Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självrapporterad öroninflammation och påföljande lässvårigheter – en tvillingstudie i Danmark Steen Fibiger Institution för folkhälsa och Universitetsbiblioteket,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självrapporterad öroninflammation och påföljande lässvårigheter – en tvillingstudie i Danmark Steen Fibiger Institution för folkhälsa och Universitetsbiblioteket,"— Presentationens avskrift:

1 Självrapporterad öroninflammation och påföljande lässvårigheter – en tvillingstudie i Danmark Steen Fibiger Institution för folkhälsa och Universitetsbiblioteket, Syddansk Universitet, sfd@bib.sdu.dk sfd@bib.sdu.dk Jacob v. B. Hjelmborg Institutionen för Epidemiologi & Biostatistik, Syddansk Universitet Lena Erbs Institutionen för Matematik och Datavetenskap, Syddansk Universitet Axel Skytthe Danska Tvillingregistret, Syddansk Universitet Corrado Fagnani Italiens Folkhälsoinstitut

2

3

4

5 Läsförmåga och lässvårigheter Läsproblem beror på båda gener och miljö Arvbarheten för dyslexi är mellan 0,5 och 0,6. Arvbarheten är ett mått på hur stor andel av en egenskaps variation som beror på arvet. Den kan variera mellan 0 och 1. I Danmark är utländska TV-program och filmer inte dubbade men har undertexter. Läsning av undertexter är en tillförlitlig indikator för läsförmåga hos vuxna.

6

7 Öroninflammation i barndomen kan möjligen påverka läsfärdigheten

8

9 Enkätundersökning av tvillingar 10 olika forskningsprojekt med frågor om Tal, språk och hörsel Reumatism Sjukdomar i sköldkörteln Besvär i nacken eller ryggen Skolios (innebär en sjuklig sidokrökning av ryggraden) Lungsjukdom, astma, hösnuva och allergi Fetma Fertilitet Alexithymi (torftigt känslospråk och lite kontakt med sin inre verklighet) Social fobi och tvångssyndrom Socioekonomiska faktorer Rökning Alkoholkonsumtion Självupplevt allmänt hälsotillstånd Deltagare 46,418 tvillingar födda 1931-1982 34,944 enkätsvar (75.3 %)

10 Använda frågor om särdrag som kan avspegla öroninflammation, tal- och språkstörningar, samt lässvårigheter Har du som barn haft perioder med öroninflammation (otitis media) eller smärta i dina öron? Har du haft problem med ditt tal och språk i din barndom? Har du eller har du haft svårigheter med att läsa undertexter på TV?

11 Tabell 1Förekomst Pojkar från likkönade par Perioder med öroninflammationEnäggstvillingar30,3% Perioder med öroninflammationTvåäggstvillingar28,2% Tal- och språkstörningar i barndomenEnäggstvillingar12,3% Tal- och språkstörningar i barndomenTvåäggstvillingar9,7% Svårigheter med att läsa undertexter på TVEnäggstvillingar8,2% Svårigheter med att läsa undertexter på TVTvåäggstvillingar8,5% Flikor från likkönade par Perioder med öroninflammationEnäggstvillingar32,5% Perioder med öroninflammationTvåäggstvillingar29,0% Tal- och språkstörningar i barndomenEnäggstvillingar6,7% Tal- och språkstörningar i barndomenTvåäggstvillingar6,3% Svårigheter med att läsa undertexter på TVEnäggstvillingar5,7% Svårigheter med att läsa undertexter på TVTvåäggstvillingar6,7% Pojkar och flickor från olikkönade tvåäggspar Perioder med öroninflammationPojkar28,9% Perioder med öroninflammationFlickor28,5% Tal- och språkstörningar i barndomenPojkar10,0% Tal- och språkstörningar i barndomenFlickor4,3% Svårigheter med att läsa undertexter på TVPojkar8,9% Svårigheter med att läsa undertexter på TVFlickor6,5%

12 Lässvårigheter gentemot öroninflammation i barndomen Odds Ratio = 1,33 95% konfidensintervall: 1,22-1,46 Lässvårigheter är 33% vanligare om du har haft öroninflammationer i barndomen. Odds ratio (OR) är odds för lässvårigheter i gruppen med öroninflammation, dividerat med odds för lässvårigheter om man inte har haft öroninflammation (kontrollgruppen).

13 Antal tvillingar med öroninflammation och kotvillingar utan öroninflammation = 254 Antal kotvillingar med öroninflammation och tvillingar utan öroninflammation 201 Matchad analys av disharmoniska par = 1,26, med ett 95% konfidensintervall mellan 1,05 och 1,52. Odds Ratio (OR) är odds för ett oönskat utfall i behandlingsgruppen, dividerat med odds i kontrollgruppen. OR= Lässvårigheter är 26% vanligare om du har haft öroninflammationer i barndomen.

14 Svårigheter med att läsa undertexter på TV Odds Ratio95% Konfidensintervall Perioder med öroninflammation1,271,06 – 1,54 Kön1,551,29 – 1,86 Tabell 4: Betingad logistisk regressionsmodell för lässvårigheter med öroninflammation och kön som confounders

15 Lässvårigheter Odds Ratio95% Konfidensintervall Tal- och språkstörningar i barndomen2,461,72 – 3,51 Perioder med öroninflammation 1,190,97 - 1,46 Kön1,451,20 – 1,76 Tabell 5: Betingad logistisk regressionsmodell för lässvårigheter med öroninflammation, tal- och språksvårigheter och kön som confounders.

16 Tabell 6Arvbarhet* AE-modell (95% KI) Pojkar från likkönade par Svårigheter med att läsa undertexter på TV0,59 (0,48-0,68) Tal- och språkstörningar i barndomen0,79 (0,67-0,88) Flickor från likkönade par Svårigheter med att läsa undertexter på TV0,65 (0,55-0,73) Tal- och språkstörningar i barndomen0,86 (0,75-0,93) *Arvbarheten är ett mått på hur stor andel av en egenskaps variation som beror på arvet. Den kan variera mellan 0 och 1.

17

18


Ladda ner ppt "Självrapporterad öroninflammation och påföljande lässvårigheter – en tvillingstudie i Danmark Steen Fibiger Institution för folkhälsa och Universitetsbiblioteket,"

Liknande presentationer


Google-annonser