Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunens hantering av styrdokument Redovisning Kommunfullmäktige 2010-08-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunens hantering av styrdokument Redovisning Kommunfullmäktige 2010-08-24."— Presentationens avskrift:

1 Kommunens hantering av styrdokument Redovisning Kommunfullmäktige 2010-08-24

2 Syfte med granskningen Bedöma om de politiskt fastställda styrdokumenten är förankrade i verksamheterna samt om dessa tillämpas och följs upp på ett korrekt sätt

3 Metod Insamling och analys av samtliga politiskt fastställda styrdokument Intervjuer med ansvariga för de olika styrdokumenten Efterlevnad stämts av genom stickprov av hur ärenden som berörts av styrdokument behandlats i styrelse och nämnder

4 Styrdokumenten Kommunala författningssamlingen omfattar betydligt fler styrdokument än kommunens hemsida Benämning av styrdokumenten är inte likartad Därmed svårt att få en överblick över de styrdokument som gäller i kommunen

5 Förankring i verksamheterna Bedöms till del vara förankrade i verksamheterna Styrdokument som berör den egna verksamheten är dock kända och tillämpas samt följs upp Helhetsbilden är inte tillfredställande som följd av nuvarande otydlighet

6 Aktualitet och omfattning Aktualitet och omfattning svårare att bedöma Otidsenligt eller inaktuellt? Avgörs ytterst av de förtroendevalda i kommunen Många styrdokument behöver i sig inte vara negativt Relevanta och framför allt aktuella styrdokument ger status och är en kvalitetsstämpel

7 Rekommendationer Tydlig information om beslutsforum, vilka som berörs, ansvar för uppföljning och tidpunkt för aktualisering Bevakning av aktualisering och revidering i internkontrollsystem och nämndplaner Fastställ övergripande ansvar för kontroll och uppföljning av kommunens samlade styrdokument Samtliga styrdokument läggs ut på hemsidan och intranät med tydliga läsanvisningar

8 Rekommendationer Utbildning i dokumentens status och betydelse inför den kommande mandatperioden Säkerställ att varje förtroendevald har tillräckliga möjligheter att ta del av gällande dokument Diskussion om relevans och status på dokumenten bör ske med viss regelbundenhet


Ladda ner ppt "Kommunens hantering av styrdokument Redovisning Kommunfullmäktige 2010-08-24."

Liknande presentationer


Google-annonser