Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryska språket – bakgrund och utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryska språket – bakgrund och utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Ryska språket – bakgrund och utveckling

2 Språklikhet kan bero på
Arv Exempel Svenska: bror, syster, mjölk, tre, bära, bäver, äta, måne, mörker, gård Ryska: brat, sestra, moloko, tri, brat’, bobr, jest’, mesjats, mrak, gorod Engelska: brother, sister, milk, three, bear etc

3 Arvet manifesterar sig även i morfologi och ordbildning
Svenska: i andanom, parisisk, asynja Ryska: po delom, parizjskij, bojarynja

4 Språklikhet kan också bero på…
Lån Exempel I svenskan: holme, Helge, Helga, gräns, torg, tolk, vodka, sputnik, telefon, revolution I ryskan: cholm, Oleg, Olga, granitsa (gran’), torg, tolk, telefon, revoljutsija

5 Eller på Barnspråk (”Lallwörter”) Exempel mamma, pappa, dadda, tata

6 Eller på ljudhärmning Onomatopoetiska ord Exempel Svenska: susa, vissla, viska, kvacka Ryska: sjumet’, svistet’, sjeptat’, kvakat’

7 Eller på – slumpen Småland/ Smolensk

8

9 Olika sätt att studera språk
Historisk lingvistik eller diakron lingvistik studerar hur språk förändrar sig över tiden Den synkrona lingvistiken beskriver ett språk vid en viss tidpunkt Språktypologisk forskning studerar likheter och skillnader mellan språk oavsett släktskap (hur många språk i världen har ord för både ”hon” och ”han”?)

10 Språkfamiljer

11 Indoeuropeiska språk

12 Indoeuropeiska språkgrupper och språk i Europa
Germanska språk Romanska språk Slaviska språk Baltiska språk Keltiska språk Grekiska Albanska

13 … och i Asien Hindi Urdu Persiska Tadzjikiska Kurdiska Romanes

14 Utdöda indoeuropeiska språk
Hettitiska Frygiska Trakiska Sanskrit

15 Urindoeuropeiska Talades ca 7000 – år f Kr, kanske på stäpperna norr om Svarta havet Man försöker rekonstruera urspråket genom att studera – nu levande språk, även dialekter – gamla skrifter, däribland även minnesmärken av utdöda språk

16 Schleichers fabel från 1868
På en kulle [stod] ett får utan ull [och] såg hästar – en drog en tung vagn, en ett stort lass och en bar snabbt en man. Då sade fåret till hästarna: ”Det smärtar mitt hjärta att se en man driva hästar.” Då sade hästarna: ”Lyssna, får, det smärtar våra hjärtan att se en man, en härskare, göra sig en varm klädnad av fårull, när fåret inte har någon ull.” När fåret hörde detta flydde det ut över fältet.

17 Tidig dialektskillnad i indoeuropeiska språk
*khtom ”hundra” Kentumspråk – velaren bevaras. Sv ”hundra” Satemspråk – velaren övergår till en sibilant. Ry. ”sto” Jfr sv björk, korn ry berjoza, zerno

18 Utveckling till dagens slaviska språk (ungefär 17 stycken)
Urindoeuropeiska (7000 – 3500 f Kr) Balto-slaviska språk Slaviska språk (fr ca 500 f Kr) Östslaviska, västslaviska, sydslaviska (ca 800 e Kr) Östslaviska: ryska, ukrainska, vitryska, rutenska Västslaviska: polska, tjeckiska, slovakiska, sorbiska, kasjubiska, rusinska Sydslaviska: bulgariska, serbiska, kroatiska, bosniska, slovenska, makedonska, kyrkoslaviska, montenegrinska

19 Konstantin och Methodios
Två bröder som i mitten av 800-talet på den östromerske kejsarens uppdrag började missionera i Mähren. De översatte de viktigaste gudstjänsttexterna till slaviska. Bröderna var födda i Thessaloniki och talade traktens makedonska dialekt. Deras slaviska skriftspråk är starkt påverkat av grekisk syntax. Konstantin vigdes till munk på sin dödsbädd och fick då namnet Kyrillos.

