Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– ett av landets intressantaste samhällsbyggnadsprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– ett av landets intressantaste samhällsbyggnadsprojekt."— Presentationens avskrift:

1 – ett av landets intressantaste samhällsbyggnadsprojekt

2 De fyra hörnstenarna

3 Strategiskt EU-projekt Del av Nordiska triangeln

4 En första etapp av Götalandsbanan Strategiskt nationellt projekt

5 Strategisk kapacitetsfråga Bygger bort hotande kapacitetsbrist på delar av Södra- resp Västra stambanorna Skapar kapacitet för utbyggnad av regional pendeltågstrafik och godstrafik Förbättrar tillgängligheten till flygplats (Skavsta) och hamnar (Norrköping/Oxelösund)

6 Utvecklingskorridoren mellan landets största och fjärde arbets- marknadsregioner Ett regionalt samhälls- byggnadsprojekt av nationellt intresse Strategisk region- förstoring

7 Vidgar arbets-, bostads-, studie- och kulturmöjligheterna Berör direkt sju kommuner med ca 440 000 invånare, ca 35 000 företag, flygplatser, hamnar och universitet

8 Samhällsbyggnadsprojektet Ostlänken Parallell planering av järnväg och samhälle Järnvägsplanering - nytt dubbelspår för hög hastighet Järna – söder Linköping, ca 15 mil Samordnad samhälls- planering för sju kommuner och två regioner längs utvecklingskorridoren

9 Banverkets järnvägsplanering Kommunal planering i sju kommuner Regional trafikplanering för två regioner Avtal Finansiering Parallell planering

10 Kommunerna - Resecentra - Bostadsplanering - Arbetsplatsplanering - Koordinering av trafik Insatser av respektive berörd kommun och region Regionerna/länen - Utveckling av spårbunden kollektivtrafik - Koordinering av trafik Planera med de nya förutsättningarna

11 Tidplan Start: 2010 – 2015 Avsatta medel 2,4 miljarder kronor

12 Tidplan Ny nationell järnvägs- plan 2009? –Ytterligare medel måste avsättas för projektets genomförande

13


Ladda ner ppt "– ett av landets intressantaste samhällsbyggnadsprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser