Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Större koncentration Mål 2000-2006 % av befolkningen i EU (15 medlemsstater) som omfattas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Större koncentration Mål 2000-2006 % av befolkningen i EU (15 medlemsstater) som omfattas."— Presentationens avskrift:

1 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Större koncentration Mål % av befolkningen i EU (15 medlemsstater) som omfattas av de regionala målen 41% Gemenskapsinitiativ % 37

2 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Utgifter per år för strukturfonderna och Sammanhållningsfonden, 1994/99 och 2000/6

3 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Regionalstödet per capita varierar beroende på typ av region

4 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Mål 1 för NUTS II-områden med en BNP som är lägre än 75 % av EU-genomsnittet (siffror från 94/96) för NUTS II-områden med en BNP som är lägre än 75 % av EU-genomsnittet (siffror från 94/96) Förteckning fastställs av Europeiska kommissionen Förteckning fastställs av Europeiska kommissionen 22 % av befolkningen i EU 22 % av befolkningen i EU 69,7 % av resurserna (136 miljarder euro) 69,7 % av resurserna (136 miljarder euro) "de yttersta randområdena" och f.d. mål 6 områden som nu blir mål 1-områden "de yttersta randområdena" och f.d. mål 6 områden som nu blir mål 1-områden övergångsperiod på 6 eller 7 år för områden som inte längre är stödberättigade övergångsperiod på 6 eller 7 år för områden som inte längre är stödberättigade Under mål 1 finansieras också PEACE och program längs de svenska kusterna Under mål 1 finansieras också PEACE och program längs de svenska kusterna

5 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Mål 2 omfattar totalt 18 % av EU:s befolkning omfattar totalt 18 % av EU:s befolkning 11,5 % av resurserna (22,5 miljarder euro) 11,5 % av resurserna (22,5 miljarder euro) områden som genomgår socioekonomisk omställning områden som genomgår socioekonomisk omställning omfattar 4 typer av områden över hela EU (vägledande siffror): omfattar 4 typer av områden över hela EU (vägledande siffror): - områden där industri- eller tjänstesektorn dominerar (10 %) - landsbygdsområden (5 %) - områden i städer (2 %) - områden som är beroende av fiske (1 %) övergångsperiod på 6 år för områden som inte längre är stödberättigade övergångsperiod på 6 år för områden som inte längre är stödberättigade

6 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Förteckning över mål 2-områden: metod (1) Befolkning som totalt omfattas per medlemsstat beroende på Befolkning som totalt omfattas per medlemsstat beroende på - Befolkningen i områden som uppfyller de huvudkriterier som gäller över hela EU - Graden av strukturella problem i hela landet (arbetslöshet och långtidsarbetslöshet utanför mål 1) - "skyddsnät": som mest en minskning med 1/3 jämfört med mål 2 och 5b 1999 Statistiska huvudkriterier för hela EU används främst för att fastställa stödberättigade områden (som antingen har en dominerande industrisektor eller är landsbygdsområden Statistiska huvudkriterier för hela EU används främst för att fastställa stödberättigade områden (som antingen har en dominerande industrisektor eller är landsbygdsområden

7 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Förteckning över mål 2-områden: metod (2) utifrån generella EU-kriterier eller nationella kriterier lägger därefter medlemsstaterna fram sina förslag till stödberättigade områdenutifrån generella EU-kriterier eller nationella kriterier lägger därefter medlemsstaterna fram sina förslag till stödberättigade områden för minst 50 % av områdena skall generella EU-kriterier om möjligt användas för minst 50 % av områdena skall generella EU-kriterier om möjligt användas slutgiltig förteckning fastställs i samråd med medlemsstaterna; därefter fattar kommissionen slutligt beslutslutgiltig förteckning fastställs i samråd med medlemsstaterna; därefter fattar kommissionen slutligt beslut

8 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Mål 3 områden som inte omfattas av mål 1områden som inte omfattas av mål 1 referensram för samtliga åtgärder beträffande mänskliga resurser i alla områden i medlemsstaternareferensram för samtliga åtgärder beträffande mänskliga resurser i alla områden i medlemsstaterna 12,3 % av resurserna (24 miljarder euro)12,3 % av resurserna (24 miljarder euro) anpassa och modernisera systemen på utbildnings-, yrkesutbildnings- och sysselsättningsområdena:anpassa och modernisera systemen på utbildnings-, yrkesutbildnings- och sysselsättningsområdena: -anpassning till ekonomiska och sociala förändringar -livslångt lärande och kompetensutveckling -aktiv arbetsmarknadspolitik för att bekämpa arbetslösheten främja social integration och jämställdhetfrämja social integration och jämställdhet

9 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Gemenskapsinitiativ Tyngdpunkt på det mervärde som EU- åtgärder skapar Fyra verksamhetsområden: - Interreg: gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete för att främja en balanserad utveckling och regional utvecklingsplanering (finansiering från ERUF) - Urban: nya utvecklingsmöjligheter I stadsområden (finansiering från ERUF) - Leader: landsbygdsutveckling (finansiering från utvecklingssektionen vid EUGFJ) - Equal: transnationellt samarbete för att på hittills oprövade vägar bekämpa diskriminering och orättvisor på arbetsmarknaden (finansiering från ESF) Totala resurser = 5,35 % av strukturfondernas budget

10 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Fördelning av strukturfondernas anslag 69,7 % till mål 1 (inkl. utfasning) 11,5 % till mål 2 (inkl. utfasning) 12,3 % till mål 3 5,35 % till gemenskapsinitiativ 0,40 % till innovativa åtgärder 0,25 % till tekniskt stöd 0,5 % till FFU utanför mål 1-områden

11 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Strukturfonderna: Fördelning per medlemsstat och mål för perioden * Totalt Mål 1 Mål 2 * i totalbeloppet ingår utfasningen och FFU utanför mål 1 Mål 1 och 2 omfattar inte utfasning Miljoner euro i 1999 års priser

12 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Befolkning som omfattas av mål 1 under perioden * *omfattar inte ut fasning

13 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Mål 1, Stödberättigade områden under mål 1 Utfasning mål 1 Särskilda program

14 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Stöd per år i genomsnitt: respektive , per medlemsstat Stöd per år i genomsnitt Stöd per år I genomsnitt Miljoner euro i 1999 års priser

15 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Högsta tillåtna befolkning per medlemsstat under mål 2, * *omfattar inte utfasning

16 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Befolkning som omfattas av mål 1 och 2: respektive %

17 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Planering samt användande av finansieringsorgan Mål 1 1 GSR, med 1 OP per region (eller SPD om < 1 miljard euro) finansiering från ERUF, ESF, EUGFJ (utvecklingssektionen), FFU Mål 2 1 SPD per region (NUTS II-nivå) finansiering från ERUF, ESF (EUGFJ (garantisektionen) Mål 3 1 SPD per land finansiering från ESF Gemenskapsinitiativ: en fond per initiativ

18 EU-Regional Policy Structural actions Agenda Övergångsbestämmelser Inget abrupt slut på EU:s regionalstöd Gamla mål 1: : gradvis sänkt finansiering från ERUF, ESF, EUGFJ (utv.sektionen), FFU 2006: för områden som uppfyller kriterierna för mål 2: programmen förlängs för övriga områden: ESF, EUGFJ (garantisektionen) och FFU fortsätter med samma program (däremot inte ERUF) Gamla mål 2 och 5b: : gradvis minskat stöd från enbart ERUF; plus 7 år med stöd under det generella mål 3, landsbygdens utveckling och FFU program.


Ladda ner ppt "2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Större koncentration Mål 2000-2006 % av befolkningen i EU (15 medlemsstater) som omfattas."

Liknande presentationer


Google-annonser