20 Slavernas äldsta skriftspråk skrevs med det glagolitiska alfabetet (800-talet)

21 Brödernas lärjungar skapade det kyrilliska alfabetet (kring 900)

22 Vilka folk använder idag det kyrilliska alfabetet?

23 Vilka folk använder idag det kyrilliska alfabetet?
De ortodoxa folken, t ex ryssar, bulgarer, serber, ukrainare, vitryssar En del tidigare sovjetfolk som fick sitt skriftspråk först efter 1917

24 Kyrkoslaviska Ett konstspråk, skapat av Kyrillos och Methodios
Bygger på den makedonska dialekt som bröderna talade (kyrkslaviskan är alltså ett sydslaviskt språk) Påverkat av grekiskan i syntax och ordbildning Kunde användas över hela det slaviska språkområdet

25 Kyrkoslaviskan i det ryska riket
Kom till det ryska riket i samband med kristnandet 988 Kulturens språk ända fram till 1600-talet I det medeltida ryska riket rådde diglossi På 1600-talet började diglossin ersättas av tvåspråkighet

26 Några viktiga skillnader mellan ryska och kyrkoslaviska
Kyrkoslaviska: Flera tempus för förfluten tid Krånglig syntax Omkastning av ljud i vissa ord, t ex *gord > ksl grad, sv gård; ksl glas, sv hals Ryska: Ett tempus för förfluten tid Pleofoni i vissa ord, t ex *gord > gorod, sv hals, ry golos

27 Ryskan starkt påverkad av kyrkoslaviskan
Både ”gorod” och ”grad” finns i språket Novgorod, Ivangorod, Leningrad, Stalingrad golos – glas golos = röst glas i sammansättningar (abstrakta begrepp) glasnost’ = offentlighet, öppenhet

28 Texter på fornryska Lagtexter (Russkaja pravda)
Texter från storfurstens kansli Det administrativa språket näverbrev

29 I Novgorod har man hittat över 1000 näverbrev (www.gramoty.ru)

30 Näverbrev

31 Näverbrev nr 9

32 Näverbrev nr 9, slutet av 1100-talet
"Från Gostiata till Vasilij. Det som min far gav mig och släkten sköt till, det behåller han. Nu tar han sig en ny hustru, men mig vill han inte ge någonting. Han har jagat bort mig, och tar annan till hustru. Kom hit är du snäll!"

33 Pojken Onfime

34 Heinrich Wilhelm Ludolf Grammatica russica 1696

35 Kosjkins parlör från 1690-talet

36 Peter den stores grazjdanka

37 Kyrkliga böcker skrevs med det gamla bokstäverna

38 Språkstrider 1600- och 1700-talen kännetecknas av språkstrider. Vilken grund ska läggas för det nya litteraturspråket? Kyrkoslaviskan? Det talade språket i salongerna i Moskva och Petersburg? Kring år 1800 strid mellan arkaisterna och karamzinisterna.

39 Aleksandr Pusjkin ( )

40 Lånord Fram till 1600-talet från kyrkoslaviskan
På 1700-talet från tyskan och holländskan (handel, sjöfart, administration, ”farvater”, ”Sankt Peterburg”) Slutet av 1700-talet franska (hovlivet, kulturen, fransk påverkan på syntaxen) 1900-talet sovjetismer (politik, adminstration, ideologi, t ex ”politruk”, ”komsomol”, ”SSSR”

41 Idag Lånord från angloamerikansk engelska
(ekonomi, näringsliv, datortermer, modeord etc T ex marketing, vikend, killer, dajdzjest, sponsor, brejn-drejn, nou-chau, imidzj sponsirovat’, imidzjmejkerstvo Gamla ord och uttryck återupplivas: duma, komersant (комерсантъ), ”manna från himlen”


Ladda ner ppt "Ryska språket – bakgrund och utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser