Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

P-O Rehnquist1 Göteborgs universitet i BP 2009 Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen, + 13 platser Utbyggd tandläkarutbildning, + 15 platser Generell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "P-O Rehnquist1 Göteborgs universitet i BP 2009 Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen, + 13 platser Utbyggd tandläkarutbildning, + 15 platser Generell."— Presentationens avskrift:

1 P-O Rehnquist1 Göteborgs universitet i BP 2009 Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen, + 13 platser Utbyggd tandläkarutbildning, + 15 platser Generell löne- och prisuppräkning med 1, 84 % Sänkt arbetsgivaravgift med 1 % Medel för spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation Havsmiljöinstitutet tillförs 10 mkr Fortsatt stöd till forskarskolor för gymnasielärare Ökad satsning på utbildning av utländska akademiker

2 P-O Rehnquist2 Regeringens analys och slutsatser Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar gör nytta Lärarutbildningen förbättras, men det räcker inte Den internationella studentmobiliteten bör öka Genomströmningstakten i utbildningen är för låg Högskoleverket ska utreda lämplig rankingmodell för jämförelse av utbildningar Andelen kvinnliga professorer ökar, men för långsamt Svensk forskning tappar i konkurrenskraft Forskningens infrastruktur ska utvecklas Det krävs en kraftfull satsning på forskning och innovation (kommer i proposition den 23 oktober)

3 P-O Rehnquist3 Fyra prioriterade insatsområden Sverige ska stärkas som forskningsnation Kvaliteten i utbildningen och forskningen ska förbättras Universiteten ska bli mer självständiga Universiteten ska bli mer attraktiva arbetsplatser

4 P-O Rehnquist4 Forsknings- och innovations- proposition Ökade basanslag till universitet och högskolor, mkr Tre strategiska områden (ca 10 forskningsprofiler), mkr Infrastruktur (biobanker, register o.dyl.), 100 mkr Högskolemomsen tas bort, 300 mkr Till forskningsråden, 500 mkr Till industriforskningsinstituten, 200 mkr Innovationsfrågor, 150 mkr Tidigare beslutat, 400 mkr Summa 5 miljarder kr i nivåökning, varav hälften uppnås första året, 2009

5 P-O Rehnquist5 Övrigt som vi räknar med Ca 1 miljard av forskningsanslaget ska årligen fördelas i konkurrens med publicering och externa medel som grund De strategiska forskningsprofilerna ska ansökas om i konkurrens Forskningsråden slås inte ihop till en myndighet Lärarundantaget blir kvar Propositionen om studieavgifter för icke europeiska studenter sent i höst Proposition om självständiga universitet till våren Proposition gällande grundutbildningen och lärares karriärvägar till våren


Ladda ner ppt "P-O Rehnquist1 Göteborgs universitet i BP 2009 Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen, + 13 platser Utbyggd tandläkarutbildning, + 15 platser Generell."

Liknande presentationer


Google-annonser