Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-301 Valfrihet inom hemtjänsten Åsa Samnegård Projektsamordnare LOV Vård och Omsorg, Trosa Kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-301 Valfrihet inom hemtjänsten Åsa Samnegård Projektsamordnare LOV Vård och Omsorg, Trosa Kommun."— Presentationens avskrift:

1 2015-03-301 Valfrihet inom hemtjänsten Åsa Samnegård Projektsamordnare LOV Vård och Omsorg, Trosa Kommun

2 2015-03-302 Detta är Trosa  Trosa, Vagnhärad och Västerljung  Gammal boplats  Egen kommun sedan 1992  Drygt 11 000 invånare  Tillväxtkommun  Turiststad – sommargäster  40 minuter från Stockholm  Varannanvalsmajoritet

3 2015-03-303 Valfrihet! (för första gången) Kundval första gången 2001-2002 Hemtjänstcheck – serviceinsatser Flest val i huvudorten Trosa, färre i Vagnhärad och Västerljung Avslut efter majoritetsskifte i valet 2002

4 2015-03-304 Valfrihet! (för andra gången) Politisk brådska att återinföra ett kundvalssystem Beskedet – senast 1 jan 2008 ska det finnas ett kundvalssystem Misstroende från kunderna mot Vård och Omsorg p g a tidigare erfarenheter

5 2015-03-305 Så här gjorde vi (2007) 22 marsInformationsträff/dialog med intresserade entreprenörer 2 maj Informationsmaterial distribueras till intresserade entreprenörer 11 juniPriser per timma inom kundvalssystemet distribueras 18 juniAnsökningar om auktorisation skall vara hos kommunen 4 juli Auktorisationer skall vara klara AugustiInformation till kunderna 10 SepKundvalssystemet inom Trosa hemtjänst är i bruk

6 2015-03-306 Hemtjänst 250 personer har biståndsbeslut om hemtjänst i ordinärt boende (omkring 100 endast larm och mat) Kunderna koncentrerade i tätorterna En hemtjänstgrupp i egen regi Tre företag är godkända leverantörer av serviceinsatser –Natur Design (48 kunder) –Trosa Allservice (18 kunder) –Trosa Hempartner (5 kunder)

7 2015-03-307 Valfrihetssystemet - avvägningar Geografiska områden: Trosa, Vagnhärad, Västerljung Tjänster: Omvårdnad och/eller Service Trygghetslarm, nattpersonal, matdistribution (anslagsfinansierat) icke-vals alternativ i egen regi

8 2015-03-308 Ersättningssystem Ersättning för utförd tid, inte beviljad tid. –schablontid –återkoppling Avistamobil för hemtjänst i egen regi Pappersunderlag för privata leverantörer

9 2015-03-309 Ersättning för utförd hemtjänst 2009 Peng/beviljad och utförd hemtjänsttimme 305 kr/timme för kommunal och extern Tillkommer för externa utförare 28 kr för kompensation för overhead och moms (total 333 kr) Obekväm arbetstid enligt kollektivavtal 1,3 % i momskompensation

10 2015-03-3010 Administrativa förändringar Kontroll och utveckling –godkännande –granskning av debiteringsunderlag –uppföljning av ställda krav –utveckling av stödsystem –stöd i utveckling till leverantörer –utveckling av yrkesroller

11 2015-03-3011 Yrkesroller i utveckling Biståndshandläggare –informatör –uppdragsgivare –uppföljare –sambandscentral –stödfunktion

12 2015-03-3012 Yrkesroller i utveckling Enhetschefer –fokus på utveckling och kvalitet –premiering av resultat inte brister –göra rätt saker på rätt sätt –uppföljning

13 2015-03-3013 Yrkesroller i utveckling Hemtjänstpersonal –tydligare kundfokus –ökad medvetenhet om kostnader –ökat personligt ansvar, göra rätt saker på rätt sätt

14 2015-03-3014 Yrkesroller i utveckling Kvalitetsgranskare och -utvecklare –kontroll av leverantörer, valfrihetssystem –systemutvecklare (inte IT-stöd) –stöd i arbetet med verksamhetsutveckling

15 2015-03-3015 Reflektioner Vi har startat upp det en gång tidigare Men politiskt beslut ändrades och kundvalssystemet lades ner. Misstroende! Politisk oenighet, vad händer sen? Politisk brådska – Systemen var inte tillräckligt förberedda. Vi är för små, för att få de stora vårdföretagen intresserade. Informationsträffen med företagen

16 2015-03-3016 Reflektioner forts. Från anslagsfinansierad verksamhet till resultatenhet, tid för omställning. Tänk efter före – förbered systemen Enkelhet i –information –förfrågningsunderlag –Blanketter

17 2015-03-3017


Ladda ner ppt "2015-03-301 Valfrihet inom hemtjänsten Åsa Samnegård Projektsamordnare LOV Vård och Omsorg, Trosa Kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser