Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kandidatuppsats Redovisning HT 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kandidatuppsats Redovisning HT 2014"— Presentationens avskrift:

1 Kandidatuppsats Redovisning HT 2014
Kursansvariga: Kristina Jonäll och Peter Beusch

2 Viktiga datum! Rårapport inlämnas senast:
måndag den 13 oktober, (brevlåda på J6) Tilldelning av handledare (anslag på J6+J7) Metodvecka v 45 (och eventuell v 46 enstaka tillfällen) Uppsatsen lämnas in senast 9 januari 2015 Slutseminarium bör vara senast 16 januari 2015

3 Kandidatuppsats 15 hp Lärandemål
1. Söka, samla och värdera information för att formulera relevant problemställning och teoretiska utgångspunkter. 2. Argumentera för gjorda vetenskapliga antaganden och metodval samt identifiera och bedöma etiska aspekter i den egna forskningsprocessen. 3. Presentera resultat skriftligt med krav på vetenskaplighet. 4. Muntligt argumentera för egna resultats giltighet samt tolka och analysera andras vetenskapliga resultat.

4 Kandidatuppsats, 15 hp Två (2) författare Skrifter
Rårapport - val av ämne och tilldelas handledare Planeringsrapport – precisering av uppgiften Mittrapport - avstämning Slutrapport Metodföreläsningar, preliminärt v 45 Handledning under uppsatsskrivningen Examination Inlämnad slutrapport Opposition på annan uppsats

5 Om uppsatsen Vanliga delar i en uppsats:
Problemdiskussion och forskningsfråga Referensram Forskningsmetod Data/Resultat Analys och slutsatser Förslag till fortsatta studier Cirka 35 sidor

6 Relevans och bidrag En uppsats ska ha relevans och ge ett bidrag till tidigare kunskap - Vad vet vi nu som vi inte visste innan? Relevans kan vara av olika slag Teoretisk Empirisk Praktisk Metodologisk

7 Examination Tre möjliga betyg Väl godkänt Godkänt Underkänt
Bedömningskriterierna är: relevant och tydligt formulerat problem och syfte relevant och tydlig referensram motivering till val av analys och data, dvs använd metod tydlighet i presentation av data, analys och slutsatser sammanhang mellan uppsatsens delar, den röda tråden Handledaren tillsammans med en medbedömare sätter betyg.

8 Rårapport, måndag den 13 oktober:
Kontaktuppgifter namn, personnummer, e-post, telefon Typ av uppsats kandidat/magister extern redovisning/ekonomistyrning Val av ämne + beskrivning Språk Fristående kurs – svenska eller engelska Ekonomprogrammet – analytiker på svenska, språklig inriktning på engelska Eventuell kontakt med handledare Lämnas i brevlådan J6 senast 17.00

9 Språkhandledning Göteborgs universitet erbjuder: föreläsningar och individuell handledning om akademiskt skrivande och uppsatsskrivning i synnerhet Britt Klintenberg Språkhandledning Institutionen för svenska språket Göteborgs universitet

10 Kontakt: Kristina Jonäll, kursansvarig Peter Beusch, kursansvarig
Telefonnr Placering: J6 Peter Beusch, kursansvarig Telefonnr Placering: J7 Anne Herling, kurssekreterare Telefonnr:


Ladda ner ppt "Kandidatuppsats Redovisning HT 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser