Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling SGIs forskningsuppdrag, fokus klorerade lösningsmedel Maria Carling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling SGIs forskningsuppdrag, fokus klorerade lösningsmedel Maria Carling."— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling SGIs forskningsuppdrag, fokus klorerade lösningsmedel Maria Carling

2 2 SGIs instruktion 2§.. medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen nås. 7§..har avseende sanering och återställning av förorenade områden ansvar för: Forskning Teknikutveckling Kunskapsutveckling 8§ …ska bistå myndigheter, kommuner och andra med rådgivning samt i samverkan med dessa introducera ny teknik och tillämpa forsknings- och utvecklingsresultat.

3 EBH-träff Stockholm 6-7 september 3 Ökad saneringstakt och höjd kunskapsnivå – vår plattform  Genomföra och initiera riktad forskning och teknikutveckling för att reducera tekniska hinder  Kontinuerligt identifiera kunskapsbehov och effektivitetshinder för efterbehandlingsarbetet  Bedriva kunskapsuppbyggnad (samla in, bearbeta och sprida kunskap)  Ge expert- och beställarstöd till länsstyrelser och kommuner i deras arbete med bidrags- och tillsynsprojekt  Samverka med SGU och Naturvårdsverket.

4 EBH-träff Stockholm 6-7 september 4 Fokusområden: Riskbedömning och karakterisering Riskvärdering Åtgärdsteknik inkl. deponering Förorenade sediment Klorerade lösningsmedel Forskning och kunskapsuppbyggnad – Förorenade områden

5 EBH-träff Stockholm 6-7 september 5 Forskning och kunskapsuppbyggnad – Förorenade områden Under 2012 har vi hittills startat upp: 16 FoU-projekt (varav 2 inom området Klorerade lösningsmedel) 12 Kunskapsuppbyggnads- projekt

6 EBH-träff Stockholm 6-7 september 6 Kunskapsuppbyggnad - ett urval projekt:  Samverkan FoU-finansiärer/-utförare  Medverkan i nätverket SNOWMAN  Myndighetssamverkan, nationellt och inom EU  Utbildningsbehov och utbud inom ebh-området  Inventering av effektivitetshinder o kunskapsbehov  Vägledningsmaterial inom ebh-området

7 EBH-träff Stockholm 6-7 september 7  UPSOIL – Teknik för integrerad karakterisering och sanering av klorerade lösningsmedel, EU-projekt 2009-2012  Undersökningsmetoder klorerade alifater - Praktikfall Tvätteriet Alingsås. Utvärdering av metoder för undersökning och provtagning av klorerade alifater, 2006-2012. SGI Varia 621 Forskning och kunskapsuppbyggnad – Klorerade lösningsmedel

8 EBH-träff Stockholm 6-7 september 8 Klorerade lösningsmedel – nya FoU-projekt 2012  Doktorandtjänst klorerade alifater – ”förstudie” för att klarlägga förutsättningarna för en doktorandtjänst inom forsknings-området  PilotAsås – Pilottest förstärkt självrening – Injekteringstester vid Alingsåstvätten

9 EBH-träff Stockholm 6-7 september 9 Pilottest förstärkt självrening - Alingsåstvätten  Samarbete mellan Tvätteriet Alingsås, SGI, Linköpings Universitet  Förutsättningarna för biologisk nedbrytning och förstärkt självrening undersöktes 2010  Pilottest under ca 1 års tid försöka få den biologiska nedbrytningen (reduktiv deklorering) att fortgå ned till eten olika mängder kolkälla (t ex sojabönolja, laktat) o mikroorganismer injekteras

10 EBH-träff Stockholm 6-7 september 10 Pilottest förstärkt självrening - Alingsåstvätten  Omfattande kontrollprogram (mikroorganismer, förorenings- innehåll, geokemisk miljö)  Saneringsanmälan inlämnad till MoH  Finansieras av Alingsåstvätten + SGI


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling SGIs forskningsuppdrag, fokus klorerade lösningsmedel Maria Carling."

Liknande presentationer


Google-annonser