Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan för uppföljning om vården som ges är jämlik 2012-08-22 Anke Samulowitz

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan för uppföljning om vården som ges är jämlik 2012-08-22 Anke Samulowitz"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan för uppföljning om vården som ges är jämlik 2012-08-22 Anke Samulowitz anke.samulowitz@vgregion.se

2 Handlingsplan uppföljning jämlik vård Bakgrund Detaljbudget 2012 Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsdirektören Kunskapscentrum för Jämlik vård Uppdraget är att ta fram en handlingsplan för att följa upp om den vård som ges är jämlik och jämställd. Presenteras för hälso- och sjukvårdsutskottet 2012-09-12

3 Handlingsplan uppföljning jämlik vård Arbetsgrupp Kunskapscentrum Peder Welin, Mikael Kjerfve, för Jämlik vårdAnke Samulowitz Hälso- och sjukvårds-Jörgen Hansson nämndernas kansli Habilitering & HälsaElse-Marie Ljungberg PrimärvårdenMats Elm LänssjukvårdenMalena Lau

4 Handlingsplan uppföljning jämlik vård Ord och begrepp Till handlingsplanen bifogas en ordlista som innehåller Definition av jämlik och jämställd vård Definition/beskrivning av alla kategorier som ingår i jämlik vård Definition/beskrivning av närliggande begrepp

5 Handlingsplan uppföljning jämlik vård Definition Vård och behandling ska erbjudas på lika villkor och med gott bemötande till alla, oavsett bostadsort utbildning åldersocial ställning könetnisk eller religiös tillhörighet funktionsnedsättningsexuell läggning

6 Handlingsplan uppföljning jämlik vård Förslag till aktiviteter Genomgång av vårddataanalyser - Vilka kategorier av jämlik vård mäter vi? - Vilka kategorier mäter vi inte idag? - Sammanfattning av de viktigaste ”ojämlikheterna” Uppföljning av styrkort för jämlik vård - Även förslag om eventuell revidering av styrkortet

7 Handlingsplan uppföljning jämlik vård Förslag till aktiviteter Genomgång av antagna riktlinjer/vårdprogram i VGR - Hur har jämlikhet beaktats? - Normerande uttryck och riskfaktorer för ojämlik vård - Förslag till textändringar - Fortsatt samarbete med program- och prioriteringsrådet, medicinska sektorsråd och regionalt cancercentrum Granskning av lokala dokument - verktyg för granskning av lokaler dokument så som PM, riktlinjer, checklistor med mera

8 Handlingsplan uppföljning jämlik vård Förslag till aktiviteter Löpande uppföljning - God vård/jämlik vård i delårs- och årsredovisningar - Konkretisera frågeställningar Vårdöverenskommelserna - Anvisningar för uppföljning kompletteras - Analys av exempelvis besöksstatistik - Finns det behovsgrupper man inte når idag?

9 Handlingsplan uppföljning jämlik vård Förslag till aktiviteter Sex fokusområden som bygger på Socialstyrelsens kunskapsöversikt (12/2011) PsykiatriÄldre - Psykos- Läkemedel - Psykisk ohälsa unga Cancer (Screening)Användning av språktolk - Bröstcancer- Kopplad till patientnöjdhet - Cervixcancer

10 Handlingsplan uppföljning jämlik vård Förslag till aktiviteter Åtgärder inom de sex fokusområden Kartläggning: Är det som SoS påpekar som problemområden relevant för VGR? Vilka insatser har gjorts inom fokusområdena? Har insatser haft effekt? Har goda exempel fått spridning? Vad säger patienterna? Ska resultera i konkreta förslag till verksamhetsförbättring

11 Handlingsplan uppföljning jämlik vård Förslag till tidsplan för genomförande av handlingsplanen Hösten 2012Genomgång av vårddataanalyser Uppföljning av styrkort för jämlik vård Genomgång av riktlinjer och vårdprogram Granskning av lokala dokument Löpande uppföljning Vårdöverenskommelserna Fokusområden psykiatri (psykos + psykisk ohälsa unga) ÅrsskiftetDelrapport till HSU

12 Handlingsplan uppföljning jämlik vård Förslag till tidsplan för genomförande av handlingsplanen Våren 2013Fokusområden bröstcancer, cervixcancer, äldre och läkemedelsanvändning, språktolk September 2013Slutrapport till HSU


Ladda ner ppt "Handlingsplan för uppföljning om vården som ges är jämlik 2012-08-22 Anke Samulowitz"

Liknande presentationer


Google-annonser