Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generella principer för dömande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generella principer för dömande"— Presentationens avskrift:

1 Generella principer för dömande
Skyldigheter och Ansvar som domare

2 Prioriteringar Ha koll på din positions ansvarsområden och mekanik
Känna till de andra positionernas ansvar och mekanik Var beredd att få en annan position om domargruppen måste justeras (försening, skada t.ex.) Ha koll på de tecken som används för kommunikation inom domargruppen. Grundläggande bollhantering. Känna dig säker på att kunna kasta ett underarmskast 10 meter till en domarkollega.

3 Ansvar under match Att känna till vilket försök och hur långt det är att gå före varje bollstart. Att vara beredd att hjälpa en kollega om han/hon inte är i position att döma inom sitt ansvarsområde. Hjälpa till att leverera boll till nästa punkten efter att spelet är avslutat. Hjälp till att hålla koll på vad som händer runt bollhållaren då du inte ansvarar för bollbäraren. Kalla skadetimeout för spelare som är skadade. Att vara förberedd på att, om nödvändigt, flagga regelbrott eller regelförseelse som du observerat, även om det inte sker inom ditt ansvarsområde. Observera felaktiga rutiner eller regeltolkningar från domarlaget och försöka förhindra och/eller rätta till dem när det är möjligt. Kommunicera med domarlaget, spelare, tränare, speakers eller åskådare när något ovanligt eller utöver det vanliga händer.

4 Domarvett Flagga det du ser, se det du flaggar.
Avvakta gärna en eller två sekunder och tänk igenom vad du sett innan du flaggar. Strunta aldrig i ett regelbrott; du måste göra något åt varje regelbrott, även om du bestämmer att inte kasta flaggan. Kommunicera, utan att vara påträngande, med spelarna mellan spelen så de vet att du är närvarande. Lyssna på klagomål från spelare. Vi kan inte se allt. Var hövlig när du kommunicerar. Ge inte efter för påtryckningar. Erkänn misstag och glöm dem fort. Uppmuntra sportmannaanda.

5 Samarbete och kommunikation
Var ett domarlag! Prata med varandra Signalera till varandra Titta på varandra Ge information innan den efterfrågas Utse en sidlinje coach vars uppgift är att hålla koll på att laget befinner sig i lagområdet och att tränarna är i tränarrutan. Se till att laget är överens om vilket försök som skall spelas och att försöksvisaren visar rätt försök. När spelet dör i ditt område. Se läder, BLÅS i pipan. Om du råkar blåsa i pipan oavsiktligt. Fortsätt BLÅSA i den. Tänk på kroppspråk . Speciellt vid markering av dödbollspunkter samt fångade eller ofullständiga passningar. Skrik inte. Svär inte. All kommunikation på Svenska, därefter om nödvändigt på Engelska

6 Tempo Sträva efter att hålla ett högt, jämnt matchtempo utan att stressa. Jogga istället för att gå När du rör dig till din position, titta alltid mot bollen. Reglera matchtempo för att kontrollera stämningen på planen. Tillåt spelare att hinna dricka vid varmt väder. Glöm inte att dricka själv.

7 Skador Lokalisera vem som är medicinskt ansvarig före match. Alla domares ansvar. Prioritera alltid den skadade. Kalla på medicinskt ansvarig vid skada. Låt den medicinskt ansvariga ta beslut om behandling. Medspelare / coacher / föräldrar kan få prata men inte röra. Skynda aldrig på vid behandlande av skada. Följ instruktioner av medicinskt ansvarig i arbete. Sätt inte igång matchen förrän den skadade samt de som behandlar spelaren är på ett säkert avstånd från planen. Skadad spelare måste lämna planen och får inte medverka under det kommande försöket. Regel 3-3-5

8 Boxa in spelet Utanför med blicken inåt
Var inte för nära spelet medan bollen är spelbar Var inte i vägen för spelare

9 Titta inte på bollen när den är i luften på bollen när passningen är ofullständig på en dödbollspunkt efter det att den är markerad på bollen innan centern är i position på regelbrottspunkten efter den markerats av en flagga på mållinjen efter en TD eller Safety på bollen efter ett lyckat/misslyckat sparkmålsförsök på sid eller slutlinjen efter att en spelare har dömts varit ute på en spelare som inte deltar i spelet och inte har någon motspelare i sin närhet på avbytare eller coacher i lagområdet. I dessa fall finns det viktigare saker att koncentrera sig på.

10 När vi gör olika bedömningar
Exempel då en domares bedömning är avgörande även om ingen flagga är kastad. Meddela alltid domarkollegorna och speciellt huvuddomaren om du ser detta. Illegal beröring av passad eller sparkad boll Felaktig klockmekanik Besittningsbyte Spark förbi neutral zon eller inte Flera flaggor på samma spel Om det var en lyckad pass eller inte Mottagningsbar passning eller inte Berörd passning eller inte Om det inte går att komma överens bör domaren som ansvarade för området där regelbrottet/förseelsen ägde rum ha det slutgiltiga ordet. Kom ihåg ”Om tvivel råder”.

11 OM TVIVEL RÅDER

12 Är det touchback eller självmål (safety)?
Om tvivel råder Är det touchback eller självmål (safety)? TOUCHBACK

13 Är framåtpassningen misslyckad eller är det en fummel?
Om tvivel råder Är framåtpassningen misslyckad eller är det en fummel? MISSLYCKAD

14 Är det legalt bruk av händer eller fasthållning?
Om tvivel råder Är det legalt bruk av händer eller fasthållning? LEGALT BRUK AV HÄNDER

15 Är bollen oavsiktlig sparkad eller avsiktligt?
Om tvivel råder Är bollen oavsiktlig sparkad eller avsiktligt? OAVSIKTLIGT

16 Har spelaren lämnat planen före eller efter bollstarten?
Om tvivel råder Har spelaren lämnat planen före eller efter bollstarten? FÖRE BOLLSTARTEN

17 Är offensiva spelare legalt eller illegalt på bollinjen?
Om tvivel råder Är offensiva spelare legalt eller illegalt på bollinjen? LEGALT

18 Är offensiva spelare legalt eller illegalt i det offensiva bakfältet?
Om tvivel råder Är offensiva spelare legalt eller illegalt i det offensiva bakfältet? LEGALT

19 Är det en legal blockering eller clipping?
Om tvivel råder Är det en legal blockering eller clipping? LEGAL BLOCKERING

20 Om tvivel råder Har passaren avsiktligt kastat bort bollen eller inte?
INTE AVSIKTLIG BORTKASTNING

21 Om tvivel råder Är framåtpassningen mottagningsbar?
PASSNINGEN ÄR MOTTAGNINGSBAR

22 Om tvivel råder Har passaren kastat bollen eller fumlat den?
PASSAREN HAR KASTAT BOLLEN

23 Om tvivel råder Har den defensiva spelaren legalt inlett kontakt vid ett passningsspel? KONTAKTEN ÄR LEGAL

24 Är defensiva signaler legala eller illegala?
Om tvivel råder Är defensiva signaler legala eller illegala? SIGNALERNA ÄR LEGALA

25 Är en offensiv spelare legalt eller illegalt i rörelse?
Om tvivel råder Är en offensiv spelare legalt eller illegalt i rörelse? RÖRELSEN ÄR LEGAL

26 Är passningen framåt eller bakåt bakom den neutrala zonen?
Om tvivel råder Är passningen framåt eller bakåt bakom den neutrala zonen? PASSNINGEN GÅR FRAMÅT

27 Om tvivel råder Är passningen framåt eller bakåt framför neutrala zonen (eller när det inte finns någon neutral zon)? PASSNINGEN GÅR BAKÅT

28 Om tvivel råder Är passningen kastad bakom/i den neutrala zonen eller framför? PASSNINGEN ÄR KASTAD I/BAKOM NEUTRALA ZONEN

29 Är bollen död på planen eller i endzone (vid en möjlig TD)?
Om tvivel råder Är bollen död på planen eller i endzone (vid en möjlig TD)? BOLLEN ÄR DÖD PÅ PLANEN

30 Om tvivel råder SPELAREN ÄR PÅ SPELPLANEN
Är spelaren på spelplanen eller utanför? SPELAREN ÄR PÅ SPELPLANEN

31 Är blockeringen legal eller nedanför midjan?
Om tvivel råder Är blockeringen legal eller nedanför midjan? BLOCKERINGEN ÄR LEGAL

32 Har det anfallande laget stått stilla i en sekund före bollstarten?
Om tvivel råder Har det anfallande laget stått stilla i en sekund före bollstarten? ANFALLANDE LAGET HAR INTE STÅTT STILLA

33 Om tvivel råder Har sparkaren blivit ruffad eller påsprungen?
SPARKAREN HAR BLIVIT RUFFAD

34 Är bollen berörd eller inte?
Om tvivel råder Är bollen berörd eller inte? BOLLEN ÄR INTE BERÖRD

35 Om tvivel råder Finns blockeringszonen kvar eller inte vid blockeringar? BLOCKERINGSZONEN FINNS KVAR

36 Om tvivel råder Är framåtpassningen mottagen eller inte?
PASSNINGEN ÄR INTE MOTTAGEN

37 Om tvivel råder Är kontakten över eller under midjan vid en blockering i ryggen? KONTAKTEN ÄR UNDER MIDJAN

38 Skall flaggan kastas eller inte?
Om tvivel råder Skall flaggan kastas eller inte? KASTA INTE FLAGGAN

39 Om tvivel råder Skall du blåsa i visselpipan eller inte?
BLÅS INTE I VISSELPIPAN

40 Signaler Tydliga, bestämda och avsiktliga.
Om bollen dör i ditt ansvarsområde stoppa klockan med timeout tecken om spelet kräver det eller om ett lag begär timeout. ALLA domare ska repetera timeouttecken S3 som en annan domare signalerar. I vissa fall används S5, S6, S7, S10 för att stoppa klockan. Domaren som har hand om matchklockan stoppar klockan innan du signalerar/repeterar S3. Om bollen dör inom 10 fot från någon sidlinje på ett bollinjespel signalera S2. Hetsa inte upp dig när du signalerar. Var lugn och säker. Använd S7 för att signalera att bollen är död så att spelklockan kan starta.

41

42

43

44

45 Tilläggssignaler Alla tilläggssignaler är sätt att visuellt kommunicera ett budskap. Domare använder dessa signaler för att signalera till andra tjänstemän, spelare, tränare eller åskådare. Visuella signaler kan behöva användas då det är långt mellan domarna eller om det inte går att kommunicera med rösten p.g.a. väder eller som vi alla hoppas på ett högt läktarljud. Vi kan också använda oss av detta när en ljudsignal är olämplig. (t.ex. 12 man på plan eller om vi vet att det är ett trickspel på gång)

46 Tilläggstecknen 2 och 7 används inte längre.
Tilläggstecken Meddelande Signal 1 Lag A spelaren närmast mig står inte på bollinjen. Armen utsträckt med handen öppen och pekar mot bakfältet. 3 Laget som jag har ansvar för har 11 spelare på spelfältet. Armen utsträckt åt sidan och tummen upp. 4 Laget som jag har ansvar för har fler än 11 spelare på spelfältet. Handflatan på huvudet. 5 Den sista passningen i bakfältet var en bakåtpassning Slå armen ut mot bakfältet. 6 Lag A har mer än 10 yards till linjen att nå (två pinnar). Vifta diskret med pekfingrarna vid brösthöjd. 8 Klockan stannar efter nästa spel. Korsa handlederna framför bröstet 9 Lag A försöker med ett sparkmål. Forma händerna som Λ med fingerspetsarna rörande varandra. Tilläggstecknen 2 och 7 används inte längre.

47 Tilläggstecken Meddelande Signal 10 11 12 13 14 15
Lag A går för 4:e försök, Lag A sparkar inte på 4:e eller extrapoängsförsöket. Rulle händerna (som S19) ovanför huvudet. 11 Matchklockan startar vid bollstarten. Knäpp med fingrarna. 12 Matchklockan startar vid klarsignalen eller den rullar. Cirkelrörelse med handen och peka med pekfingret 13 Mottagningen lyckades Dra händerna mot bröstet som om du tar emot en passning. 14 Passningen tog emot utanför spelfältet. Slå ut armarna mot den sida som bollen gick ut på. 15 Sparkmålsförsöket lyckades inte, (bollen gick utanför). Samma som Tilläggssignal 14. Tilläggstecknen 11 och 12 är huvudsakligen avsedda för meddelanden mellan Huvuddomaren och den som sköter matchklockan på spelplanen.

48 Tilläggstecken Meddelande Signal 16 17 18 19 20 21 22 23
Visa mig till den punkt där bollen gick utanför spelfältet. En hand uppe i luften. 17 Kom mot mig längs sidlinjen Vinka med handflatan vänd mot dig. 18 Gå bort ifrån mig längs sidlinjen. Vinka med handflatan vänd ifrån dig. 19 Stanna, du står på den punkt där bollen gick utanför spelfältet. Dra armen snabbt nedåt med handflatan nedåt. 20 Vrid arenaklockan framåt. Visa S2 tills klockan visar rätt tid, visa sedan S3. 21 Fördröj arenaklockan. Visa S21 för att stanna klockan, visa sedan S2 för att starta den igen när matchklockan på plan hunnit ikapp. 22 Stäng av arenaklockan. ”Skära halsen” med fingret. 23 QB:n kommer att gå ner på knä. Klappa på ett upphöjt knä. Tilläggstecknen är avsedda för situationer då en spark går utanför spelfältet. Tilläggstecknen är avsedda för meddelanden till arenaklockans skötare.

49 Tilläggstecken Meddelande Signal 24 25 26 27 28 29 30
Laget som jag har ansvar för har 10 eller färre spelare på spelfältet. Armen utsträckt åt sidan och tummen ned. 25 Jag anser att det var en touchdown Knytnävarna ihop med tummarna uppåt. 26 Mottagaren vidrörde bollen inne på spelfältet men fick ej kontroll förrän han var utanför. Rör händerna, höger och vänster växelvis upp och ned med handflatorna uppåt. 27 Försöksvisaren visar fel försök. Visa S17 ( ej mottagningsbar framåtpassning) innan bollstarten. 28 Jag har ansvarar för sparkmottagaren/bollen. Slå ut med armen mot det mottagande lagets slutlinje. 29 Återställ spelklockan till 25 sekunder. Pumpa med en arm med handflatan vänd uppåt. 30 Återställ spelklockan till 40 sekunder. Pumpa med två armar med handflatorna vänd uppåt.

50 Tilläggstecken Meddelande Signal 31 32 33 34 35 36
Fummelregeln vid 4:e försök gäller. Rulla händerna (som S19) framför bröstet. 32 Nosen på bollen på yardlinjen. Peka på näsan med pekfingret. 33 Mitten på bollen på yardlinjen. Peka på bältspännet med pekfingret. 34 Svansen på bollen på yardlinjen. Peka på höften med pekfingret. 35 Lag A lyckades få fyra nya försök. Peka med pekfingret framför bröstet mot Lag B:s slutlinje. 36 Orättvist byte: Lag A har bytt spelare sent Sträck ut armarna åt sidan med händerna knutna.

51 Markering av punkter. Det finns tre sätt att markera en dödbollspunkt.
Med en boll Med en fot Med en markeringspåse Flankdomarna måste tänka på att kommunicera när framåtrörelsens slut avgör dödbollspunkten. Enas först visa sen.

52 Placering av boll När bollen dödförklaras under normala spel kan den ha tre positioner. Främre spetsen på linjen (tilläggstecken 32) Mitt emellan 2 linjer (tilläggstecken 33) Bakre spetsen på linjen (tilläggstecken 34) Undantag När det är nära att få ett nytt 1:a försök eller när bollen är nära någon av mållinjerna, måste vi vara noggranna. Efter att det har varit besittningsbyte eller att 4 nya försök utdelats bör bollen placeras med främre spetsen på närmsta yardlinje.

53 Bollhantering Punktbevakaren Hämtaren Placeraren Mellanhanden
Stressa inte när ni kastar bollar. Träffsäkerheten är viktigare. När bollen dör mellan eller nära tvärlinjerna. Ump är både hämtare och placerare. Vid långa spel kan BD vara hämtare och placerare om han inte är Punktbevakaren. Vid lång ofullständig passning hämta boll från flankdomarna. 2 min mekanik. Ump hämtar bollen när den dör på planen och matchklockan rullar. Övriga domare ignorerar bollen och rör sig till sina positioner.

54 När bollen dör utanför sidlinjerna
Flankdomare (först på plats) Signalera timeout Rör dig till dödbollspunkten när det är säkert Titta på spelarna utanför sidlinjen Om det uppstår trubbel släpp en markeringspåse på dödbollspunkten. När spelet lugnat ner sig, placera en boll på dödbollspunkten.

55 När bollen dör utanför sidlinjerna
Andra domaren på plats. Följ med bollbäraren utanför sidlinjen Bevaka extra noga motståndarnas spelarområde och eskortera spelaren tillbaka in på planen. Tredje domaren på plats. Bevaka området bakom förste och andre domarnas ryggar.

56 Slagsmål Kan du gå emellan, gör det, men tänk på din egen säkerhet i första hand. Om det utbryter slagsmål på spelplanen skall domaren som är närmast respektive spelarområde bevaka så att inga avbytare eller tränare beträder spelplanen. Vägrar de lyssna så anteckna vilka de var och vidta åtgärder när slagsmålet är avslutat. Om du hamnar nära ett slagsmål. Notera vilka som slåss och vilka som försöker sära på spelarna. De som bedömts ha slagits skall utvisas när slagsmålet är avslutat.

57 Fummelmekanik Om det är uppenbart att Lag A har återhämtat bollen visa försök Om det är uppenbart att Lag B har återhämtat bollen visa 1:a försök. Om ingen domare sett vilket lag som återhämtat bollen och det bildas en hög har det laget som har besittning när klungan är upplöst rätt till bollen. Om spelare från båda lag har besittning får Lag A bollen. När en fummelhög bildas. Första domare på plats gräver efter bollen. Andra domaren på plats signalerar för timeout. Övriga domare håller spelare borta När domaren som gräver har hittat vem som har besittning av bollen meddelar han närmaste domare (normalt HD) verbalt som i sin tur signalerar det till omgivningen. Tänk en sekund extra som domare så att signalen blir åt rätt håll.

58 Matchdatakorten Alla domare skall anteckna. Resultat av slantsingling
Poäng Lag timeouter Sidlinjevarningar (5, 5, 15) Alla flaggor du kastar, vare sig de accepteras eller avstås Alla utvisade spelare Alla spelare/coacher som flaggats för osportsligt uppförande Bakdomaren skall anteckna alla regelbrott vare sig de accepteras eller avstås. Vid periodbyte skall HD och UMP anteckna bollens och kedjans position. HL skall anteckna bollens och clippens position.

59 Tidsansvar 5-mannalag HD Spelklocka BD Matchklocka
Tid mellan halvlekar Matchtid UMP Tid på timeout Tid mellan perioder Tid efter poäng

60 Räkneansvar 5-mannalag
Lag A bollinjespel HD, U Lag B bollinjespel BD, HL, LD Lag A frisparksspel (sparkande laget) U, HL, LD Lag B frisparksspel BD, HD Var noggrann att räkna Lag B vid bollinjesparkspel.

61 Uppträdande Spelare och publik kommer bilda sig en uppfattning om dig. Tänk på vad du gör före, under och efter match, speciellt när du är ombytt. Hälsa på och behandla staberna samt spelarna på likvärdigt sätt. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger före eller under match. Avslöja eller tipsa inte lagen om sådant som du fått höra i förtroende samt det du hör från huddles etc. Diskutera aldrig ett domslut efter match. Hänvisa till DU. Diskutera aldrig bedömningar efter match. Var lojal mot domarlaget, DU samt amerikanska fotbollen i Sverige. Hör genast av dig till DU samt TU om någon försöker muta eller påverka din objektivitet.

62 Saker att beakta Spelarsäkerhet är nummer ett efter din egen.
Domare på linjen, längst ut Ta det svåra domslutet Fortsätt döma efter du kastat flagga Bli inte känslomässigt påverkad 4:e försök, stannar klockan Pre-Game är ett måste Bra domare är konsekventa, kompetenta och har rätt attityd Om du ser ut som en domare dömer du som en. Det enda du skall betona som domare är dina signaler. (BLÅS i pipan) Räkna spelare Rätta till tydliga misstag Ta beslutet, tveksamhet kan uppfattas som osäkerhet Se läder Stå inte still under ett helt spel Känna till försök och avstånd Bli inte arg och hämnas inte Sälj dina domslut men var inte för teknisk Det är viktigare att få det rätt än att se bra ut. Döm det du ser men se det du dömer Det finns troligtvis 5 stora domslut per match. Se till att få dem rätt Gissa inte Om två domare har ”punkten” kan en göra något annat Om du tror att det är en flagga så är det inte det, förutom mot QB:n Låt hjärnan smälta det ögat ser Du är så bra som ditt nästa domslut visar Vad har det för inverkan på spelet? Det är det du lär dig efter att du vet allt som räknas Domare i bakfältet, djupast.

63 Att kasta flaggan När du ser ett regelbrott
Kasta flaggan till punkten där regelbrottet begicks Saker att minnas Yardlinje där regelbrottet begicks Vilket lag hade bollen eller om den var fri Var spelet dött eller levande Blås INTE i pipan om spelet fortfarande pågår Fortsätt döma!

64 Efter spelet är dött Blås tre gånger bestämt i pipan för att påkalla domarlagets uppmärksamhet. Stanna på dödbollspunkten om det är du som har den till dess att den är täckt av annan domare. Om flaggan inte hamnade rätt där du kastade den, rätta till detta . Agera bestämt. Om det är ett punktregelbrott se till att punkten är täckt av en annan domare. Beskriv vad du såg, inte vad du dömde. Särskilj på fakta (vad hände), bedömning (var det avsiktligt) och regler (vad säger regelboken). Efter att alla inblandade domare sagt sitt, avsluta överläggningen och delge huvuddomaren ert beslut. (Laget före jaget) Om du kastar en flagga i en annan domars ansvarsområde, diskutera med den domaren.

65 Efter spelet är dött Meddela HD och se till att U hör vad som sägs.
Regelbrott. Mot vilket lag. Spelarens nummer. Regelbrottspunkt och utmätningspunkt. Om bollen var levande eller död. Stanna i närheten av HD om han behöver fråga dig något Se till att straffet utmätts rätt. Om inte, säg till. Anteckna på matchdatakortet. Regelbrott, Lag, Nummer, Accepterat eller avslaget

66 Utmätning U håller i en boll och stegar ut straffet. HL stegar ut straffet längs sin sidlinje. LD bevakar utmätningspunkten. Om HL och U står på samma yardlinje efter att de har stegat ut straffet lägger U ner bollen, om inte stegar de på nytt. LD måste säga till om U & HL har stegat ut fel BD antecknar straffet. HD förkunnar straffet mot pressbox medan U stegar ut .

67 Utvisning Den som kastade flaggan följer med HD till tränaren för laget och beskriver domslutet. Om HD kastat flaggan skall LD eller HL följa med. När ni gör detta säg: -Nr X utvisas för ”regelbrott” Inte: -Jag utvisar Nr X för ”regelbrott” LD eller HL på andra sidan informerar den andra tränaren.

68 Bollinjespel PRESS BOX LD U BD C HD HL

69 Bollinjespark PRESS BOX LD U C BD HD HL

70 Frispark PRESS BOX LD BD U HL HD

71 Onside PRESS BOX LD BD U HD HL

72 Extrapoäng/sparkmål PRESS BOX HD LD U C BD HL


Ladda ner ppt "Generella principer för dömande"

Liknande presentationer


Google-annonser