Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Info VA-strategi Smedjebackens kommun Den 27 juni kl. 11.00 på Hagge Golfresturang.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Info VA-strategi Smedjebackens kommun Den 27 juni kl. 11.00 på Hagge Golfresturang."— Presentationens avskrift:

1 Info VA-strategi Smedjebackens kommun Den 27 juni kl. 11.00 på Hagge Golfresturang

2 DAGORDNING Miljöpåverkan från enskilda avlopp Kommunens strategi för VA-utbyggnad Tidplan-sjön Haggen Frågor

3 SMÅ AVLOPP Dalarnas miljömål: ”senast 2020 ska befintliga enskilda avloppsanläggningar ha en miljöbelastning i nivå med nya anläggningar”. Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket: - kommunernas tillsyn och åtgärder beträffande enskilda avlopp behöver öka. - fler små avlopp ska ha en godtagbar rening. Nationell tillsynskampanj: ”Små avlopp ingen skitsak” med mål att minska påverkan från enskilda avlopp.

4 LAGAR SOM PÅVERKAR Miljöbalken kunskapskravet försiktighetsprincipen principen om bästa möjliga teknik avloppsvatten och dess avledande, hur anläggningar för avlopp ska vara beskaffade och utföras Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. ” vattenförsörjning och avlopp ska ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön”.

5 SMÅ AVLOPP Risker - läckage kväve och fosfor - förorening dricksvattenbrunn Ägaren ansvarar Miljö och byggnadsnämnden kan besluta om användningsförbud

6 VA-STRATEGI Kommunfullmäktige VA-strategi 2007 : ”utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska göras där det ger den effektivaste miljö- och samhällsnyttan i förhållande till nedlagda kostnader”. områdesindelning för utbyggnad av vatten och avlopp i olika kategorier

7 KOMMUNENS STRATEGI FÖR VA-UTBYGGNAD

8 SJÖVAD nuläge Sjövad ingår i kategori 2, området planeras för utbyggnad inom 5 år (2012) Nya tillstånd lämnas med stor restriktivitet och i såfall tidsbegränsas till 5 år. 54 fastigheter Egna vattenanläggningar Delvis utbyggt avloppsnät med slamavskiljning/slutna tankar – ålder ca 20 år.

9 Tidplaner utbyggnad Vinarn klart avtal anslutning dricksvatten - övertagande bef- vattenledningsnät 52 bebyggda fastigheter därav 39 st fritidshus 13 permanentboende Upphandling pågår VA-försörjning sjön Haggen Tre etapper Etapp 1 vattenförsörjning till Vinarn 15 nov 2010 Etapp 2 Avloppsförsörjning till Vinarn samt vatten och avloppsförsörjning till Sjövad option upphandling 2011. Etapp 3 Avloppsförsörjning till Snöån option upphandling 2011

10 Förslag till lösning

11 FRÅGOR ? Ni kan även senare höra av er till: Tage Hägerman, VA-chef SEAB: 0240-660607 Tommy Norgren, driftledare SEAB 0240-660612 Stefan Wallner, förvaltningschef miljö- och bygg 0240-660134 Bo Jernberg, miljöinspektör miljö- och bygg 0240-660136


Ladda ner ppt "Info VA-strategi Smedjebackens kommun Den 27 juni kl. 11.00 på Hagge Golfresturang."

Liknande presentationer


Google-annonser