Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden Underlättar utlåtanden av akademisk utbildning etableringen på arbetsmarknaden för akademiker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden Underlättar utlåtanden av akademisk utbildning etableringen på arbetsmarknaden för akademiker."— Presentationens avskrift:

1 Sv Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden Underlättar utlåtanden av akademisk utbildning etableringen på arbetsmarknaden för akademiker med utländsk utbildning? 2013-10-29 Åse Rislund

2 Sv Utreda och analysera effekten och användningen av utlåtanden avseende utländsk högskoleutbildning Beakta om utlåtandet fyller syftet att underlätta målgruppens inträde på arbetsmarknaden. Uppdraget ska avse bedömningar utförda de senaste 5 åren. UHR har valt perioden 2007-2011. Utvärderingen ska göras ur såväl ett arbetsgivarsperspektiv som ett individperspektiv uppdelat på vistelsetid i Sverige. Slutrapport 31 okt 2014 Uppdraget

3 Sv Övergripande syfte med verksamheten är att bidra till målet att underlätta etableringen av utländska akademiker på arbetsmarknaden och att förkorta tiden från ankomst till arbete på rätt nivå Bedömningsverksamheten påverkas av vad som händer i omvärlden och vad som sker i Sverige. Det krävs kunskap om båda sidor för att säkerställa att utlåtandet som bedömningen leder till ska bli så korrekt och rättvisande som möjligt Metodik och innehåll i utlåtandet har utvecklats bland annat med syfte att förenkla processen och underlätta för arbetsgivare att förstå innebörden Bedömning av utländsk akademisk utbildning – bakgrund

4 Sv Som stöd i erkännandearbetet används Lissabonkonventionen och Bolognadeklarationen Bilagan till examensbevis (Diploma Supplement) Kvalifikationsramverk och en gemensam manual för rättvist erkännande som utarbetats av ENIC- och NARIC-nätverken (EAR- manualen) Egen utvecklad metodik grundad på ovanstående Omvärldsbevakning och väl utvecklat nätverksarbete med kontakter i varje enskilt land Upparbetad kompetens om samtliga utbildningssystem i världen (den aktuella perioden inkom ansökningar om bedömning från 162 länder) Ramverk och metodik

5 Sv Utlåtandet visar att en person har en utbildning avslutad med examen från ett erkänt universitet, och vilken svensk examen utbildningen närmast kan jämföras med. Jämförelsen innebär att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och har motsvarande syfte och plats i det utländska utbildningssystemet som den svenska examen. Det kan dock finnas skillnader i innehållet.

6 Sv Resultat av enkät i samband med Rapporten Bedömning av utländsk utbildning – gör den nytta?: De sökande är unga och har många yrkesverksamma år framför sig Utbildning från olika länder Kandidatexamen är vanligast Utlåtandet används för att planera den fortsatta karriären Utlåtandet har en bredare användning Olika förväntningar och uppfattningar om utlåtandet … det är inte bara utlåtandet som avgör om man får arbete Rapport 2012:20 R

7 Sv Enkät till sökande 2012 ja! jag känner mig väldigt glad och lycklig för mina studier innan är värdefull i Sverige! Har hjälpt mig styrka min kompetens och hjälp mig personligen att upskatta "mitt värde" på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna har förtroende i utlåtandet. Yes, as it helped me to answer questions about my education/qualification from my Swedish surrounding in a correct and understandable way. As well as it established trust that my qualifications are serious and trustworthy. Furthermore it helped me to see to which job opportunities I meet the requirements. Utlåtandet har haft ett stort betydelse för mig till att söka jobb. Arbetsgivarna var mer intresserade vid en jobbintervju

8 Sv Enkät till sökande 2012 Not really! Since I got the statement, I used it several times to look for professional jobs. Infortunately I am still working like diskare and städare. Jag förstod att mitt före detta utbildning behövs inte i Sverige så jag började studera i Sverige till andra yrke. Ja. Men i Sverige, man tänker alltid att alla betyg som kommer från utomlandet har mindre värde. Därför det ger inte så stor chans att få jobb med den, eller att läsa vidare.

9 Sv 2009 efter examen 2007/08Procent Yrkesexamen81.3 Generell examen 74.0 Konstnärliga examina37.4 Redovisas inte per examen66.0 Totalt78.2 Högskoleverket Rapport 2011:16 R Etablering på arbetsmarknaden

10 Sv ÄmnesområdeAndel etablerade Humaniora och teologi56.8 Juridik och samhällsvetenskap78.7 Undervisning76.0 Naturvetenskap66.7 Teknik83.7 Lant- och skogsbruk80.1 Vård och omsorg84.7 Konstnärligt område37.4 Andel etablerade efter ämnesområde

11 Sv 777 222 146 125 115 104 100 77 73 71 De sökande – vilka är de? 20072008200920102011Hela perioden Irak Irak 5 079 Ryssland Iran Ryssland 1 254 IranPolen Ryssland Iran 1 056 PolenIranUSAStorbritannienPolenPolen 988 StorbritannienUSAIranPolenRumänienUSA 797 USATyskland USA Storbritannien 755 TysklandUkrainaStorbritannienTysklandStorbritannienTyskland 661 ThailandStorbritannienRumänienThailand Rumänien 575 UkrainaThailandUkrainaRumänienTysklandThailand 509 SerbienFrankrikeThailandUkraina Ukraina 503

12 Sv De sökande – vilka är de? ExamenAntal Högskoleexamen 1380 Kandidatexamen7590 Magisterexamen med ämnesbredd150 Magisterexamen med ämnesdjup810 Magisterexamen2360 Masterexamen800 Licentiatexamen30 Doktorsexamen330 Konstnärliga examina (alla nivåer)510 Arkitektexamen200 Högskoleingenjörsexamen1700 Civilingenjörsexamen840 Juristexamen/juris kandidatexamen220 Lärarexamina mm.770 Examina enligt SLU:s examensordning130

13 Sv Fler kvinnor än män Ekonomer, ingenjörer, agronomer, sociologer, lärare, språkvetare, naturvetare… Några har fler än en utbildningar Några har utbildningar från flera länder Några är nyutexaminerade (2008) – andra har 20 års arbetslivserfarenhet Uppvuxna i Sverige, flyktingar, EU- medborgare, masterstudenter, familjebildare De sökande – vilka är de? Exempel från 2009

14 Sv Vid ansökningstillfället boende i storstadsregionerna Stockholm Region Skåne (Malmö) Västra Götaland (Göteborg) De sökande – vilka är de?

15 Sv Ålder vid ansökningstillfället

16 Sv Effekter och användning på individnivå, på arbetsmarknadsnivå och på samhällsekonomisk nivå Effekter och användningen av utlåtanden fångas genom ett antal delstudier:  Registerstudie  Enkätundersökning till sökande  Enkätundersökning och intervjuer med arbetsgivare Kvantitativa och kvalitativa delstudier; intervjuer, enkäter och en registerstudie Effektstudien

17 Sv Vad har utlåtandet gett individen? Personligt och i relation till arbetsmarknaden? Vilka skickar vi enkäten till?  De som fått ett utlåtande  De som ansökt om utlåtande men ej fått ett utfärdat, exkl. dem som inte fullföljt ansökan samt de som ansökt med falska meriter Webbenkät, svensk och engelsk version Exempel på frågor:  Hur man tänkte använda utlåtandet, hur det användes och hur den sökande tyckte att det fungerade  Vilken arbetslivseraferenhet har de sökande och hur ställer sig arbetsgivare till utländsk arbetsliveerfarenhet? Vad säger de sökande?

18 Sv Fokusgrupper och individuella intervjuer Enkät till arbetsgivare Exempel på frågor  Hur ser man på själva dokumentet, utlåtandet; vad uppfattar arbetsgivaren att hon/han får tack vare dokumentet?  Vad anses vara viktigt med dokumentet och med UHR:s bedömningsverksamhet?  Ev. hinder vid anställningsförfarandet  T.ex. utl. referenser kontra svenska, kunskaper i svenska språket, vet inte hur universitetet eller personens meriter står sig i jämförelse, etc. Vad säger arbetsgivarna?

19 Sv Statistisk totalundersökning baserad på data om de som ansökt om att få sin utländska utbildning bedömd och på SCB-data för både de som ansökt och för jämförelsegrupper i befolkningen.  Data ur vårt befintliga register och data som samlas in i den sk Sökandeenkäten kan samanalyseras med SCB-data Delstudien förväntas bidra med resultat när det gäller  Samhällsekonomiska konsekvenser  Arbetsmarknadskonsekvenser  Konsekvenser på individnivå, som individers integrering på arbetsmarknaden och möjligheter att försörja sig. Registerstudie

20 Sv Komplexa samband  Är det de som har den svagaste ställning på arbetsmarknaden som ansöker om bedömning av sin utländska akademiska examen?  De som klarar sig utan en bedömning, kommer deras karriärer att vara ”bättre” än karriärerna för de som ansökt om bedömning?  Är det vissa typer av utbildningar som invandrade akademiker inte ansöker om bedömning av? Utmaningar i uppdraget

21 Sv Enkäterna går ut hösten/vintern Data från registerstudie under april 2014 Slutrapport hösten 2014 på www.uhr.sewww.uhr.se När kommer resultaten?

22 Sv www.uhr.se Denna layout kan användas för UHR:s samarbetslogotyper/underlogotyper. Placera logotyperna enligt exemplen nedan.


Ladda ner ppt "Sv Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden Underlättar utlåtanden av akademisk utbildning etableringen på arbetsmarknaden för akademiker."

Liknande presentationer


Google-annonser