Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Välkomna till en förmiddag i Göteborg!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Välkomna till en förmiddag i Göteborg!"— Presentationens avskrift:

1 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Välkomna till en förmiddag i Göteborg!

2 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Varutillsyn på kommunal nivå Erfarenheter från Göteborg

3 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Mål och syfte Är det så viktigt? KemI, men kommunerna då? Giftfritt Göteborgs historia Vad händer i Göteborg nu? Erfarenheter och verktyg Några tips

4 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Riksdagen säger: "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” Utvärdering 2013 säger: Miljömål

5 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Projekt Giftfritt Göteborg Victoria Lind MagnussonKarin Kruse

6 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Giftfritt Göteborg 2005-2010 Miljöproblem Problemämnen Sprida kunskap Tillämpning i tillsynen Många rapporter Pb Cd Hg CMR Triclosan Tennorganiska föreningar PFOS ämnen

7 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Lagstiftaren ger tydligt mandat Miljöbalken (1998:808) Produktsäkerhetslagen (2004:451) Konsumentköpslagen (1990:932) Förvaltningslagen (1986:223) Reach Sveriges miljömål Hänsynsregler Substitution Bild på riksdagshuset i Stockholm

8 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Kommunal varutillsyn? Varor innebär diffusa utsläpp Komplement på lokal nivå till KemI Bild på Kemikalieinspektionens ”Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014. Skydda barnen bättre”.

9 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Kommunfullmäktige 2009 Giftfritt-mål: ”Göteborg ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt”. Delmål: ”Minskad förekomst av miljögifter i barns vardag”. ”Utfasningsämnen ska inte användas eller släppas ut i Göteborg”.

10 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Vårt uppdrag som kommunal tillsynsmyndighet Vad betyder det vi kräver konkret för VU? Hur hjälper vi VU att följa lagen? Kan vi påverka beteenden? Vilka råd ska vi ge? Vilka ska vi samarbeta med? Vad ger effekt?

11 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Hur tänker företagen? -Vårkollektionen! Nu ska vi bara titta på kemikalierna också. - Kemikalierna? Men det är ju skor vi säljer.

12 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Newtons tredje lag, reaktionslagen När ett föremål påverkas av en kraft från ett annat föremål, svarar alltid föremålet med lika stor kraft fast motriktad (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1687) Sir Isaac Newton 1642-1727

13 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Yttre tryck - inre balans Företag agerar logiskt enligt yttre krav En inre balans mellan försäljning och produktsäkerhet Yttre tryck kan förskjuta den inre balansen Ett kundklagomål eller en negativ artikel kan få stor påverkan om frågan inte bedöms blåsa över Företagen verkställer planer och omfördelar sina resurser när yttre tryck i form av media, kunder och myndigheter är starkt

14 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Utfasningsämnen och riskminskningsämnen Bly, kadmium och kvicksilver Långlivade, svårnedbrytbara Bioackumulerande CMR (cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska) Hormonstörande Allergiframkallande

15 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Vad är en vara? En vara definieras i Reach som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Artikel 33

16 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Informationskravet 0,1 % i varor, om de finns på kandidatlistan, SVHC- ämnen CMR (cancerogent, mutagent, reproduktionstoxiskt) PBT (persistenta, bioackumulerande och toxiska) vPvB (very persistant very bioackumulative) Ämnen som kan ge motsvarande grad av oro t ex hormonstörande ämnen

17 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Innerstaden 2010 KemI inspirerade 123 besök Om Reach Barnfokus Annat resultat ”Vi är för små” Bild från GP.se ”Hundratals kemikalier i kläder”

18 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Problemet tydligt Kunskap finns men inte spridd Branschorganisationer bidrar olika Myndigheter har info Företag vill ha info Kunder har rätt till info Ingen ska börja från noll

19 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Vi har olika ingångar Kunderna; vad stoppar du i mitt hår? Företagen; hur gör man rätt då? Myndigheterna; hur kan samverkan och varutillsyn utvecklas?

20 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Inspektörens ABC Bevisbörderegeln Egenkontroll Försiktighetskravet Hushållningsreglerna Kunskapskravet Substitutionskravet

21 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Kommunikationsplan 2011 Nämndens prioriterade område Omvärldsanalys Kommunikationsmål Målgruppsanalys Huvudbudskap Kanaler, medier, aktiviteter Aktivitetsplan Utvärdering Vad vill vi? Hur ska vi göra det? Med vem? Framgångsfaktorer? Vad ger effekt?

22 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Vi måste hjälpas åt Konsumenterna Företagen Miljöförvaltningen

23 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Våra rapporter Använd befintlig kunskap mera Ingress och sammanfattning! Lägg på hemsidan

24 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Systemperspektiv Vilka kan och måste bidra? Hur ser balansen ut idag, är alla med? Finns kunskap på rätt ställen? Utveckla mer stöd i varuflödets olika led

25 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Prioriterade varugrupper, barnperspektiv Byggprodukter och inredningar Elektriska och elektroniska produkter Kläder och skor Leksaker och andra varor/produkter avsedda för barn

26 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Tips till företagen - 8 steg Vad blir egenkontroll på företagarlingo? Bästa reklamen! Minskar ekonomiska risker! Alla vinner! Lagkrav!

27 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 1. Ledningen Lägsta nivå = lagkrav Högre nivå = miljömärken Policy Fördela ansvar Tillsätt resurser Gör uppföljning Förbättra

28 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 2. Skaffa kunskap Produktgrupper Riskanalys Leverantörsnät Branschorganisationer Hur ser avtalen ut?

29 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 3. Kemikaliekrav ? ? ? Lägsta nivå = lagkrav Hög nivå = miljömärkning Miljöbalkens krav Reach bilaga XVII Produktsäkerhetslagen Reach Kandidatförteckningen Hur gör de duktiga? Företagets ambitioner? Miljömärkenas kriterier? Framtidens krav?

30 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 4. Prioritera bland varorna Ingen har tid eller resurser att göra allt direkt Känsliga grupper, barn och äldre Produktion utan kunskap om EU:s krav

31 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 5. Leverantörerna - Våra kunder har krav på oss, så vi vill bara beställa av de här gröna!

32 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 6. Rutiner behövs Stickprov Personalutbildning Myndighetskontakter Kundbemötande

33 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 7. Testa och kontrollera Stickprov ihop med leverans – på leverantörens bekostnad Stickprov från hyllan – på butikens bekostnad (avvikelser kan vara reglarade genom avtal)

34 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 8. Informera - Nu vet vi. Våra leksaker innehåller inga farliga kemikalier! - Fantastiskt. Då kan vi svara på kundens frågor!

35 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Våga fråga –tips till konsumenten Alla varor innehåller kemiska ämnen. De ingår i de material och komponenter som varorna tillverkas av. De är tillsatta för att ge vissa eftertraktade egenskaper. Exempelvis göra ett tyg mjukt, en plast böjlig, en duk avtorkningsbar eller en dator brandskyddad. Det gäller att välja både en funktionell och säker kemikalie.

36 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15

37 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Frölunda köpcentrum 2012 200 butiker 400 flyers 30 besök Infomöte Bild från GP.se ”Vet lite om kemikalier”

38 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Farlig vara och Rapex Återkallelse i en omfattning rimlig med hänsyn till behovet att förebygga skador (exempelvis kemisk risk) Informations- och varningssystem inom EU Lämna andra myndigheter hjälp enligt Förvaltningslagen?

39 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Storstadsgemensam tillsyn Chefsmöte 2009 gav formaliserat tre-årigt projekt mellan Stockholm, Malmö och Göteborg Det finns rapporter 2010-2011 Skor, möbler och byggvaror 2012 Smycken, leksaker och ytterplagg Vem har tillsynen? Hur går man vidare? Vem ska man informera?

40 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Hur kollar man egenkontroll? Checklista utifrån 8 steg kan vara ett sätt

41 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Kemikalieplan för Göteborg Miljö- och klimatnämnden beslut 2011 Stadens egen verksamhet Kemiska produkter och varor Stockholm beslut 2012 Föregångare Stockholms landsting och Västra Götalandsregionen

42 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Verktyg vi tagit fram Faktablad om 8 steg Mall kommunikationsplan Checklista varutillsyn Formulär för kundfråga i butik Våga fråga - blankett och faktablad Sammanfattande pdf till företagare

43 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Sammanfattning Nådde vi målet? Bra tips? Bra verktyg? Frågor?

44 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Kemikalie- inspektionens rapport nr 4/07 ”Miljöledning och giftfri miljö- kemikaliefrågorna i teori och praktik”

45 Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Stockholm Stad - Kemikalieplan för Stockholm ute på remiss okt 2013


Ladda ner ppt "Miljötillsynsavdelningen Marco Bongiovanni, 2013-11-15 Välkomna till en förmiddag i Göteborg!"

Liknande presentationer


Google-annonser