Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsutmaningar kopplat till gruvnäringens expansion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsutmaningar kopplat till gruvnäringens expansion"— Presentationens avskrift:

1 Samhällsutmaningar kopplat till gruvnäringens expansion
Christina Lugnet Generaldirektör

2 Den svenska gruvnäringen
16 gruvor i drift Sysselsätter ca personer Sveriges andel av EU27 produktion: Järn 92 % Bly 32 % (1:a) Zink 26 % (2:a efter Irland) Guld 33 % (2:a efter Finland) EU27:s andel av världsproduktion: Järn 1,4 % Bly 4,0 % Zink 6,0 % Guld 1,0 %

3 Sveriges mineralstrategi
Visioner på års sikt Omfattar 50 miljoner kronor ( ) Omfattar såväl gruv- och mineralnäringen som ballastindustrin

4 Fem strategiska områden – och nitton åtgärdsområden
Kan vara svårt att se på denna bild – liten text. Strategin har fem strategiska områden: En gruv- och mineralnäring i samklang med miljö, kultur och andra näringar Handlar bland annat om ökad resurseffektivitet, bättre dialog och om attraktiva gruvsamhällen. 2. Dialog och samverkan som främjar innovation och tillväxt Handlar bland annat om regional tillväxt och om förbättrad information 3. Ramvillkor och infrastruktur för konkurrenskraft och tillväxt Handlar bland annat om ett tydligt och effektivt regelverk och om infrastruktur 4. En innovativ gruv- och mineralnäring med en excellent kunskapsbas Handlar bland annat om forskning och om behovet av kompetent arbetskraft 5. En internationellt välkänd, aktiv och attraktiv gruv- och mineralnäring Handlar bland annat om hur Sverige står sig i ett internationellt perspektiv, men också om hur vi kan bidra i ett globalt perspektiv.

5 Staten får stora inkomster från gruvnäringen. Källa (Mineralstrategin)

6 Störst mineralproduktion i Norrbotten och Västerbotten
Störst mineralproduktion i Norrbotten och Västerbotten. Källa: Bergsstaten

7 I framtiden bör även frågan om riksintressen diskuteras och nyanseras med hänsyn till näringslivets nuvarande utvecklingsförutsättningar En särskild utredare har fått i uppgift av regeringen att göra en översyn av 3 kap. miljöbalken och relevanta delar av 4 kap. miljöbalken. Utredaren ska föreslå sådana ändringar som ger ett system för hushållning med mark- och vattenområden och särskilt områden av riksintresse, som är ändamålsenligt, anpassbart över tiden, fokuserat på väsentliga och aktuella behov och som inte leder till onödiga inskränkningar i användningen av mark- och vattenområden eller för planeringen av hur områdena ska användas. Delbetänkandet ska redovisas senast den 15 augusti 2014. Uppdraget i sin helhet ska redovisas i ett slutbetänkande senast den 1 december 2015.

8

9

10 Hur stärker vi lokal attraktivitet: Exempel från Norge: Hammarfest kommun

11 Foto: Bengt Henriksen Arktisk kultursenter (AKS) er Hammerfest kommunes nye kulturhus. Huset ble tatt i bruk høsten 2008 og den offisielle åpningen fant sted 17. januar Arktisk kultursenter har som visjon "å være et kulturelt og teknologisk kraftsenter”.

12 Flexibilitet – bostadsförsörjning

13 Kristallen, Kirunas nya stadshus

14 Tack!


Ladda ner ppt "Samhällsutmaningar kopplat till gruvnäringens expansion"

Liknande presentationer


Google-annonser