Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak Maria Korner Region Skåne 2010-03-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak Maria Korner Region Skåne 2010-03-08."— Presentationens avskrift:

1 1 Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak Maria Korner Region Skåne 2010-03-08

2 2 Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak Programgeografin -15 regioner deltar i Sverige, Norge och Danmark -Delprogram Öresund (orange ellips) -Delprogram Kattegat-Skagerrak, KASK (grön ellips) -Samt möjlighet till samarbete över hela programgeografin (blå ellips)

3 3 Prioriterade områden Prioriterat område 1: Främja hållbar ekonomisk tillväxt Prioriterat område 2: Binda samman regionen Prioriterat område 3: Främja vardagsintegration

4 4 Exempel på projekt som kan stödjas under prioritet Främja hållbar ekonomisk tillväxt: Rådgivning till små och medelstora företag Insatser för att främja entreprenörskap i befintliga och potentiella tillväxtsektorer Samarbete kring utveckling och marknadsföring av större gränsregionalt intressanta evenemang Insatser för att fler innovationer blir kommersiellt gångbara Samarbete mellan kluster och forskningsinstitutioner Framtagande av handlingsplaner för att stärka besöksnäringen

5 5 Exempel på projekt som kan stödjas under prioritet Binda samman regionen: Utveckla informationssystem, produkter och tjänster till trafikanter och resenärer Samarbete mellan kommuner, landsting, myndigheter m.fl. kring samhällsplanering Miljöanpassat transportsystem för person- och godstransporter Utveckling av regionalt sjösäkerhetssamarbete Samverkan mellan sjukhus för att nyttja gemensamma resurser Hållbar och mer trafiksäker transportstruktur

6 6 Exempel på projekt som kan stödjas under prioritet Främja vardagsintegration: Gemensamma utbildningar Undanröjande av gränshinder inom arbetsmarknadsområdet Utveckling av metoder och modeller för kompetensutveckling anpassade efter arbetsmarknadens behov Vidareutveckling av gränsöverskridande system för värdering och överföring av studiemeriter Utveckling av informationskanaler som ökar invånarnas kunskap om programområdet Samarbete mellan turismorganisationer och skolor, universitet, kulturinstitutioner etc. för att öka intresset för regionen och dess miljö

7 7 Mikroprojekt Öresund Kriterier: Samarbete mellan parter som inte tidigare samarbetat Samarbete inom nya tematiska områden Villkor: Inga ansökningsdeadlines Beslut tas av sekretariatet Ansök om max € 25 000 Projektperiod max 6 mån (+ 3 mån) Samma ansökningsblankett som ”vanliga” projekt

8 8 Programläget i Interreg Öresund Beslutade medel i delprogram Öresund per 8 feb 2010 Omr. 1: Hållbar ekonomisk tillväxt: € 4 336 435 = 17% av den totala budgeten. Omr. 2: Binda samman regionen: € 8 172 670 = 62 % av den totala budgeten. Omr. 3: Främja vardagsintegration: € 11 658 375 = 11 % av den totala budgeten. Fortsatt stora möjligheter att få stöd inom alla områden, främst 1 och 3. Totalt har delprogram Öresund bifallit projekt med motsvarande 27% av sin totala budget på € 52 457 413. € 38 492 330 återstår. 8 ansökningar för totalt € 6 134 964 inkom till utlysningen 1/3.

9 9 Programläget i KASK och ÖKS Delprogram KASK: Har hittills beslutat om 39% av den totala budgeten. 5 ansökningar inkom till 1/3. Återstående medel: € 33 486 295. ÖKS-projekt: Hittills har 72 % av programmets medel beviljats. Totalt återstår € 3 831 279. 2 ansökningar för totalt 742 826 EUR inkom till Öresundssekretariatet 1/3.

10 10 Övrig information Kommande utlysningar 2010: 1/6 Öresund 1/9 Öresund-Kattegat-Skagerrak + KASK 1/10 Öresund Partnersökskonferens 22 april www.skane.se/oresund-kattegat-skagerrak www.interreg-oks.eu Kontakt: maria.korner@skane.semaria.korner@skane.se


Ladda ner ppt "1 Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak Maria Korner Region Skåne 2010-03-08."

Liknande presentationer


Google-annonser