Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Administratörsinternat 12-13 maj 2011. Agenda torsdagen den 12 maj 1000 Kansliet informerar, nyheter 1045 Intern styrning och kontroll (Agneta Carlsson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Administratörsinternat 12-13 maj 2011. Agenda torsdagen den 12 maj 1000 Kansliet informerar, nyheter 1045 Intern styrning och kontroll (Agneta Carlsson,"— Presentationens avskrift:

1 Administratörsinternat maj 2011

2 Agenda torsdagen den 12 maj 1000 Kansliet informerar, nyheter 1045 Intern styrning och kontroll (Agneta Carlsson, Arbetsförmedlingen) 1200 Lunch 1300 Fortsättning intern styrning och kontroll 1430 Kaffe Grupparbeten uppdelat på studieadministratörer, ekonomiadministratörer och personaladministratörer (erfarenhetsutbyte, verksamhetsutveckling) 1630 Teamkamp, aktiviteterTeamkamp 1930 Middag

3 Agenda fredagen den 13 maj 0900 Fokus: rapporter, exempel (Fredrik G) 1000 Kaffe 1030 Umeå universitets arbetsordning (Anders L). Gruppredovisningar från gårdagen Engelsk översättning, läxa att ta med sig 1200 Lunch 1300 Hemtransport med abonnerad buss, utvärdering i bussen

4 Information Ansökningssiffror Utbildningsutbud 2012, takbeloppsproblematik Rektorsbeslut: Ny inköps- och upphandlingspolicy URANK Fakultetsnämnden har fastställt verksamhetsberättelse 2010 Teknikvetenskapliga forskningssatsningen Rektorsbeslut: Regler för interndebitering av lärare SUHF: rekommendationer om kursplaner

5 Ansökningsläget

6 Civilingenjör Arkitekt Högskoleingenjör Kandidatprogram Receptarie9691 Högskoleprogram16090 Basåret382423

7 Takproblematiken Över takbelopp Mkr

8 Information US-beslut angående Handelshögskolan Rektorsbeslut: Ny handläggningsordning för att inrätta, revidera, avveckla och ställa in utbildning FFT-utlysning har gått ut, sista ansökningsdag den 9 juni

9 Kanslinytt Karin W på annat uppdrag 1 maj till 31 oktober; Ingrid ersätter Karin; Ingela Hjulfors-Berg ersätter Ingrid; Lennart Johansson tar över ansvaret för rekryteringsgruppen Personalsekreterare gemensam med Sam-fak 50/50

10 Grupparbetsfrågor 1.Fungerar det stöd som ges från kansliet? Ge gärna förslag på ev. utveckling / förbättringar. 2.Hur fungerar systemstödet, tex Raindance, Primula, Ladok m.m. Ge gärna förslag på utveckling / förbättringsåtgärder. 3.Utifrån punkten ”intern styrning och kontroll” – Hur upplever ni att arbetet fungerar i dag på institutionen / fakulteten /Umu. Ser ni något område som skulle vara väsentligt att vi påbörjade ett arbete med? 4.Finns det områden kopplat till arbetet där det finns behov av utbildningsinsatser / fördjupning? 5.Fungerar de framtagna processbeskrivningarna? (endast personaladm). 6.Övriga frågor etc som ni vill lyfta fram.


Ladda ner ppt "Administratörsinternat 12-13 maj 2011. Agenda torsdagen den 12 maj 1000 Kansliet informerar, nyheter 1045 Intern styrning och kontroll (Agneta Carlsson,"

Liknande presentationer


Google-annonser