Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avfallsutredningen – bakgrund och utgångspunkter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avfallsutredningen – bakgrund och utgångspunkter"— Presentationens avskrift:

1 Avfallsutredningen – bakgrund och utgångspunkter
Charlotta Broman, Miljödepartementet Piteå, 27 februari 2013

2 Upplägg av presentationen
Varför har en utredning tillsatts? Vilka utgångspunkter har regeringen haft för utredningen? Vad händer sen? Frågor?

3 Varför har en utredning tillsatts?

4

5

6 Vilka utgångspunkter har regeringen haft för utredningen?
Avfall som en resurs enligt avfallshierarkin Avfallshanteringen som en viktig del av en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad Ambitionshöjning för enkelhet och tillgänglighet för hushållen

7 Vilka utgångspunkter har regeringen haft för utredningen? (forts)
Producentansvaret som princip Tydligt ansvar och förbättrad tillsyn Effektiv uppföljning av mål och styrmedel

8 184 remissinstanser 256 svar, varav 126 utöver listan

9 Vad händer sen? 1. Analys av förslagen tillsammans med synpunkter från remissinstanserna 2. Lagförslag utarbetas och bereds inom Regeringskansliet och beslutas av regeringen för remiss till Lagrådet 3. Proposition beslutas av regeringen och överlämnas till riksdagen 4. Riksdagen behandlar propositionen i MJU och beslutar i kammaren 6. Övergångsperiod innan ikraftträdande 5. Regeringen kan besluta om ev. förordningsändringar

10 Frågor? --------------------------------
Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Avfallsutredningen – bakgrund och utgångspunkter"

Liknande presentationer


Google-annonser