Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Mål - Nackas ambitioner Parter – arbetsfördelning Kvalitetshöjande insatser Det fortsatta arbetet Kontaktpersoner Staffan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Mål - Nackas ambitioner Parter – arbetsfördelning Kvalitetshöjande insatser Det fortsatta arbetet Kontaktpersoner Staffan."— Presentationens avskrift:

1 Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Mål - Nackas ambitioner Parter – arbetsfördelning Kvalitetshöjande insatser Det fortsatta arbetet Kontaktpersoner Staffan Ström (staffan.strom@nacka.se) Jill Salander (jill.salander@nacka.se)

2 Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Syfte ”…Den föreslagna lagen syftar till att pröva i vilken utsträckning ekonomiska incitament för deltagare i sfi kan bidra till att de snabbare lär sig svenska…” prop 2008/09:156 ”Nacka – i en klass för sig” Visa att mångfald och kundval leder till de bästa resultaten.

3 Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Förstärka samarbetet mellan -sfi-eleverna -sfi-anordnarna -Nacka kommun i arbetet med kvalitetshöjande insatser och ansökan om sfi-bonus.

4 Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Krav för att få sfi-bonus, för mer information se http://www.skolverket.se/sb/d/2965;jsessionid=0CDF651 0BA70515A83E9F50DCE418272 Krav (sammanfattning), se bl a ansökningsblankett Nyanlända invandrare (flyktingar och skyddsbehövande), med uppehållstillstånd mm enl. propositionen Startat sfi under perioden 1/7 ‘09 – 30/6 ‘10 Fått minst betyg G i berörda kurser inom 12 månader efter kursstart

5 Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Ansvar för att informera sfi-elever om reglerna för bonus Sfi-anordnarna Vuxvägledningen Kommunens introduktionsgrupp Eleven, med stöd av anordnaren, ansöker om bonus hos kommunen, som fattar beslut. Ansökan görs senast 3 månader efter betygsdatum. Kommunen återkommer med förslag till rutiner för arbetet.

6 Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Kvalitetshöjande åtgärder (diskussioner) -

7 Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Idé: medel för kvalitetshöjande insatser fördelas till anordnarna i två omgångar. 1.Anordnarna inkommer med förslag till program för kvalitetshöjande insatser. En del av medlen fördelas snarast utifrån dessa förslag. 2.Resterande medel utbetalas till anordnarna efter försöksperioden utifrån resultat. Efter försökeperioden gör anordnarna en speciell verksamhetsbeslrivning, inkl ekonomisk redovisning, till kommunen.

8 Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Antal sfi-checkar 2008 CAS, 1 C3L, 3 Hermods, 3 Söderort, 5 Jensen, 8 KUI, 18 Integra, 119 Lernia, 137 Omsorgslyftet, 141 Utbildningsborgen, 329

9 Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Sfi-resultat 2008

10 Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Fortsatt arbete Ge information Anordnarna erbjuder kvalitetshöjande insatser Anordnarna följer upp berörda elever Kommunen ger information om rutiner för ansökan mm Möten sfi-anordnarna och kommunen: 1 möte/ht 09, 1 möte vt 10

11 Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Kvalitet – uppföljning Staten kommer att följa upp och utvärdera försöksverksamheten Krav på dokumentation, rättsäker betygsbedömning mm

12 Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Följ Nackas webb för sfi – anordnare http://www.nacka.se/underwebbar/Anordnare/b arnomsorg_utbildning/vuxenutbildning/Nyhete r/Sidor/Sfi-bonus-möte.aspx


Ladda ner ppt "Sfi-bonus försöksverksamhet i Nacka Mål - Nackas ambitioner Parter – arbetsfördelning Kvalitetshöjande insatser Det fortsatta arbetet Kontaktpersoner Staffan."

Liknande presentationer


Google-annonser