Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ETSO – Organisation, arbetsgrupper och viktiga frågor Elmarknadsrådet den 4 mars 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ETSO – Organisation, arbetsgrupper och viktiga frågor Elmarknadsrådet den 4 mars 2008."— Presentationens avskrift:

1 ETSO – Organisation, arbetsgrupper och viktiga frågor Elmarknadsrådet den 4 mars 2008

2 ETSO – Europeiskt samarbete mellan TSOs  grundad den 1 juli 1999  4 medlemsorganisationer:  UCTE  Nordel  TSOI (hela Irland)  UKTSOA (England, Wales, Skottland)  ombildad den 29 juni 2001  nu systemansvariga medlemmar (TSO) i ca 30 länder  motsvarar en förbrukning på 3200 TWh/år  Internationell elhandel motsvarar ca 300 TWh / år  www.etso-net.org

3 ETSO – organisation  General Assembly  ordförande är ETSOs president, f.n. Daniel Dobbeni (Elia)  alla TSOs har en medlem  normalt träffas endast vid årsmötet  beslut i frågor som behöver röstas om  Steering Committee  Ordförande är f.n.Pierre Bornard (RTE)  alla länder deltar med en medlem  träffas ca 10 gånger per år  Arbetsgrupper (ett 10-tal)  Ordföranden rapporterar till SC  Grupper på 10 – 20 personer  Hittills med fokus på elmarknaden (och försörjningstrygghet)

4 Bakgrunden - processen mot en IEM  Florens process – 1-2 möten/år sedan 1998  DG TREN, representanter från motsv. Näringsdep  Tillsynsmyndigheter (CEER, ERGEG) och ETSO  Andra gäster – Eurelectric, EFET (traders), IFIEC & CEFIC (konsumenter), Europex (spotmarknader)  Viktiga frågor på vägen  öppet tillträde till nationella nät  ingen gränstariff för handel mellan länder (T)  marknadslösningar för att hantera flaskhalsar  harmonisering av nationella nättariffer  försörjningstrygghet  regionala marknader (ERGEG initiativ 2006)  Kommissionens energi o miljöprogram 2007 (3:e paket)

5 EC 3:e paket (utkast 19 september 2007) Objektiv:  Effektivt samarbete mellan TSOs (ENTSO-E)  Självständiga nationella tillsynsmyndigheter  Oberoende samarbets- o beslutande organ för tillsynsmyndigheter (ACER)  Effektiv åtskillnad - produktion vs. försäljning och nätverksamhet  Bättre marknadsfunktion  Bättre försörjningstrygghet för naturgas (ramavtal)

6 EU 3:e paket, struktur EU COM ACER Agency for European Regulators National Regulators ENTSO European Network for Transmission System Operators National TSOs Monitor and review

7 ETSOs Arbetsgrupper 2008 (1)  ENTSO-E  skapa ENTSO-E enligt 3:e paketet frivilligt; klar höst 2008  samarbete mellan ETSO, UCTE, Nordel, UKTSO  3 arbetsgrupper:  Kompetens o styrning  Processer – reglerverk, konsultation, efterlevnad  Organisation – interna struktur, sekretariat, juridiskt, budget m.m.  Transit (ITC)  Olika modeller fram till 2007  Frivilligt avtal om kompensation för 2008-9 finns (39 TSOs, 34 länder)  Projekt startat för att finna en acceptabel transitlösning (modell) för 2010  Men Kommissionen arbetar redan med ITC Guidelines

8 ETSOs Arbetsgrupper 2008 (2)  Flaskhalshantering (NACM)  Transparens - informationsplattform ETSO-Vista (www.etsovista.org)  Market coupling m.m. - ETSO-Europex arbetsgrupp – rapport i maj (fortsättning efter Consentec rapport)  Diverse studier – flödesbaserad hantering, koordinerade auktioner, falskhalsintäkter  Försörjningstrygghet (SOS)  Energibalanser inför och uppföljning efter varje vinter och sommar  Diskuterar 10-års plan för nätinvestering (ENTSO-E)  Eventuellt samarbete med TEN-projektet  Informationsöverföring (EDI)  Föreslår standard för informationshantering. Används främst inom UCTE.

9 ETSOs Arbetsgrupper 2008 (3)  Tariffer - mest benchmarking av stamnätstariffer  SETSO  utveckling av elmarknaden i Sydöst Europa  liknande modeller som för resten av Europa  koordinerade auktioner för flaskhalshantering  Transit för Kosovo  Jurister - kontaktgrupp för juridiska frågor  Balansmarknader (nyligen avslutad)  studier kring balansreglering och intraday marknader

10 ETSO Konferens, Bryssel, 9 april 2008  IEM utveckling  Regionala Initiativet  Europeisk spotmarknad  Market coupling  ETSO-Europex arbete Anmälningsinfo på www.etso-net.org


Ladda ner ppt "ETSO – Organisation, arbetsgrupper och viktiga frågor Elmarknadsrådet den 4 mars 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser