Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

P-O Rehnquist1 Göteborgs universitet i BP 2009 Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen, + 13 platser Utbyggd tandläkarutbildning, + 15 platser Generell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "P-O Rehnquist1 Göteborgs universitet i BP 2009 Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen, + 13 platser Utbyggd tandläkarutbildning, + 15 platser Generell."— Presentationens avskrift:

1 P-O Rehnquist1 Göteborgs universitet i BP 2009 Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen, + 13 platser Utbyggd tandläkarutbildning, + 15 platser Generell löne- och prisuppräkning med 1, 84 % Sänkt arbetsgivaravgift med 1 % Medel för spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation Havsmiljöinstitutet tillförs 10 mkr Fortsatt stöd till forskarskolor för gymnasielärare Ökad satsning på utbildning av utländska akademiker

2 P-O Rehnquist2 Regeringens analys och slutsatser Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar gör nytta Lärarutbildningen förbättras, men det räcker inte Den internationella studentmobiliteten bör öka Genomströmningstakten i utbildningen är för låg Högskoleverket ska utreda lämplig rankingmodell för jämförelse av utbildningar Andelen kvinnliga professorer ökar, men för långsamt Svensk forskning tappar i konkurrenskraft Forskningens infrastruktur ska utvecklas Det krävs en kraftfull satsning på forskning och innovation (kommer i proposition den 23 oktober)

3 P-O Rehnquist3 Fyra prioriterade insatsområden Sverige ska stärkas som forskningsnation Kvaliteten i utbildningen och forskningen ska förbättras Universiteten ska bli mer självständiga Universiteten ska bli mer attraktiva arbetsplatser

4 P-O Rehnquist4 Forsknings- och innovations- proposition 2009 - 2012 Ökade basanslag till universitet och högskolor, 1 500 mkr Tre strategiska områden (ca 10 forskningsprofiler), 1 800 mkr Infrastruktur (biobanker, register o.dyl.), 100 mkr Högskolemomsen tas bort, 300 mkr Till forskningsråden, 500 mkr Till industriforskningsinstituten, 200 mkr Innovationsfrågor, 150 mkr Tidigare beslutat, 400 mkr Summa 5 miljarder kr i nivåökning, varav hälften uppnås första året, 2009

5 P-O Rehnquist5 Övrigt som vi räknar med Ca 1 miljard av forskningsanslaget ska årligen fördelas i konkurrens med publicering och externa medel som grund De strategiska forskningsprofilerna ska ansökas om i konkurrens Forskningsråden slås inte ihop till en myndighet Lärarundantaget blir kvar Propositionen om studieavgifter för icke europeiska studenter sent i höst Proposition om självständiga universitet till våren Proposition gällande grundutbildningen och lärares karriärvägar till våren


Ladda ner ppt "P-O Rehnquist1 Göteborgs universitet i BP 2009 Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen, + 13 platser Utbyggd tandläkarutbildning, + 15 platser Generell."

Liknande presentationer


Google-annonser