Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-301 Valfrihet inom hemtjänsten Åsa Samnegård Projektsamordnare LOV Vård och Omsorg, Trosa Kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-301 Valfrihet inom hemtjänsten Åsa Samnegård Projektsamordnare LOV Vård och Omsorg, Trosa Kommun."— Presentationens avskrift:

1 Valfrihet inom hemtjänsten Åsa Samnegård Projektsamordnare LOV Vård och Omsorg, Trosa Kommun

2 Detta är Trosa  Trosa, Vagnhärad och Västerljung  Gammal boplats  Egen kommun sedan 1992  Drygt invånare  Tillväxtkommun  Turiststad – sommargäster  40 minuter från Stockholm  Varannanvalsmajoritet

3 Valfrihet! (för första gången) Kundval första gången Hemtjänstcheck – serviceinsatser Flest val i huvudorten Trosa, färre i Vagnhärad och Västerljung Avslut efter majoritetsskifte i valet 2002

4 Valfrihet! (för andra gången) Politisk brådska att återinföra ett kundvalssystem Beskedet – senast 1 jan 2008 ska det finnas ett kundvalssystem Misstroende från kunderna mot Vård och Omsorg p g a tidigare erfarenheter

5 Så här gjorde vi (2007) 22 marsInformationsträff/dialog med intresserade entreprenörer 2 maj Informationsmaterial distribueras till intresserade entreprenörer 11 juniPriser per timma inom kundvalssystemet distribueras 18 juniAnsökningar om auktorisation skall vara hos kommunen 4 juli Auktorisationer skall vara klara AugustiInformation till kunderna 10 SepKundvalssystemet inom Trosa hemtjänst är i bruk

6 Hemtjänst 250 personer har biståndsbeslut om hemtjänst i ordinärt boende (omkring 100 endast larm och mat) Kunderna koncentrerade i tätorterna En hemtjänstgrupp i egen regi Tre företag är godkända leverantörer av serviceinsatser –Natur Design (48 kunder) –Trosa Allservice (18 kunder) –Trosa Hempartner (5 kunder)

7 Valfrihetssystemet - avvägningar Geografiska områden: Trosa, Vagnhärad, Västerljung Tjänster: Omvårdnad och/eller Service Trygghetslarm, nattpersonal, matdistribution (anslagsfinansierat) icke-vals alternativ i egen regi

8 Ersättningssystem Ersättning för utförd tid, inte beviljad tid. –schablontid –återkoppling Avistamobil för hemtjänst i egen regi Pappersunderlag för privata leverantörer

9 Ersättning för utförd hemtjänst 2009 Peng/beviljad och utförd hemtjänsttimme 305 kr/timme för kommunal och extern Tillkommer för externa utförare 28 kr för kompensation för overhead och moms (total 333 kr) Obekväm arbetstid enligt kollektivavtal 1,3 % i momskompensation

10 Administrativa förändringar Kontroll och utveckling –godkännande –granskning av debiteringsunderlag –uppföljning av ställda krav –utveckling av stödsystem –stöd i utveckling till leverantörer –utveckling av yrkesroller

11 Yrkesroller i utveckling Biståndshandläggare –informatör –uppdragsgivare –uppföljare –sambandscentral –stödfunktion

12 Yrkesroller i utveckling Enhetschefer –fokus på utveckling och kvalitet –premiering av resultat inte brister –göra rätt saker på rätt sätt –uppföljning

13 Yrkesroller i utveckling Hemtjänstpersonal –tydligare kundfokus –ökad medvetenhet om kostnader –ökat personligt ansvar, göra rätt saker på rätt sätt

14 Yrkesroller i utveckling Kvalitetsgranskare och -utvecklare –kontroll av leverantörer, valfrihetssystem –systemutvecklare (inte IT-stöd) –stöd i arbetet med verksamhetsutveckling

15 Reflektioner Vi har startat upp det en gång tidigare Men politiskt beslut ändrades och kundvalssystemet lades ner. Misstroende! Politisk oenighet, vad händer sen? Politisk brådska – Systemen var inte tillräckligt förberedda. Vi är för små, för att få de stora vårdföretagen intresserade. Informationsträffen med företagen

16 Reflektioner forts. Från anslagsfinansierad verksamhet till resultatenhet, tid för omställning. Tänk efter före – förbered systemen Enkelhet i –information –förfrågningsunderlag –Blanketter

17


Ladda ner ppt "2015-03-301 Valfrihet inom hemtjänsten Åsa Samnegård Projektsamordnare LOV Vård och Omsorg, Trosa Kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser