pengarna, ersättning handledarutbildning, ITiS-certifikat, ITiS-tävling zHandledarutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser