Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Igb1 EXPLOATERINGSPROCESSEN Idé Idé analys - historik analys - historik Konflikter ÖPKonflikter ÖP markföroreningar markföroreningar luftkvalitetluftkvalitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Igb1 EXPLOATERINGSPROCESSEN Idé Idé analys - historik analys - historik Konflikter ÖPKonflikter ÖP markföroreningar markföroreningar luftkvalitetluftkvalitet."— Presentationens avskrift:

1 igb1 EXPLOATERINGSPROCESSEN Idé Idé analys - historik analys - historik Konflikter ÖPKonflikter ÖP markföroreningar markföroreningar luftkvalitetluftkvalitet enkel kalkyl enkel kalkyl markbehov, gata,va, markförsäljningmarkbehov, gata,va, markförsäljning beställning av detaljplan/ SBK beställning av detaljplan/ SBK startmöte -berörda parter * startmöte -berörda parter *

2 igb2 PARTER I EXPLOATERINGSPROCESSEN stadsbyggnadskontoret stadsbyggnadskontoret fastighetskontoret fastighetskontoret trafikkontoret trafikkontoret park- och naturförvaltningen park- och naturförvaltningen miljöförvaltningen miljöförvaltningen museer museer va-verket va-verket Göteborg Energi Göteborg Energi Telia Telia Västtrafik Västtrafik Länsstyrelsen Länsstyrelsen

3 igb3 Utredningar att starta tidigt geoteknik, geoteknik, markmiljö, markmiljö, buller, buller, luftkvalitet luftkvalitet arkeologi, arkeologi, behov av marklösen behov av marklösen dagvatten dagvatten flyttning av befintliga ledningar flyttning av befintliga ledningar klimat klimat uppsägningstider arrendeavtal, hyresavtal uppsägningstider arrendeavtal, hyresavtal evakuering, rivning evakuering, rivning

4 GÖTEBORGS STAD Markanvisningspolicy ensamrätt med löfte att bygga ensamrätt med löfte att bygga tidsbegränsad 2 år (pågående detaljplanering) tidsbegränsad 2 år (pågående detaljplanering) volym volym lokalisering lokalisering upplåtelseform -variation upplåtelseform -variation ev specialbostäder ev specialbostäder byggherren står för den ekonomiska risken byggherren står för den ekonomiska risken inget löfte om ersättning inget löfte om ersättning företag med långsiktighet,

5 igb5 Kalkyl KOSTNADER marklösen marklösen utredningar utredningar evakuering, rivning evakuering, rivning utbyggnad va-ledningar utbyggnad va-ledningar utbyggnad gata utbyggnad gata utbyggnad park utbyggnad park fastighetsbildning fastighetsbildning INTÄKTER markförsäljning gatukostnader va-anslutning

6 igb6 GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING Huvudmannaskap Huvudmannaskap markägare markägare fastighetsbildning fastighetsbildning gemensamhetsanläggningar gemensamhetsanläggningar ansvarsfördelning ansvarsfördelning ekonomiska konsekvenser ekonomiska konsekvenser fördelning av kostnader fördelning av kostnader

7 igb7 Eventuellt parallella uppdrag Eventuellt parallella uppdrag värdering värdering detaljerad kalkyl detaljerad kalkyl EXPLOATERINGSAVTAL * EXPLOATERINGSAVTAL * beslut i FN beslut i FN beslut i BN antagande av dpl beslut i BN antagande av dpl fk ansvar fk ansvar

8 igb8 EXPLOATERINGSAVTAL Markupplåtelse Markupplåtelse fördelning av kostnader fördelning av kostnader ansvar för utbyggnad allmänplats ansvar för utbyggnad allmänplats ansvar för byggnation inom kvartersmark ansvar för byggnation inom kvartersmark standardfrågor standardfrågor bebyggelse bebyggelse upplåtelseform upplåtelseform lägenhetsfördelning lägenhetsfördelning avgifter avgifter

9 igb9 Marköverlåtelse/ försäljning alt tomträtt Marköverlåtelse/ försäljning alt tomträtt fastighetsbildning fastighetsbildning projektering projektering INVESTERINGSBESLUT I FASTIGHETSNÄMNDEN INVESTERINGSBESLUT I FASTIGHETSNÄMNDEN anbud anbud upphandling upphandling beställning beställning byggnation byggnation


Ladda ner ppt "Igb1 EXPLOATERINGSPROCESSEN Idé Idé analys - historik analys - historik Konflikter ÖPKonflikter ÖP markföroreningar markföroreningar luftkvalitetluftkvalitet."

Liknande presentationer


Google-annonser