Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksförbundet Enskilda Vägar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksförbundet Enskilda Vägar"— Presentationens avskrift:

1 Riksförbundet Enskilda Vägar
Paraplyorganisation för enskilda väghållare Partipolitiskt obunden Var från början ett länsförbund Ombildades 1968 till ett riksförbund

2 REV:s medlemsutveckling 1970 - 2007

3 Vägnätet i Sverige, km väg
Statliga Enskilda utan bidrag Kommunala Skogsbilvägar Enskilda med bidrag

4 Enskilda vägar Ofta ser de ut så här – men…

5 Kommunal eller enskild väg?
…samma kommun … men vilken väg är kommunal ?

6 HURRA! Invald i styrelsen…
Broexpert Arbetsledare Jourhavande Planerare Skogsbrukare Ekonom Snöröjningsexpert Jurist Förhandlare Beläggningsexpert Polis Köpman Medlare Räckesexpert Skyltallvetare Dräneringsexpert

7 REV:s syfte och mål Bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige. Tillvarata de enskilda väghållarnas intressen. Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och organisationer.

8 Anläggningsförrättning. Beslut
Vilka vägar och ev. grönområden Fastigheter som deltar Upplåtet utrymme (vägområdets avgränsning) Andelstal

9 Al-beslut är färskvara
Fastigheten ändrar användning - andelstal skall ändras Ny fastighet tillkommer

10 Ange inte andelstal i procent
Använd fasta tal ( ej % = 100-del) Med % uppstår problem då ny fastighet tillkommer eller andelstal ändras

11 Anslut ny tomt till SFF (42a § AL)
SFF är sakägare och konsulteras/kallas/underrättas Ange ”rätt” andelstal Beslut om ersättning enl. 37 och 39 §§ AL

12 Definiera vägområdet (46 § AL)
Hur begränsas vägområdet ”åt sidan” Vägbana, vägren, vägdike

13 Ansvar för grönområde Reglera föreningens/markägarens befogenheter
Upprätta skötselplan

14 Ange vägstandard Red ut föreningens önskemål/behov av förbättringar på sikt Ex. grusväg får inte asfalteras utan beslut i förrättning

15 Vägbelysning Pröva om vägbelysning skall ingå i al-beslut.

16 Ridning på väg Allemansrätt men ”kommersiell” ridning bör göra rätt för sig Ev. beslut om avgifter (ex. minst x turer/år betalar y kr/ tur ?)

17 Offerera fastighetsförteckningar
Behövs för korrekt debiteringslängd till årsstämman Fastighetsbet; fastighetsägare; andelstal mm.

18 Bevaka vägfrågor vid detaljplanering
Kommunen skall samråda med LM när dp upprättas (5:20 PBL) LM bör bl.a. bevaka planens ev. påverkan på SFF Ex. nytt område får utfart över SFF:s väg, dagvatten leds ut via SFF:s diken

19 Lantmäteriförrättning för dyr
SFF avstår från att söka, konstruerar egna andelstal Rättsosäkerhet och tvister blir följden Samhällsnyttan stor med aktuella förrättningsbeslut

20 Riksförbundet Enskilda Vägar
Riddargatan 35-37 Stockholm Tfn:


Ladda ner ppt "Riksförbundet Enskilda Vägar"

Liknande presentationer


Google-annonser