Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi effektiv kyla / Fjärrkyla

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi effektiv kyla / Fjärrkyla"— Presentationens avskrift:

1 Energi effektiv kyla / Fjärrkyla

2 Kylbehov Användningsområden Komfortkyla – fjärrkyla passar bra!
Befintliga och nya kontor Affärslokaler Vissa nya flerbostadshus Processkyla – beroende på temperaturkrav! ”Datorkyla” Industriell kyla Livsmedel m.m ”Tumvärden” komfortkyla Effektbehov 40 –100 W/m2 Utnyttjningstid 600 – h/år Det finns konkurrens på värmemarknaden men de facto inte i de lokala fjärrvärmenäten. E.ON intar en ödmjuk hållning till att en fjärrvärmekund som är missnöjd inte kan byta fjärrvärmeleverantör, utan enbart byta till en annan uppvärmningsform, vilket medför investering i nytt upp-värmningssystem. Som fjärrvärmeleverantör i det lokala nätet har E.ON en dominerande ställning, något som vi vill förvalta med utgångspunkt från kundens bästa.

3 Fjärrkyla Snabb expansion Första nätet i Västerås 1992
Produkter och tjänster Fjärrkyla Snabb expansion Första nätet i Västerås 1992 30 nät i drift 2004 Stockholm ett av Europas största nät Leverans år 2004 – 622 GWh

4 Fjärrkyla E.ONs Fjärrkylanät Kungsbacka Malmö Norrköping Örebro
Produkter och tjänster Fjärrkyla E.ONs Fjärrkylanät Kungsbacka Malmö Norrköping Örebro

5 Produkter och tjänster
Fjärrkyla

6 Så fungerar fjärrkyla Allmänt
Vatten kyls i en central anläggning och via en ledning i gatan leds kylan till fastigheten Via en värmeväxlare överförs kylan till köldbärarsystemet i fastigheten Ett flertal olika produktionsmetoder kan väljas och lokala förutsättningar tas tillvara Fjärrkyla utgör en effektiv genväg till införande av nya miljöanpassade och effektiva produktionsmetoder! (jmf fjv) Det finns konkurrens på värmemarknaden men de facto inte i de lokala fjärrvärmenäten. E.ON intar en ödmjuk hållning till att en fjärrvärmekund som är missnöjd inte kan byta fjärrvärmeleverantör, utan enbart byta till en annan uppvärmningsform, vilket medför investering i nytt upp-värmningssystem. Som fjärrvärmeleverantör i det lokala nätet har E.ON en dominerande ställning, något som vi vill förvalta med utgångspunkt från kundens bästa.

7 Så fungerar fjärrkyla Olika produktionsmetoder (exempel)
”Frikyla” (Stockholm) ”Frikyla”/Värmepump kombinerat med säsongslagring i akviferer (Malmö) Centrala ”traditionella” kylmaskiner (Norrköping) ”Frikyla” /Retur från central värmepump (Örebro) Absorptionsmaskiner ”spillvärme” (Linköping) Snölager (Sundsvall)

8 Tekniska bestämmelser Fjärrkyla
Principritning över indirekt anslutet system

9 Tekniska bestämmelser Fjärrkyla - Örebro
Temperaturkurva OBS! Vintertid är temperaturdifferensen bara 6 oC

10 Fjärrkyla Centrum syd Centrum norr Sydost Marieberg 2 1 3 4 USÖ
239 GWh motsv ca. 20 % av Norrköpings årsvolym 4

11 Fjärrkyla / Utbyggnadsplaner 2009-2012
Centrum ”syd” Kungsgatan / Nygatan Området runt Medborgarhuset / Conventum Väster om Drottninggatan Centrum ”norr” Norrcity Norr om Västra Nobelgatan Sydost Efter Norrköpingsvägen / Universitetet Marieberg Fortsatt utbyggnad i Mariebergs köpcentrumområde 239 GWh motsv ca. 20 % av Norrköpings årsvolym

12 Fjärrkyla / Utbyggnadsplaner 2009-2012
Centrum ”syd” Kungsgatan / Nygatan Området runt Medborgarhuset / Conventum Väster om Drottninggatan 239 GWh motsv ca. 20 % av Norrköpings årsvolym

13 Fjärrkyla / Utbyggnadsplaner 2009-2012
Centrum ”norr” Norrcity Norr om Västra Nobelgatan 239 GWh motsv ca. 20 % av Norrköpings årsvolym

14 Fjärrkyla / Utbyggnadsplaner 2009-2012
Sydost Efter Norrköpingsvägen / Universitetet 239 GWh motsv ca. 20 % av Norrköpings årsvolym

15 Fjärrkyla / Utbyggnadsplaner 2009-2012
Marieberg Fortsatt utbyggnad i Mariebergs köpcentrumområde 239 GWh motsv ca. 20 % av Norrköpings årsvolym

16 FjärrKyla Vi tar ansvar för kylproduktionen! Bekvämlighet
Produkter och tjänster FjärrKyla Vi tar ansvar för kylproduktionen! Bekvämlighet Ni kan fokusera er på kärnverksamheten Trygghet Risken för haverier minskar dramatiskt Ekonomi Ni frigör kapital för andra ändamål Underlättar planering och budgetarbete Resurser frigörs för andra ändamål Miljövinster Miljövänliga köldmedier, värmeåtervinning

17 Prissättning fjärrkyla
Allmänt Priset sätts i konkurrens med andra alternativ på den lokala kylamarknaden och med hänsyn till fjärrkylans fördelar Vi har som mål att fjärrkylan ska vara våra kunders självklara val Priset består av en abonnemangsdel (effektpris) och en rörlig del. Vid nyanslutning utgår normalt ett anslutningspris (engångsbelopp) Trots en turburlent omvärld kan vi återigen erbjuda ett konkurrenskraftigt pris även nästa år.

18 FJV / Fjärrkyla (trygghet enkelhet)
Bekymmersfri kyla för din fastighet Lätt att installera Kräver lite underhåll Kommer direkt klar för användning Leveranssäker Värme och kyla när den behövs Ingen risk för köldmedieläckage i din fastighet

19 FJV / Fjärrkyla (ekonomi)
Rätt val för framtiden / Ekonomi Större flexibilitet i val av produktionsmetod, vi väljer den produktionslösning som är ekonomiskt och miljömässigt bäst Ev. nya politiska beslut om köldmedier hanterar vi Stabil och långsiktig prisbild Höjer byggnadens värde Frigör yta att hyra ut

20 FJV / Fjärrkyla (miljöpåverkan)
Bättre för miljön både ute och inne! Användningen och utsläppen av köldmedier minskar radikalt Minskad växthuseffekt och renare miljö Vackrare arkitektur, inga fula kyltorn på taket Bullerfri och luktfri

21 Fjärrkyla Fjärrkyla ersätter lokala köldmedier
”Miljöaspekten och långsiktigheten är de stora fördelarna. Fjärrkyla är lika lätt att använda som fjärrvärme. På sikt är fjärrkyla också mer ekonomisk än konventionell teknik. Reparations- och underhållskostnaderna minskar.” Lars Olovsson Henry Ståhl Fastigheter AB


Ladda ner ppt "Energi effektiv kyla / Fjärrkyla"

Liknande presentationer


Google-annonser