Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 VÄLKOMMEN! KUNDVAL - program (2011-01- 11) Inledning (presentation, bakgrund, syfte och mål) Ackrediteringsvillkor år 2011 (start 1:a september) Frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 VÄLKOMMEN! KUNDVAL - program (2011-01- 11) Inledning (presentation, bakgrund, syfte och mål) Ackrediteringsvillkor år 2011 (start 1:a september) Frågor."— Presentationens avskrift:

1 1 VÄLKOMMEN! KUNDVAL - program (2011-01- 11) Inledning (presentation, bakgrund, syfte och mål) Ackrediteringsvillkor år 2011 (start 1:a september) Frågor och Svar IT - information ”Starta eget” projekt – Näringsliv Skåne Vägen från Ansökan till Avtal (mallar och webbsidan)

2 2 VÄLKOMMEN! Vi som pratar: Johan Larsson (projektled.) Anne-Marie Scholander (projektled.) Magnus Kåregård (med. rådgivare) Cecilia Lindén (ekonom) Britt-Marie Andersson (projektled. RSIT) Ulrika Melander (Näringsliv Skåne) Karin Hesselgard (Prod- ledn.stateg)

3 3 Bakgrund / dagsläge  Ökande antal gravida har gjort att det finns ett stort behov av mödrahälsovård i Region Skåne.  Skälen till reformen utgår från att det inom dagens mödrahälsovård finns stora skillnader när det gäller olika basprogram och olika ersättningssystem.  För kvinnorna i Skåne har detta inneburit geografiska skillnader i tillgänglighet till preventivmedel och i det utbud som erbjuds en gravid kvinna.  Region Skåne har i jämförelse med andra landsting låg hörsamhet i gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer.

4 4 Syfte och mål med kundvalet Region Skåne vill genom reformen säkerställa jämlik vård med hög kvalitet, god tillgänglighet, god kontinuitet samt stimulera till mångfald i utförarledet och att medborgarnas valfrihet ökar genom:  Gemensamma krav genom ackrediteringsvillkoren.  Alla Vårdgivare som uppfyller ackrediteringsvillkoren har rätt att teckna avtal.  Vårdgivaren ska ta emot alla som söker vård.  Resurserna fördelas efter kvinnornas val.  Främjar kontinuiteten genom att vårdgivare har rätt att bedriva verksamhet så länge vårdgivaren uppfyller ackrediteringskraven.  Resursförstärkning 31,4 mkr (16 %) på helårsbasis

5 5 KUNDVAL inom MÖDRAHÄLSOVÅRD inkl. förebyggande åtgärder inom området sexuell hälsa HÄLSOVAL SKÅNE

6 6  Graviditetsövervakning inkl. föräldrastöd och eftervård erbjuds alla gravida kvinnor och som syftar till att upptäcka riskfaktorer som kan leda till graviditetskomplikationer samt ge råd och stöd till familjer  Upplysning och rådgivning kring preventivmedelsanvändning och sexuell hälsa i syfte att förebygga oönskade graviditeter och smittsamma sexuellt överförbara sjukdomar (individuell och utåtriktad info.)  Förebyggande av livmoderhalscancer genom cellprovstagning erbjuds regelbundet alla kvinnor mellan 23 – 65 år. Alla delar ingår! Uppdraget (Kapitel 5)

7 7 Ackrediteringsvillkor Uppbyggt i likhet med befintliga kundval i Region Skåne 1. ALLMÄNT OM HÄLSOVAL SKÅNE 2. ACKREDITERINGSFÖRFARANDE/GODKÄNNANDE 3. ANSÖKNINGSBLANKETT 4. ALLMÄNT OM HANDLÄGGNINGEN 5. BESKRIVNING AV UPPDRAGET 6. REGISTRERING AV GRAVIDA 7. ALLMÄNNA VILLKOR 8. EKONOMI Bilaga: AVTALSMALL

8 8 Läkare verksamma enligt LoL Gyn.läkare enligt LOL Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-01-31: Kan vara verksamma i begränsad omfattning som medicinskt ledningsansvarig (inhyrd ”konsult”) dock inte som ägare eller delägare. Verksamma under en begränsad tid (2011-09-01– 2012-12-31)

9 9 EKONOMI (Kapitel 8)  Ersättningsmodell: - Kapitering (socioekonomiskt viktad 20 %) graviditetsövervakning/föräldrastöd/efterkontroll (4 perioder) - Besöksersättning för övriga områden (inkl. ersättningstak för preventivmedelbesök) - Målrelaterad ersättning och vite (år 2012) Familjecentral Ökad hörsamhet screening, Mödrahälsovårdsregistret

10 10 5.10 Uppdraget omfattar inte:  Specialiserad mödrahälsovård (tydligt basprogram, följa remissflödet)  All övrig utredning, behandling och rådgivning inom specialiteten obstetrik och gynekologi utöver de begränsade arbetsuppgifterna som hör till graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning samt utredning och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar som ingår i detta Avtal  Psykolog och kurator  Amningsmottagning  Utåtriktad verksamhet som ingår i Ungdomsmottagningens uppdrag

11 11 HÄLSOVAL SKÅNE www.skane.se/hälsovalskåne


Ladda ner ppt "1 VÄLKOMMEN! KUNDVAL - program (2011-01- 11) Inledning (presentation, bakgrund, syfte och mål) Ackrediteringsvillkor år 2011 (start 1:a september) Frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser