Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Administratörsinternat 12-13 maj 2011. Agenda torsdagen den 12 maj 1000 Kansliet informerar, nyheter 1045 Intern styrning och kontroll (Agneta Carlsson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Administratörsinternat 12-13 maj 2011. Agenda torsdagen den 12 maj 1000 Kansliet informerar, nyheter 1045 Intern styrning och kontroll (Agneta Carlsson,"— Presentationens avskrift:

1 Administratörsinternat 12-13 maj 2011

2 Agenda torsdagen den 12 maj 1000 Kansliet informerar, nyheter 1045 Intern styrning och kontroll (Agneta Carlsson, Arbetsförmedlingen) 1200 Lunch 1300 Fortsättning intern styrning och kontroll 1430 Kaffe - 1500 Grupparbeten uppdelat på studieadministratörer, ekonomiadministratörer och personaladministratörer (erfarenhetsutbyte, verksamhetsutveckling) 1630 Teamkamp, aktiviteterTeamkamp 1930 Middag

3 Agenda fredagen den 13 maj 0900 Fokus: rapporter, exempel (Fredrik G) 1000 Kaffe 1030 Umeå universitets arbetsordning (Anders L). Gruppredovisningar från gårdagen. 1130 Engelsk översättning, läxa att ta med sig 1200 Lunch 1300 Hemtransport med abonnerad buss, utvärdering i bussen

4 Information Ansökningssiffror Utbildningsutbud 2012, takbeloppsproblematik Rektorsbeslut: Ny inköps- och upphandlingspolicy URANK Fakultetsnämnden har fastställt verksamhetsberättelse 2010 Teknikvetenskapliga forskningssatsningen Rektorsbeslut: Regler för interndebitering av lärare SUHF: rekommendationer om kursplaner

5 Ansökningsläget

6 20102011 Civilingenjör266328 Arkitekt271217 Högskoleingenjör201202 Kandidatprogram148149 Receptarie9691 Högskoleprogram16090 Basåret382423

7 Takproblematiken Över takbelopp Mkr 2010+ 37 2011+ 59 2012+ 84 2013+ 102 2014+ 94 2015+ 85

8 Information US-beslut angående Handelshögskolan Rektorsbeslut: Ny handläggningsordning för att inrätta, revidera, avveckla och ställa in utbildning FFT-utlysning har gått ut, sista ansökningsdag den 9 juni

9 Kanslinytt Karin W på annat uppdrag 1 maj till 31 oktober; Ingrid ersätter Karin; Ingela Hjulfors-Berg ersätter Ingrid; Lennart Johansson tar över ansvaret för rekryteringsgruppen Personalsekreterare gemensam med Sam-fak 50/50

10 Grupparbetsfrågor 1.Fungerar det stöd som ges från kansliet? Ge gärna förslag på ev. utveckling / förbättringar. 2.Hur fungerar systemstödet, tex Raindance, Primula, Ladok m.m. Ge gärna förslag på utveckling / förbättringsåtgärder. 3.Utifrån punkten ”intern styrning och kontroll” – Hur upplever ni att arbetet fungerar i dag på institutionen / fakulteten /Umu. Ser ni något område som skulle vara väsentligt att vi påbörjade ett arbete med? 4.Finns det områden kopplat till arbetet där det finns behov av utbildningsinsatser / fördjupning? 5.Fungerar de framtagna processbeskrivningarna? (endast personaladm). 6.Övriga frågor etc som ni vill lyfta fram.


Ladda ner ppt "Administratörsinternat 12-13 maj 2011. Agenda torsdagen den 12 maj 1000 Kansliet informerar, nyheter 1045 Intern styrning och kontroll (Agneta Carlsson,"

Liknande presentationer


Google-annonser