Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksförbundet Enskilda Vägar Paraplyorganisation för enskilda väghållare Partipolitiskt obunden Var från början ett länsförbund Ombildades 1968 till ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksförbundet Enskilda Vägar Paraplyorganisation för enskilda väghållare Partipolitiskt obunden Var från början ett länsförbund Ombildades 1968 till ett."— Presentationens avskrift:

1 Riksförbundet Enskilda Vägar Paraplyorganisation för enskilda väghållare Partipolitiskt obunden Var från början ett länsförbund Ombildades 1968 till ett riksförbund

2 REV:s medlemsutveckling 1970 - 2007

3 Vägnätet i Sverige, km väg Statliga 98 000 Kommunala 37 000 Enskilda med bidrag 74 000 Skogsbilvägar 150 000 Enskilda utan bidrag 60 000

4 Enskilda vägar Ofta ser de ut så här – men…

5 Kommunal eller enskild väg? …samma kommun … men vilken väg är kommunal ?

6 HURRA! Invald i styrelsen… Broexpert Arbetsledare Jourhavande Planerare Skogsbrukare Ekonom Snöröjningsexpert Jurist Förhandlare Beläggningsexpert Polis Köpman Medlare Räckesexpert Skyltallvetare Dräneringsexpert

7 REV:s syfte och mål Bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige. Tillvarata de enskilda väghållarnas intressen. Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och organisationer.

8 Anläggningsförrättning. Beslut Vilka vägar och ev. grönområden Fastigheter som deltar Upplåtet utrymme (vägområdets avgränsning) Andelstal

9 Al-beslut är färskvara Fastigheten ändrar användning - andelstal skall ändras Ny fastighet tillkommer

10 Ange inte andelstal i procent Använd fasta tal ( ej % = 100-del) Med % uppstår problem då ny fastighet tillkommer eller andelstal ändras

11 Anslut ny tomt till SFF (42a § AL) SFF är sakägare och konsulteras/kallas/underrättas Ange ”rätt” andelstal Beslut om ersättning enl. 37 och 39 §§ AL

12 Definiera vägområdet (46 § AL) Hur begränsas vägområdet ”åt sidan” Vägbana, vägren, vägdike

13 Ansvar för grönområde Reglera föreningens/markägarens befogenheter Upprätta skötselplan

14 Ange vägstandard Red ut föreningens önskemål/behov av förbättringar på sikt Ex. grusväg får inte asfalteras utan beslut i förrättning

15 Vägbelysning Pröva om vägbelysning skall ingå i al- beslut.

16 Ridning på väg Allemansrätt men ”kommersiell” ridning bör göra rätt för sig Ev. beslut om avgifter (ex. minst x turer/år betalar y kr/ tur ?)

17 Offerera fastighetsförteckningar Behövs för korrekt debiteringslängd till årsstämman Fastighetsbet; fastighetsägare; andelstal mm.

18 Bevaka vägfrågor vid detaljplanering Kommunen skall samråda med LM när dp upprättas (5:20 PBL) LM bör bl.a. bevaka planens ev. påverkan på SFF Ex. nytt område får utfart över SFF:s väg, dagvatten leds ut via SFF:s diken

19 Lantmäteriförrättning för dyr SFF avstår från att söka, konstruerar egna andelstal Rättsosäkerhet och tvister blir följden Samhällsnyttan stor med aktuella förrättningsbeslut

20 Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 Stockholm Tfn: 08-20 27 50 kansliet@revriks.se www.revriks.se


Ladda ner ppt "Riksförbundet Enskilda Vägar Paraplyorganisation för enskilda väghållare Partipolitiskt obunden Var från början ett länsförbund Ombildades 1968 till ett."

Liknande presentationer


Google-annonser