Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matfusk 2011-05-11 SIDAN 1. Vad och varför?  Kriminell verksamhet – kontroll granskar legal verksamhet och den främsta uppgiften är inte att hitta fuskare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matfusk 2011-05-11 SIDAN 1. Vad och varför?  Kriminell verksamhet – kontroll granskar legal verksamhet och den främsta uppgiften är inte att hitta fuskare."— Presentationens avskrift:

1 Matfusk 2011-05-11 SIDAN 1

2 Vad och varför?  Kriminell verksamhet – kontroll granskar legal verksamhet och den främsta uppgiften är inte att hitta fuskare utanför regelverket  Ekonomiska incitament, prispress  Få eller inga avskräckande konsekvenser 2011-05-11 SIDAN 2

3 Hur kan vi stoppa framtida fusk? 1.Utveckla förutsättningslösa kontrollmetoder 2.Återinför avskräckande straffbestämmelser 3.Utveckla nationens (EU:s?) förmåga att utreda och motverka fusk med livsmedel 2011-05-11 SIDAN 3

4 1. Utveckla förutsättningslösa kontrollmetoder  Dagens metoder kräver i princip alltid att vi letar efter specifik agens, substans eller annan kontamination. ”Finns Substans Y i Produkt X?” - ”Vad finns i Produkt X?”  Inom mikrobiologi används ofta epidemiologiska resonemang eller indikatorer för screening, exv. totalantal av bakterier eller utredning av symtom för att begränsa urvalet  Svårare med kemiska substanser! Dyra utvecklingskostnader av den teknik som ofta är nödvändigt (svårt att finna finansiering) 2011-05-11 SIDAN 4

5 1. Utveckla förutsättningslösa kontrollmetoder  DNA-screening är inom vissa ramar möjliga idag för nöt, svin och fågel. Fisk i princip ej möjligt (pga stor variation). Proteinidentifikation möjlig för rå fisk i viss mån.  Inga kommersiellt tillgängliga labb gör detta idag. Ackrediterade metoder saknas (ackreditering saknas även för verifierande DNA-analyser vilket gör resultaten svåra att använda i myndighetsutövning).  Detta kan och bör dock utvecklas!!! (multimetoder, q-PCR, LC/MS etc) 2011-05-11 SIDAN 5

6 2. Återinför avskräckande straffbestämmelser  När kontrollmyndigheterna hittar ”fusk” eller annan illegal verksamhet medför det inga rättsliga konsekvenser i dagsläget  Inga incitament för att potentiella fuskare ska avskräckas finns  Misstänkta brott utreds i praktiken inte längre  Exempel; – Köttfärsskandalen 2007, 10tkr i böter + 100 tkr företagsbot – Beredskapskonserverna, preskriberat och nedlagt vilket är det vanligaste utfallet idag – Pågående – ”fuskfilén” anmäldes av SLV/Stockholm, ännu utan åtgärd. 2011-05-11 SIDAN 6

7 2. Återinför avskräckande straffbestämmelser  2006 togs fängelsestraff bort ur LL – Ur prop. 2005/06:128 ”Det kan konstateras att det finns behov av en mer genomgripande översyn av de aktuella straffbestämmelserna, bl.a. för att identifiera de förfaranden som eventuellt bör föranleda strängare påföljd än böter. En sådan översyn kommer därför att påbörjas inom Regeringskansliet.”  1 jan 2009 flyttas livsmedelsutredningar från miljöåklagarna – Ur Chefsåklagare Mats Palms utredning 2008-11-21; ”Därtill kan det starkt ifrågasättas om ärenden om brott mot t.ex. livsmedels- och djurskyddslagstiftningen normalt kräver specialistkompetens.” 2011-05-11 SIDAN 7

8 2. Återinför avskräckande straffbestämmelser  Översynen påbörjades men slutfördes aldrig. Istället har en större utredning överskuggat, LaDep inväntar denna. Straffrättsanvändningsutredningen (Ju 2011:05). Resultaten presenteras 17 juni 2013. Sanktionsavgifter är något som utredningen har titta på (MSA även för livs ev.). 2011-05-11 SIDAN 8

9 3. Utveckla nationens förmåga att utreda och motverka fusk med livsmedel  Danska Rejseho ldet ett bra exempel!  Även svenska VAKA (Vatten Katastrofgrupp)  Nationell grupp av olika kompetenser, nätverk, erfarenheter och geografisk spridning med förmåga att snabbt och handlingskraftigt utreda signaler om fusk  Kopplingar till polis och åklagare önskvärt  SLV har äskat pengar för ”fuskgrupp” efter förslag, oklart dock om och hur en sådan sätts samman 2011-05-11 SIDAN 9


Ladda ner ppt "Matfusk 2011-05-11 SIDAN 1. Vad och varför?  Kriminell verksamhet – kontroll granskar legal verksamhet och den främsta uppgiften är inte att hitta fuskare."

Liknande presentationer


Google-annonser