Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neonatalvårdens resultat, redovisat per region PNQ:s årsrapport 2007 Vårdresultat, samtliga gestationsåldrar Rapporten omfattar samtliga vårdtillfällen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neonatalvårdens resultat, redovisat per region PNQ:s årsrapport 2007 Vårdresultat, samtliga gestationsåldrar Rapporten omfattar samtliga vårdtillfällen."— Presentationens avskrift:

1 Neonatalvårdens resultat, redovisat per region PNQ:s årsrapport 2007 Vårdresultat, samtliga gestationsåldrar Rapporten omfattar samtliga vårdtillfällen som registeras i PNQ. Beroende på lokala variationer registreras inte alla barn som erhåller sjukvård under neonatalperioden, t ex barn som vårdas på avdelningar som främst är inriktade på större barn.

2 Inom neonatalvården sker ett utvecklat samarbete mellan olika vårdenheter. Höggradigt underburna och mycket sjuka barn vårdas ofta på flera sjukhus innan de kan åka hem. Följande rapporter baseras därför på moderns hemvist.

3 Andel av respektive läns nyfödda som vårdats på neonatalavdelning Skillnaderna i andelen barn som läggs in på neonatalavdelning beror främst på variationer i hur vården av nyfödda barn med lättare, övergående vårdbehov i samband med födseln är organiserad.

4 Antal barn vårdade på neonatalavdelning, uppdelat efter gestationålder vid födseln. Barn födda innan 34 graviditetsveckor fgv = fullgångna graviditetsveckor.

5 Antal barn vårdade på neonatalavdelning, uppdelat efter gestationålder vid födseln. Barn födda efter 33 graviditetsveckor fgv = fullgångna graviditetsveckor.

6 Andel av barnen som erhållit andningsstöd med CPAP CPAP = kontinuerligt positivt andningstryck. Barnet andas mot ett inställt motstånd, vilket hjälper det att bibehålla lungvolymen och därigenom gör det lättare att andas. Inom neonatalvården ges CPAP vanligen via näsan. fgv = fullgångna graviditetsveckor.

7 Andel av barnen som erhållit andningsstöd med respirator fgv = fullgångna graviditetsveckor.

8 Antal dygn med andningsstöd med CPAP, median fgv = fullgångna graviditetsveckor. CPAP = kontinuerligt positivt andningstryck. Genom att barnet andas mot ett inställt motstånd kan det lättare bibehålla sin lungvolym, vilket gör det lättare att andas. Inom neonatalvården ges CPAP vanligen via näsan.

9 Antal dygn i respirator, median fgv = fullgångna graviditetsveckor.

10 Andel av barnen som haft minst en verifierad infektionsepisod fgv = fullgångna graviditetsveckor. Infektionsepisoder som verifierats genom bakteriell odling. Undantagsvis kan bedömningen ha baserats på tydliga kliniska symptom utan positiv odling.

11 Ålder vid hemgång i relation till datum för beräknad förlossning (median) Antal dagar innan/efter datum för beräknad förlossning (=40 graviditetsveckor) när barnet skrivits ut till hemmet. Under år 2007deltog samtliga sjukvårdsregioner i PNQ. Rapporteringen från Region Skåne sker dock via en lokal databas, vilket medför viss fördröjning. fgv = fullgångna graviditetsveckor.


Ladda ner ppt "Neonatalvårdens resultat, redovisat per region PNQ:s årsrapport 2007 Vårdresultat, samtliga gestationsåldrar Rapporten omfattar samtliga vårdtillfällen."

Liknande presentationer


Google-annonser