Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiebolagslagen ABL (2005:551)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiebolagslagen ABL (2005:551)"— Presentationens avskrift:

1 Aktiebolagslagen ABL (2005:551)
Började gälla den 1 januari 2006

2 AB Juridisk person när bolaget registrerats, 2:25
Privata AB,1:5 och 1:7 Publika AB,1:7 och 1:14

3 Kännetecken för aktiebolaget
krav på att bolaget tillförs en förmögenhet i ett bundet aktiekapital samverkan knutits till ett bundet förmögenhetstillskott och inte till ägarna som individer

4 Vad regleras i ABL? Frågor om kapitaltillskott kapitalskydd
minoritetsskydd

5 Aktien en aktie är en ägarandel i bolaget som ger
en ekonomisk befogenhet & en rätt att delta i beslutsfattandet inom bolaget

6 Aktien forts Likabehandlingsprincipen
krav på likabehandling av alla aktier enligt huvudregeln i 4:1 undantag från likabehandling, bara om i lag angivna och som intagits i bolagsordningen medges

7 Bolagsorganen Bolagsstämman, 7:10 Styrelsen, 8:1 VD, 8:27 & 8:50
Revisorer, 9:1

8 Bolagsorganen Revisor VD Styrelse Bolagsstämma

9 Bolagsorganen Bolagsstämman, 7 kap
är ett rent förvaltningsorgan, alltså ett rent internt organ bolagets högsta förvaltningsorgan här kan alla aktieägare komma till tals, 7:16 sammankallas minst en gång per år, ordinarie bolagsstämma, 7:10

10 Bolagsorganen forts Styrelsen & VD 8 kap bolagets ledning
blandade förvaltnings- och verkställighetsorgan styrelsen utses helt eller delvis av bolagsstämman, 8:8 VD utses av styrelsen, 8:28

11 Bolagsorganen forts Styrelsens och VD:s uppgifter
Styrelsen sköter övergripande förvaltningen av bolaget, 8:4 VD sköter den ”löpande förvaltningen”

12 Bolagsorganen forts Revisorn, 9:1
minst en revisor som väljs av bolagsstämman, 9:1 & 9:8, väljs för 4 år, 9:21 kontrollfunktion. Aktieägarna kan inte själva kontrollera att styrelse och VD sköter sina uppgifter

13 Firmatecknare Eftersom aktiebolaget är en juridisk person måste det finnas någon som kan företräda detta mot tredje man. Styrelsen företräder alltid ett AB, 8:35 VD, 8:36, företräder bolaget i frågor inom den ”löpande förvaltningen” Särskild firmatecknare, 8:37, kan vara någon styrelseledamot, VD eller annan. Ger behörighet att ingå rättshandlingar för bolaget


Ladda ner ppt "Aktiebolagslagen ABL (2005:551)"

Liknande presentationer


Google-annonser