Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avfallsutredningen – bakgrund och utgångspunkter Charlotta Broman, Miljödepartementet Piteå, 27 februari 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avfallsutredningen – bakgrund och utgångspunkter Charlotta Broman, Miljödepartementet Piteå, 27 februari 2013."— Presentationens avskrift:

1 Avfallsutredningen – bakgrund och utgångspunkter Charlotta Broman, Miljödepartementet Piteå, 27 februari 2013

2 Upplägg av presentationen  Varför har en utredning tillsatts?  Vilka utgångspunkter har regeringen haft för utredningen?  Vad händer sen?  Frågor?

3 Varför har en utredning tillsatts?

4

5

6 Vilka utgångspunkter har regeringen haft för utredningen?  Avfall som en resurs enligt avfallshierarkin  Avfallshanteringen som en viktig del av en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad  Ambitionshöjning för enkelhet och tillgänglighet för hushållen

7 Vilka utgångspunkter har regeringen haft för utredningen? (forts)  Producentansvaret som princip  Tydligt ansvar och förbättrad tillsyn  Effektiv uppföljning av mål och styrmedel

8 184 remissinstanser 256 svar, varav 126 utöver listan

9 Vad händer sen? 1. Analys av förslagen tillsammans med synpunkter från remissinstanserna 2. Lagförslag utarbetas och bereds inom Regeringskansliet och beslutas av regeringen för remiss till Lagrådet 3. Proposition beslutas av regeringen och överlämnas till riksdagen 4. Riksdagen behandlar propositionen i MJU och beslutar i kammaren 5. Regeringen kan besluta om ev. förordningsändringar 6. Övergångsperiod innan ikraftträdande

10 Frågor? -------------------------------- Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Avfallsutredningen – bakgrund och utgångspunkter Charlotta Broman, Miljödepartementet Piteå, 27 februari 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser