Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi effektiv kyla / Fjärrkyla 2008-10-02. Kylbehov Användningsområden  Komfortkyla – fjärrkyla passar bra!  Befintliga och nya kontor  Affärslokaler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi effektiv kyla / Fjärrkyla 2008-10-02. Kylbehov Användningsområden  Komfortkyla – fjärrkyla passar bra!  Befintliga och nya kontor  Affärslokaler."— Presentationens avskrift:

1 Energi effektiv kyla / Fjärrkyla 2008-10-02

2 Kylbehov Användningsområden  Komfortkyla – fjärrkyla passar bra!  Befintliga och nya kontor  Affärslokaler  Vissa nya flerbostadshus  Processkyla – beroende på temperaturkrav!  ”Datorkyla”  Industriell kyla  Livsmedel  m.m ”Tumvärden” komfortkyla  Effektbehov 40 –100 W/m 2  Utnyttjningstid 600 – 1 200 h/år

3 Fjärrkyla Produkter och tjänster Snabb expansion  Första nätet i Västerås 1992  30 nät i drift 2004  Stockholm ett av Europas största nät  Leverans år 2004 – 622 GWh

4 Fjärrkyla E.ONs Fjärrkylanät  Kungsbacka  Malmö  Norrköping  Örebro Produkter och tjänster

5 Fjärrkyla Produkter och tjänster

6 Så fungerar fjärrkyla Allmänt  Vatten kyls i en central anläggning och via en ledning i gatan leds kylan till fastigheten  Via en värmeväxlare överförs kylan till köldbärarsystemet i fastigheten  Ett flertal olika produktionsmetoder kan väljas och lokala förutsättningar tas tillvara Fjärrkyla utgör en effektiv genväg till införande av nya miljöanpassade och effektiva produktionsmetoder! (jmf fjv)

7 Så fungerar fjärrkyla Olika produktionsmetoder (exempel)  ”Frikyla” (Stockholm)  ”Frikyla”/Värmepump kombinerat med säsongslagring i akviferer (Malmö)  Centrala ”traditionella” kylmaskiner (Norrköping)  ”Frikyla” /Retur från central värmepump (Örebro)  Absorptionsmaskiner ”spillvärme” (Linköping)  Snölager (Sundsvall)

8 Tekniska bestämmelser Fjärrkyla Principritning över indirekt anslutet system

9 OBS! Vintertid är temperaturdifferensen bara 6 o C Tekniska bestämmelser Fjärrkyla - Örebro Temperaturkurva

10 Fjärrkyla USÖ 1.Centrum syd 2.Centrum norr 3.Sydost 4.Marieberg 1 3 4 2

11 Fjärrkyla / Utbyggnadsplaner 2009-2012 1.Centrum ”syd”  Kungsgatan / Nygatan  Området runt Medborgarhuset / Conventum  Väster om Drottninggatan 2.Centrum ”norr”  Norrcity  Norr om Västra Nobelgatan 3.Sydost  Efter Norrköpingsvägen / Universitetet 4.Marieberg  Fortsatt utbyggnad i Mariebergs köpcentrumområde

12 Fjärrkyla / Utbyggnadsplaner 2009-2012 Centrum ”syd” Kungsgatan / Nygatan Området runt Medborgarhus et / Conventum Väster om Drottninggatan

13 Fjärrkyla / Utbyggnadsplaner 2009-2012 Centrum ”norr” Norrcity Norr om Västra Nobelgatan

14 Fjärrkyla / Utbyggnadsplaner 2009-2012 Sydost Efter Norrköpingsvä gen / Universitetet

15 Fjärrkyla / Utbyggnadsplaner 2009-2012 Marieberg Fortsatt utbyggnad i Mariebergs köpcentrumo mråde

16 FjärrKyla Vi tar ansvar för kylproduktionen!  Bekvämlighet  Ni kan fokusera er på kärnverksamheten  Trygghet  Risken för haverier minskar dramatiskt  Ekonomi  Ni frigör kapital för andra ändamål  Underlättar planering och budgetarbete  Resurser frigörs för andra ändamål  Miljövinster  Miljövänliga köldmedier, värmeåtervinning Produkter och tjänster

17 Prissättning fjärrkyla Allmänt  Priset sätts i konkurrens med andra alternativ på den lokala kylamarknaden och med hänsyn till fjärrkylans fördelar  Vi har som mål att fjärrkylan ska vara våra kunders självklara val  Priset består av en abonnemangsdel (effektpris) och en rörlig del.  Vid nyanslutning utgår normalt ett anslutningspris (engångsbelopp)

18 FJV / Fjärrkyla (trygghet enkelhet) Bekymmersfri kyla för din fastighet  Lätt att installera  Kräver lite underhåll  Kommer direkt klar för användning  Leveranssäker  Värme och kyla när den behövs  Ingen risk för köldmedieläckage i din fastighet

19 Rätt val för framtiden / Ekonomi  Större flexibilitet i val av produktionsmetod, vi väljer den produktionslösning som är ekonomiskt och miljömässigt bäst  Ev. nya politiska beslut om köldmedier hanterar vi  Stabil och långsiktig prisbild  Höjer byggnadens värde  Frigör yta att hyra ut FJV / Fjärrkyla (ekonomi)

20 FJV / Fjärrkyla (miljöpåverkan) Bättre för miljön både ute och inne!  Användningen och utsläppen av köldmedier minskar radikalt  Minskad växthuseffekt och renare miljö  Vackrare arkitektur, inga fula kyltorn på taket  Bullerfri och luktfri

21 Fjärrkyla Fjärrkyla ersätter lokala köldmedier ”Miljöaspekten och långsiktigheten är de stora fördelarna. Fjärrkyla är lika lätt att använda som fjärrvärme. På sikt är fjärrkyla också mer ekonomisk än konventionell teknik. Reparations- och underhållskostnaderna minskar.” Lars Olovsson Henry Ståhl Fastigheter AB


Ladda ner ppt "Energi effektiv kyla / Fjärrkyla 2008-10-02. Kylbehov Användningsområden  Komfortkyla – fjärrkyla passar bra!  Befintliga och nya kontor  Affärslokaler."

Liknande presentationer


Google-annonser