Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi och Farmakologi Avd för Medicinsk fysik Tel 031-773 3395 E-post: mats.sandberg@anatcell.gu.se Inflammation Stroke Stress Miljögifter

2 Varför Miljöledningssystem på GU? Uppdrag från regeringen 1997. Syfte: minska negativ miljöpåverkan och ett led i arbetet med de nationella miljömålen. ISO 14001 på bl.a. Huddinge sjukhus, Mälardalens högskola, Akademiska hus, Naturvårdsverket, MAS m.fl.

3 Stockholmsmötet 1972 Bruntlandkommissionen, Hållbar utveckling Rio och Agenda 21, 1992 Kyotoprotokollet Rio+10 i Johannesburg Svenska miljömål Regionala miljömål VG regionen Miljöledningssystem med Källsortering Vad görs åt miljöproblemen? Think global Act local!

4 Hur ligger vi till på akademin? Uppdrag från akademistyrelsen att införa miljöledningssystemet ISO 14001 senast 31 dec 2005. Huvudsyfte att minska negativ miljöpåverkan. nov 2004 – jan 2005 feb 2005 – maj 2005 hösten 2005 Intern miljörevision 7–8 sept (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet + stickprov) certifieringsrevision 10 och 11 nov (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet, Neurokemi Mölndal + stickprov) åtgärda avvikelser certifiering 16/12 2005 planeringsdialog 4 oktober

5 Avvikelser från internrevisionen som rör källsortering 1. Dokumentationen. Källsorteringsguider saknas. Synpunkter på guider inkommit till Anna C från prefekter, kontaktpersoner och miljörepresentanter. Uppdaterade guider finns på: http://www.mls.adm.gu.se/SA/ 2. Implementeringen i verksamheten haltar. Anna C och Mats S kommer ut och informerar/hus alt kontaktperson/miljörepresentant informerar. Kärl anländer i slutet av vecka 44 (denna veckan) 3. Verksamheten. Hantering av farligt avfall på lab, t.ex. vad räknas som farligt avfall? Riskbedömningar saknas i många fall när det gäller hantering av kemikalier (lagkrav).

6 “Viljan finns men det skall vara bekvämt” A Sörbom På berget : Så mycket som möjligt “när-sorteras”. I kontor byts papperskorgen mot kärl för kontorspapper och en mindre plastpåse, “Sopi”. Ingen kompostering. Grundprincip för källsorteringen ifrån forskare i “Sopor hit och dit” (FORMAS)

7 Avfallsfraktioner att källsortera Förpackning (rena) av: Papper Hårdplast Metall Glas Kontorspapper Wellpapp Sekretessavfall PET-flaskor och returburkar Icke brännbart Metallskrot (Frigolit) (Mjukplast, krymp- och sträckfilm) (Trä) Farligt avfall: Datorer och tillbehör och annat elektronikavfall Lysrör Lågenergilampor, glödlampor, batterier Tonerkassetter Kemikalieavfall/Fotokemikalier Riskavfall: Skärande och stickande, Smittförande, Radioaktivt, Läkemedel, GMO/GMM, Biologiskt = Miniminivå i GUs avfallsplan Hushållsliknande/brännbart

8

9 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Hushållsliknandeavfall (brännbart) inklusive komposterbart avfall Matavfall, servetter, plastpåsar, snören, gem, enstaka pärmar och annat avfall som inte sorteras i nedanstående fraktioner Påse på kontor Kärl i kopieringsrum Grönt kärl i lunchrummet Lokalvården Icke brännbartTrasigt glas, gips, porslin och keramik Kärl ovanpå ”Stapeln” i lunchrummet Lokalvården MetallskrotMaskin- och plåtdetaljer, metallband, häftapparater Kärl ovanpå ”Stapeln” i lunchrummet Lokalvården KontorspapperKopieringspapper, vaxat papper som t ex förpackningar för kopieringspapper, datalistor, tidningar, broschyrer, telefonkataloger Post it - lappar, gummerat papper, kuvert, plastmappar, OH- plast, karbonpapper (går som hushålls- liknande/bränn- bart avfall) Grått kärl på kontor som töms i kontorspapperstunna i kopieringsrummet eller i godsrummet (plan 1000) Den som alstrar avfallet Fastighets- och service- avdelningen SekretessavfallPappersavfall med känsligt innehåll Dokumentförstörare finns på säkerhetsavdelningen (plan 1000) och i kopieringsrummen på plan 2000 och 4000 Registrator ringer Reisswolf för tömning

10 AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Wellpapp Obs tillplattas/skärs sönder! Två kartonger med ett vågformat lager emellan Pappersförpa ckningar Wellpapphäck i kopieringsrummet (plan 2000, 3000, 4000, 5000) eller i godsrummet (plan 1000) Fastighets- och service- avdelningen Förpackning (rena) av: PapperPappkartonger, mjölk- och juiceförpackningar, papperspåsar, omslagspapper, plast/pappersförpackni ngar med mer än 50 % papper eller kartong Wellpapp”Stapeln” i lunchrum (plan 3000) Lokalvården HårdplastHårda plastförpackningar, plastflaskor, plastburkar Mjukplast, plastpåsar, frigolit, PVC- plast (går som hushålls- liknande/brän n-bart avfall) ”Stapeln” i lunchrum (plan 3000) Lokalvården MetallKonservburkar, tuber, aluminiumfolie, kapsyler, metallband ”Stapeln” i lunchrum (plan 3000) Lokalvården

11 Färgat glasFlaskor och burkartrasigt glas, porslin, pyrex-glas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrum (plan 3000) Lokalvården Ofärgat glasFlaskor och burkartrasigt glas, porslin, glöd­lampor, lysrör, pyrexglas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrum (plan 3000) Lokalvården PET-flaskor och returburkar ”Stapeln” i lunchrum (plan 3000) Lokalvården AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Övrigt avfall FrigolitMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs i wellpapphäcken i godsrummet (plan 1000) Lokalvården Fastighets- och service- avdelningen Mjukplast, krymp- och sträckfilm HårdplastMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs i wellpapphäcken (plan 1000) Lokalvården Fastighets- och service- avdelningen

12 TräMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Vid större mängder/volymer ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Lokalvården Fastighets- och service- avdelningen AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: Datorer och tillbehör Annat elektronikavfall Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och service- avdelningen Annat elektronikavfall samt kyl- och frysskåp Allt som har sladd eller drivs med batteri exempelvis telekomutrustning, elmotorer, sladdar, medicinteknisk utrustning och laboratorieutrustning Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och service- avdelningen

13 LysrörDess förpackning Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och service- avdelningen LågenergilamporDess förpackning Läggs i vägghyllan i godsrummet (plan 1000) eller ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och service- avdelningen GlödlamporDess förpackning Läggs i vägghyllan i godsrummet (plan 1000) Fastighets- och service- avdelningen AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: BatterierFicklampsbatterier, radiobatterier, andra småbatterier, laddningsbara batterier, knappcellsbatterier Bilbatterier (lämnas till återförsäljaren) Läggs i vägghyllan i godsrummet (plan 1000) Fastighets- och service- avdelningen TonerkassetterToner från skrivare och kopiatorer I kartong i kopieringsrummet (plan 3000) Den som byter toner Carola Filander returnerar till återförsäljaren

14 Källsorteringsgruppen  Anna Carlsson (projektanställd SA)  Bernt Johansson (fastighets och service)  Göran Lyckemark (fastighetschef SA)  Mats Sandberg (miljösamordnare SA)  Maritha Svensson (avfallshandläggare GU)  Beatriz Tomaduz (chef lokalvården SA) + kontaktpersoner på institutionerna För frågor och synpunkter kontakta Anna på: anna.carlsson@sahlgrenska.gu.se

15 Kommer detta verkligen att gå?


Ladda ner ppt "Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi."

Liknande presentationer


Google-annonser