Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel. Apotekarsocieteten är en oberoende ideell medlemsförening för alla med ett professionellt intresse för läkemedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel. Apotekarsocieteten är en oberoende ideell medlemsförening för alla med ett professionellt intresse för läkemedel."— Presentationens avskrift:

1 Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel

2 Apotekarsocieteten är en oberoende ideell medlemsförening för alla med ett professionellt intresse för läkemedel. Medlemskap är öppet för alla, oberoende av utbildningsbakgrund och profession. Vi är 5200 medlemmar som representerar alla delar i läkemedelskedjan från tidig forskning och utveckling till tillverkning och användning. 11 lokalföreningar, 13 vetenskapliga specialistsektioner och 5 Special Interest Groups (SIG:s) som tillsammans täcker alla delar av läkemedelskedjan. Vi är en remissinstans inom läkemedelsområdet

3 §1 Ändamål Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. §2 Verksamhet Föreningen skall för att uppfylla sitt ändamål främst: 1. stödja och bedriva utbildning 2. stödja forskning 3. kritiskt granska och fritt debattera utvecklingen 4. bedriva vetenskapligt grundad publicistisk och annan informativ verksamhet 5. stödja internationellt vetenskapligt samarbete 6. förvalta och utveckla ett vetenskapligt bibliotek och ett museum Föreningen förvaltar erhållna donationsmedel och använder deras avkastning enligt av donator meddelade föreskrifter. www.apotekarsocieteten.se

4 VD kansli VD kansli Bibliotek & Museum Läkemedelsakademin + Apotekarsocietetens medlemssupport Ekonomi & Office support Ekonomi Kapital & Fastighetsförvaltning Office support IT-support & utveckling Reception Vaktmästeri Bokbeställningar Ekonomi Kapital & Fastighetsförvaltning Office support IT-support & utveckling Reception Vaktmästeri Bokbeställningar Kurser Temadagar Kongresser Symposier Medlemssupport Kurser Temadagar Kongresser Symposier Medlemssupport Läkemedelsvärlden LmV. Läkemedelsvärlden LmV. Webbtidning Webbnyheter Webbtidning Webbnyheter Bokhandel Läroböcker Apotekslitteratur Läkemedelslitteratur Läroböcker Apotekslitteratur Läkemedelslitteratur 13 Sektioner och 11 regionala kretsar Fullmäktigemötet (vartannat år) Medlemmar Styrelse Ordförande konferensen

5 Våra verksamheter och aktiviteter Apotekarsocietetens kretsar och sektioner arrangerar årligen olika ca 80 aktiviteter (lokala kvällsarrangemang, nätverksträffar för nära 2000 deltagare Läkemedelsakademin – APS utbildningsverksamhet. Utbildningarna (70-80/år, 5600 deltagare) tas fram tillsammans med experter, främst från APS sektioner och olika samarbetspartners som t.ex. Läkemedelsverket www.lakemedelsakademin.se Läkemedelsvärlden – LmV. APS digitala tidning med daglig nyhetsrapportering www.lakemedelsvarlden.se Apotekarsocietetens bokhandel - läroböcker, historiska böcker, presentartiklar www.lma-books.se Priser – t.ex. Scheele Award – vårt största vetenskapliga pris Stipendier – delar årligen ut 5-6 miljoner kronor i stipendier för utbildning och forskning Läkemedelskongressen – vår årligen återkommande kongress Läkemedelsriksdagen – årligt evenemang i samarbete med Läkemedelsverket, TLV, SBU och Socialstyrelsen.

6 Presentation av kretsen/sektionen Välkommen på våra aktiviteter! Kretsen/Sektionen

7 Aktiviteter Kommande aktiviteter: XX Exempel på genomförda aktiviteter YY

8 Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel Tillsammans gör vi Sverige kunnigare om läkemedel Bli medlem på www.apotekarsocieteten.sewww.apotekarsocieteten.se


Ladda ner ppt "Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel. Apotekarsocieteten är en oberoende ideell medlemsförening för alla med ett professionellt intresse för läkemedel."

Liknande presentationer


Google-annonser