Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsetik. Nurnbergkoden (1947) Helsingforsdeklarationen (1964) Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2004)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsetik. Nurnbergkoden (1947) Helsingforsdeklarationen (1964) Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2004)"— Presentationens avskrift:

1 Forskningsetik

2 Nurnbergkoden (1947) Helsingforsdeklarationen (1964) Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2004)

3 Ger sötsaker karies? På ett mentalsjukhus lät man under en 10-årstid utvecklingsstörda äta godis i varierande omfattning och sedan såg man i vad mån de utvcklade karies (Vipeholmsstudien)

4 Ger höga doser östrogen i puberteten bröstcancer? På 60-talet behandlades extrem långväxt hos flickor med östrogen för att avsluta bentillväxten. Får man följa upp deras cancersjuklighet utan att informera dem?

5 Hur långt är människor beredda att gå för att lyda order? Försökspersoner instruerades att ge andra försökspersoner elstötar i ett inärningsexperiment. (Milgramexperimenten)

6 Ska man förstöra innerörat vid allvarliga fall av Ménieres sjukdom? En behandlingsmetod för menieres sjukdom går ut på att förstöra innerörat. Behandlingen har pågått länge. Får man göra en ”falsk” operation? (Danish Sham study)

7 Ska polisen få använda PKU-registret? I Sverige tas blodprover på alla nyfödda barn för att kontrollera att de inte har, bland annat, fenylketonuri. Dessa prover sparas.

8 Får man livmoderhalscancer av papillomvirus? Fall-kontrollstudie: Ett antal sjuka jämförs med ett antal friska med avseende på virusförekomst Exempel:

9 CancerfallFriska kontroller 1000 300 700 Virus: Ja: Nej: 30 970 Relativ risk: 300/700 30/970 = 13,9

10 30% bortfall Bortfallet oberoende: CancerfallFriska kontroller 700 210 490 Virus: Ja: Nej: 21 679 Relativ risk: 210/490 21/679 = 13,9

11 Bortfall beroende av virusförekomst 30% hos virusnegativa 70% hos viruspositiva: CancerfallFriska kontroller 580688 90 490 Virus: Ja: Nej: 9 679 Relativ risk: 90/490 9/679 = 13,9

12 Bortfall beroende av både virus- och sjukdomsförekomst Hos friska kontroller: 30% hos virusnegativa 70% hos viruspositiva Hos cancerfall: 0% hos virusnegativa 70% hos viruspositiva CancerfallFriska kontroller 790688 90 700 Virus: Ja: Nej: 9 679 Relativ risk: 90/700 9/679 = 9,7

13 Bortfall beroende både av virus- och sjukdomsförekomst, Hos friska kontroller: 30% hos virusnegativa 30% hos viruspositiva Hos cancerfall: 0% hos virusnegativa 70% hos viruspositiva CancerfallFriska kontroller 790700 90 700 Virus: Ja: Nej: 21 679 Relativ risk: 90/700 21/679 = 4,1

14 Selektivt bortfall kan äventyra kvaliteten på hela studien Bortfall är därför en etiskt viktig fråga då man planerar studier

15 Hur ska man genomföra en cancerstudie som den tidigare beskrivna? Får man spara prover? Ska man inhämta samtycke?

16 Ger för tidig födsel en ökad risk för bröstcancer? Information om alla som föddes för tidigt i Stockholm, Uppsala och Sundsvall mellan 1925 och 1950 samlades in. Får man följa upp deras cancersjuklighet utan att informera dem?

17 Vilka faktorer påverkar hur människor ”klarar sig”? 15 000 personer födda i stockholm följdes med intervjuer av anhöriga, skolsköterskor samt samkörning av registeruppgifter. (Metropolitprojektet)

18 Fungerar utvecklingssamtal? Sex stycken utvecklingssamtal videofilmades. Slutsatsen var att de endast användes för att föra fram arbetsgivarens åsikt. Är sådan forskning etisk?

19

20

21

22 Det finns ingen etisk ”kokbok” Usel forskning är alltid oetisk


Ladda ner ppt "Forskningsetik. Nurnbergkoden (1947) Helsingforsdeklarationen (1964) Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2004)"

Liknande presentationer


Google-annonser