Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stroke Stress Miljögifter Inflammation Mats Sandberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stroke Stress Miljögifter Inflammation Mats Sandberg"— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005
Stroke Stress Miljögifter Inflammation Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi och Farmakologi Avd för Medicinsk fysik Tel E-post:

2 Varför Miljöledningssystem på GU?
Uppdrag från regeringen 1997. Syfte: minska negativ miljöpåverkan och ett led i arbetet med de nationella miljömålen. ISO på bl.a. Huddinge sjukhus, Mälardalens högskola, Akademiska hus, Naturvårdsverket, MAS m.fl.

3 Vad görs åt miljöproblemen?
Stockholmsmötet 1972 Bruntlandkommissionen, Hållbar utveckling Rio och Agenda 21, 1992 Kyotoprotokollet Rio+10 i Johannesburg Svenska miljömål Regionala miljömål VG regionen Miljöledningssystem med Källsortering Think global Act local!

4 Hur ligger vi till på akademin?
Uppdrag från akademistyrelsen att införa miljöledningssystemet ISO senast 31 dec 2005. Huvudsyfte att minska negativ miljöpåverkan. nov 2004 – jan 2005 certifiering 16/ feb 2005 – maj 2005 åtgärda avvikelser certifieringsrevision 10 och 11 nov (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet, Neurokemi Mölndal + stickprov) hösten 2005 Intern miljörevision 7–8 sept (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet + stickprov) planeringsdialog 4 oktober åtgärda avvikelser

5 Avvikelser från internrevisionen som rör källsortering
1. Dokumentationen. Källsorteringsguider saknas. Synpunkter på guider inkommit till Anna C från prefekter, kontaktpersoner och miljörepresentanter. Uppdaterade guider finns på: 2. Implementeringen i verksamheten haltar. Anna C och Mats S kommer ut och informerar/hus alt kontaktperson/miljörepresentant informerar. Kärl anländer i slutet av vecka 44 (denna veckan) 3. Verksamheten. Hantering av farligt avfall på lab, t.ex. vad räknas som farligt avfall? Riskbedömningar saknas i många fall när det gäller hantering av kemikalier (lagkrav).

6 Grundprincip för källsorteringen ifrån forskare i “Sopor hit och dit” (FORMAS)
“Viljan finns men det skall vara bekvämt” A Sörbom På berget: Så mycket som möjligt “när-sorteras”. I kontor byts papperskorgen mot kärl för kontorspapper och en mindre plastpåse, “Sopi”. Ingen kompostering.

7 Avfallsfraktioner att källsortera
Hushållsliknande/brännbart Farligt avfall:  Datorer och tillbehör och annat elektronikavfall Lysrör Lågenergilampor, glödlampor, batterier Tonerkassetter Kemikalieavfall/Fotokemikalier Riskavfall: Skärande och stickande, Smittförande, Radioaktivt, Läkemedel, GMO/GMM, Biologiskt Förpackning (rena) av: Papper Hårdplast Metall Glas Kontorspapper Wellpapp Sekretessavfall PET-flaskor och returburkar Icke brännbart Metallskrot (Frigolit) (Mjukplast, krymp- och sträckfilm) (Trä) = Miniminivå i GUs avfallsplan

8

9 Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Hushållsliknandeavfall (brännbart) inklusive komposterbart avfall Matavfall, servetter, plastpåsar, snören, gem, enstaka pärmar och annat avfall som inte sorteras i nedanstående fraktioner Påse på kontor Kärl i kopieringsrum Grönt kärl i lunchrummet Lokalvården Icke brännbart Trasigt glas, gips, porslin och keramik Kärl ovanpå ”Stapeln” i lunchrummet Metallskrot Maskin- och plåtdetaljer, metallband, häftapparater Kontorspapper Kopieringspapper, vaxat papper som t ex förpackningar för kopieringspapper, datalistor, tidningar, broschyrer, telefonkataloger Post it - lappar, gummerat papper, kuvert, plastmappar, OH-plast, karbonpapper (går som hushålls-liknande/bränn-bart avfall) Grått kärl på kontor som töms i kontorspapperstunna i kopieringsrummet eller i godsrummet (plan 1000) Den som alstrar avfallet Fastighets- och service-avdelningen Sekretessavfall Pappersavfall med känsligt innehåll Dokumentförstörare finns på säkerhetsavdelningen (plan 1000) och i kopieringsrummen på plan 2000 och 4000 Registrator ringer Reisswolf för tömning

10 Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Wellpapp Obs tillplattas/skärs sönder! Två kartonger med ett vågformat lager emellan Pappersförpackningar Wellpapphäck i kopieringsrummet (plan 2000, 3000, 4000, 5000) eller i godsrummet (plan 1000) Fastighets- och service-avdelningen Förpackning (rena) av: Papper Pappkartonger, mjölk- och juiceförpackningar, papperspåsar, omslagspapper, plast/pappersförpackningar med mer än 50 % papper eller kartong ”Stapeln” i lunchrum (plan 3000) Lokalvården Hårdplast Hårda plastförpackningar, plastflaskor, plastburkar Mjukplast, plastpåsar, frigolit, PVC-plast (går som hushålls-liknande/bränn-bart avfall) Metall Konservburkar, tuber, aluminiumfolie, kapsyler, metallband

11 Färgat glas Flaskor och burkar trasigt glas, porslin, pyrex-glas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrum (plan 3000) Lokalvården Ofärgat glas trasigt glas, porslin, glöd­lampor, lysrör, pyrexglas, planglas eller speglar PET-flaskor och returburkar Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Övrigt avfall Frigolit Mindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs i wellpapphäcken i godsrummet (plan 1000) Lokalvården Fastighets- och service-avdelningen Mjukplast, krymp- och sträckfilm Hårdplast Större mängder/volymer läggs i wellpapphäcken (plan 1000)

12 Trä Mindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Vid större mängder/volymer ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: E-post: Lokalvården Fastighets- och service-avdelningen Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Farligt avfall:  Datorer och tillbehör Annat elektronikavfall Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: E-post: Fastighets- och service-avdelningen Annat elektronikavfall samt kyl- och frysskåp Allt som har sladd eller drivs med batteri exempelvis telekomutrustning, elmotorer, sladdar, medicinteknisk utrustning och laboratorieutrustning

13 Lysrör Dess förpackning Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: E-post: Fastighets- och service-avdelningen Lågenergilampor Läggs i vägghyllan i godsrummet (plan 1000) eller ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Glödlampor Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Farligt avfall:  Batterier Ficklampsbatterier, radiobatterier, andra småbatterier, laddningsbara batterier, knappcellsbatterier Bilbatterier (lämnas till återförsäljaren) Tonerkassetter Toner från skrivare och kopiatorer I kartong i kopieringsrummet (plan 3000) Den som byter toner Carola Filander returnerar till återförsäljaren

14 Källsorteringsgruppen
Anna Carlsson (projektanställd SA) Bernt Johansson (fastighets och service) Göran Lyckemark (fastighetschef SA) Mats Sandberg (miljösamordnare SA) Maritha Svensson (avfallshandläggare GU) Beatriz Tomaduz (chef lokalvården SA) + kontaktpersoner på institutionerna För frågor och synpunkter kontakta Anna på:

15 Kommer detta verkligen att gå?


Ladda ner ppt "Stroke Stress Miljögifter Inflammation Mats Sandberg"

Liknande presentationer


Google-annonser