Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detaljplaneprogram Utbyggnad av Ullevileden Samråd avslutat 14 september 09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detaljplaneprogram Utbyggnad av Ullevileden Samråd avslutat 14 september 09."— Presentationens avskrift:

1 Detaljplaneprogram Utbyggnad av Ullevileden Samråd avslutat 14 september 09

2 Alternativöversikt program

3 Norra Kallerstad alt E -Ger en sammanhållen vattenpark där störningseffekter inte förs in i parken, är en förutsättning för att skapa ett nytt park/rekreationsområde. - Ger likartad mängd mark för exploatering som G, dock inte sammanhängande yta.

4 Passage Stångån

5 Passage Stångån alt D - goda förutsättningar för inplacering av bro/väg i landskapet och Stångårummet -påverkar inte riksintresset E4 -undviker påverkan på vattenmiljön med brostöd och dagvattendamm -möjliggör för bebyggelse på båda sidor om vägen - möjlighet att stärka bilden av Linköping vid passage E4 genom landmärke som pekar ut Stångån och riktning mot staden

6

7

8


Ladda ner ppt "Detaljplaneprogram Utbyggnad av Ullevileden Samråd avslutat 14 september 09."

Liknande presentationer


Google-annonser