Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mer sammanhållen vård och färre återinläggningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mer sammanhållen vård och färre återinläggningar"— Presentationens avskrift:

1 Mer sammanhållen vård och färre återinläggningar

2 Vad vill vi åstadkomma och varför
Det finns vårdplatser inom länet, knappt 140 av dem är upptagna av patienter som återinlagts akut inom 30 dagar efter sitt förra vårdtillfälle Vi vet att det är möjligt att med relativt enkla, evidensbaserade åtgärder minska akuta återinläggningar och vi tror att det är ett bra sätt att öka vårdkvaliteten

3 Strategi Hög kvalitet och mer ansvar för omhändertagande för de som behöver det mest Involvera den äldre eller anhöriga mer Använda all den kraft, vilja och utvecklingsarbete som pågår i Ledningskraft Säkra att specialistvården identifierar patienterna och att primärvården får information om och agerar när de vet vilka patienter som riskerar återinläggning Kontinuerligt lära från andras arbete för mer sammanhållen vård och effektiv utskrivning Ersättningssystem som premierar minskade återinläggningar för alla vårdaktörer Detta bygger vidare på den grunden vi lagt inom områden vi arbetet mycket med de senaste åren! Rätt läkemedelsbehandling och läkemedelsgenomgångar, riskbedömningar och förebyggande åtgärder för att minska fall, trycksår, dålig munhälsa och undernäring. God vård vid demenssjukdom och i livets slutskede ingår.

4 Stort värde av att förebygga undvikbara återinläggningar
Med cirka 450 undvikbara återinläggningar färre skulle vi kunna göra mycket andra saker bättre. Resurserna motsvarar ungefär: Influensavaccinationer till drygt personer Drygt hemtjänsttimmar Ett gymkort till knappt individer

5 Ekonomisk styrning för fokusutskrivning
Ersättning till primärvården Ersättning till specialiserad vård 4,9 mkr satsas under 2013 för att minska återinläggningar 600 kr ges per fokusutskrivning för ett förstärkt omhändertagande med mål om att minska återinläggningar Ifall en fokuspatient återinläggs inom 30 dagar från utskrivning görs ett avdrag med 900 kr 2,1 mkr satsas under 2013 för att minska återinläggningar 200 kr ges per fokusutskrivning för: Remiss till primärvården inom ett dygn från utskrivning Uppföljande telefonsamtal inom 72 timmar Målet är att minska återinläggningar som inte är nödvändiga

6 Fokusutskrivning - för vem?
En fokusutskrivning är en utskrivningsprocess av en patient över 65 år som uppfyller minst ett av följande: har haft en tidigare inläggning under de senaste 12 månaderna har sjukdomar som är diabetes, förmaksflimmer, hjärtsvikt, KOL eller stroke vårdgivaren bedömer att det finns risk för återinläggning/ökat vårdbehov

7 Fokusutskrivning- process
Den specialiserade vården på sjukhuset ska genom fokusprocess säkra ett förstärkt omhändertagande genom Identifiering av patienterna med risk för återinläggning Vårdprevention - identifiera risker och påbörja åtgärder Läkemedel – arbeta enligt checklista Fokusremiss till primärvården inom ett dygn från utskrivning Ringa ett uppföljande telefonsamtal inom 72 timmar och ta tillvara den återkoppling som ges vid samtalen Primärvården tar över kontakten Hemsjukvården kontaktas när det behövs


Ladda ner ppt "Mer sammanhållen vård och färre återinläggningar"

Liknande presentationer


Google-annonser