Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny process för hantering av litteraturlistor 2011-04-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny process för hantering av litteraturlistor 2011-04-08."— Presentationens avskrift:

1 Ny process för hantering av litteraturlistor 2011-04-08

2 Disposition -Varför och hur -Bakgrund -Processen steg för steg -Fördelar för lärare -Övriga fördelar för MDH i stort -Frågor?

3 Varför och hur - Kvalitetssäkra litteraturinformation till studenter - Förenkla för lärarna att välja litteratur till sina kurser - Enhetlig process för samtliga akademier - Processen införs från och med ht 2011 och används över vt 2012 med utvärdering under våren 2012 -Processen utförs med hjälp av tjänsten NYMUS

4 Bakgrund - Idé från groddar inom högskolans idélab - Utvecklingsprojekt med högskolan och NYMUS 2010 – 2011 - Styrgrupp bestående av: Anna Chryssafis, avdelningschef, UKK Gabriella Engström, avdelningschef, HVV Alf Karlsson, kanslichef, Rektors kansli (ersatt av Johan Andersson, kanslichef 2011-01-25) Pia Lindberg, avdelningschef, HST Tommy Stridh, IT-chef Katarina Thorsell, administrativ chef, UKK

5 Bakgrund - Processen och systemet NYMUS har testats av grupp bestående av lärare från HST, HVV och UKK - Synpunkter från testgruppen har åtgärdats och styrgruppen har beslutat att processen och NYMUS håller tilltäckligt hög kvalitet för att införas

6 Processen steg för steg

7 Fördelar för lärare -Välj litteratur direkt till dina kurser -Val av litteratur ur bilbiografisk databas med hjälp av ISBN- nummer (95 % täckning vid utvärdering av litteratur från samtliga akademier) -Elektroniskt flöde för godkännande med avisering om listor saknas

8 Övriga fördelar -Studenter får korrekta litteraturlistor i rätt tid -Minskad administration och pappershantering då digitala litteraturlistor publiceras på webb automatiskt och arkiveras automatiskt -Biblioteket kan få möjlighet att kontrollera sitt bokbestånd mot litteraturlistor vilket gynnar studenterna och underlättar inköp

9 Frågor?


Ladda ner ppt "Ny process för hantering av litteraturlistor 2011-04-08."

Liknande presentationer


Google-annonser