Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göran Svanelid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göran Svanelid."— Presentationens avskrift:

1 Göran Svanelid

2 ”Lösningen” är ROT-pedagogik
•gör Rätt saker •gör det Ofta •börja Tidigt

3 The Big 5 = De generella förmågorna i Lgr 11´s alla kursplaner
• Analysförmåga % • Kommunikativ förmåga % • Begreppslig förmåga - 88 % (Ej eng+hkk) • Procedurförmåga % • Metakognitiv förmåga - 75 % (Ej SO)

4 Analysförmåga: Kan beskriva orsaker till att
igelkotten går i ide och konsekvenser av att människor kastar glasflaskor i naturen... Kommunikativ förmåga: Kan samtala, återberätta, lyssna för att lära av andra och formulera frågor. Begreppsförmåga: Vet vad som menas med barr- och lövträd, insekter, däggdjur, årstider. Procedurförmåga: Vet hur man klättrar i träd, smyger, följa allemansrättens regler... Metakognitiv förmåga: Kan hitta alternativa lösningar på problem...

5 Slutsats från svenska forskare:
I svensk skola ägnas mer tid åt att berätta för eleverna HUR de ska arbeta än att tala om för dem VAD de ska LÄRA sig! ”Utmärkt undervisning” Jan Håkansson & Daniel Sundberg (2012)

6 Se möjligheterna med att använda formativ bedömning vid arbete med:
• Stödmallarna • Begreppsscheman • Analysmodellen • ”De stora frågorna” Stödstrukturerna utgår från kursplanerna och ett språkutvecklande arbetssätt á la Vygotskijs teori (EPA)

7 Exempel på stödmall Konsekvenser för barn och familjer (+/-)
Orsaker till… Konsekvenser för barn och familjer (+/-) Flyttar inom Sverige (urbanisering) Flyttar till Sverige (emigration)

8 Exempel på begreppsschema
Konsekvenser av att fly eller flytta för barn och familjer Språk Släkt och vänner Skola Traditioner Arbete Wild card

9 Analysmodellen a la Marie Gustafsson

10 Den stora frågan = Lärandemålet
Frågan utgår från centralt innehåll & kunskapskrav. Ex: ”Vad används olja, kol, vind- och vattenkraft till samt hur påverkas, både positivt och negativt, klimatet, naturen, hälsan och samhället av denna energianvändning?”

11 Sortera mera! Kortlek Begrepp; ord, bilder

12 Vilket djur ska bort?

13

14 Exempel på en motiverande intro-text
Människor har i alla tider flyttat från en plats till en annan. Ibland har man flyttat bara några mil, men det finns människor som är beredda att flytta hundratals mil. Vissa av de som flyttar gör det frivilligt, men många tvingas att flytta och blir då flyktingar. Många av de som flyttar eller flyr får ett bättre liv, men det gäller tyvärr inte alla. Om detta, att flytta eller fly, kommer vi att lära oss mycket de närmaste veckorna och kanske har du redan nu några frågor som du skulle vilja ha svar på.

15 Hur ska vi lära oss detta?
• Vi ser filmen X för att lära oss att/om/vad/ hur/vem/när/varifrån/vart/varför... • Vi tittar på bilder och jag högläser ur boken Y för att lära oss... •Ni intervjuar personen Z för att lära oss... • Vi följer med i medier vad som händer i världen för att lära oss... • Vi arbetar med olika stödstrukturer för att kunna besvara ”De tre stora frågorna”.

16 Varför speglar denna bild av de olympiska ringarna bättre ”the big five” än djuren?


Ladda ner ppt "Göran Svanelid."

Liknande presentationer


Google-annonser