Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning O Bedöma = åsätta någon ett visst värde 2015-03-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning O Bedöma = åsätta någon ett visst värde 2015-03-30."— Presentationens avskrift:

1 Bedömning O Bedöma = åsätta någon ett visst värde 2015-03-30

2 Syftet med bedömning – Varför bedömer vi? O Urval/sållning – Uppfyller inte kunskapskrav O Upprätthålla en standard O Växt och utveckling O Feedback till studenten - hur förbättra svagheter - hur bygga vidare på starka sidor - vad kan/bör studenten sikta på härnäst 2015-03-30

3 Bedömning/Betyg O MÅLRELATERAD BEDÖMNING/BETYG – färdigheter i relation till målet (kursens lärandemål) O FORMATIV/SUMMATIV BEDÖMNING 2015-03-30

4 Bedömningen skall inkludera O Yrkeskrav O Högskolekrav - högskolemässighet 2015-03-30

5 Kunskapsmodell/Kunskapsform Kunskaper (Episteme) Färdigheter Omdöme/ (Techne) Värderingar/ Attityder (Fronesis) Personliga egenskaper 2015-03-30

6 Akademisk kompetens O Systematik i handlande O Kritiskt tänkande O Problemlösning O Självständighet O Generalisering 2015-03-30

7 Olika omvårdnadsfärdigheter O Färdigheter i kommunikation och interaktion O Rationella färdigheter – tänkande, bedömning, beslutsfattande och problemlösning O Manuella färdigheter 2015-03-30

8 Färdighetsnivåer – manuella färdigheter O Imitation O Anpassning O Precision O Harmoniskt utförande O Naturligt utövande 2015-03-30

9 Taxonomier O Blooms taxonomi O SOLO taxonomin 2015-03-30

10 Taxonomi (Bloom, 1956) nivåtänkande O Veta: kunna återge vad man erfarit eller lärt in O Tolka (förståelse): göra om det man vet i förkortad form, att se konsekvenser, att jämföra med annat O Tillämpa: använda det man lärt sig i en ny situation, tillämpa en metod 2015-03-30

11 Forts. O Analysera: skilja fakta från värderingar, skilja orsaker från verkningar, urskilja argument i ett resonemang O Syntetisera: ställa samman vetande från olika håll till en ny helhet O Värdera: bedöma någons värde eller kvalitet Egidius, 2003 2015-03-30

12 SOLO-taxonomin O Pre-strukturell: har inte förstått, upprepar, gissar O Uni-strukturell: en relevant aspekt, knyter inte ihop fakta och bakomliggande tankar O Multi-strukturell: flera relevanta, oberoende aspekter, utvecklas inte

13 Forts. O Relationella: knyter ihop olika idéer, integrerar till en sammanhängande struktur O Utvidgat abstrakta: knyter konsekvent ihop de bärande idéerna till en sammanhängande struktur, ifrågasätter eller kritiserar lösningar, generaliserar till nya områden 2015-03-30

14 Svårigheter vid bedömning/Felkällor/Fällor O Objektiv bedömning - tillförlitlighet O Tvekaneffekt O Kontrasteffekt O Haloeffekt O Påverkad av andra? O Blivit kompisar O Relationen inte är bra O ”Det här kan dom inte” 2015-03-30

15 Kristianstadsmodellen O Planeringssamtal O Vägledningssamtal O Bedömningssamtal 2015-03-30

16 Bedömning ur studentperspektiv O Blir bedömd O Vad bedöms? O Vad är viktigt? O Kan jag misslyckas? O Kan jag visa okunskap? 2015-03-30

17

18

19

20


Ladda ner ppt "Bedömning O Bedöma = åsätta någon ett visst värde 2015-03-30."

Liknande presentationer


Google-annonser