Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad har Nätverks-RTK inneburit för Kristianstad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad har Nätverks-RTK inneburit för Kristianstad?"— Presentationens avskrift:

1 Vad har Nätverks-RTK inneburit för Kristianstad?
Leif Randau Stadsingenjörskontoret Kristianstad

2 Kristianstads kommun Landareal 1240 km2 Sjöar 110 km2 30-tal tätorter
invånare

3 Organisationsplan Stadsingenjörskontoret
FÖRVALTNINGSCHEF Stadsingenjör KART/GIS-ENHET LANTMÄTERIENHET Byråingenjör Teknisk lantmätare 1:e mätningsingenjör Mätningsingenjör GIS-ingenjör GIS-ingenjör (Web/Bild) Karttekniker (Proj.anst lantmät/Web) Lantmätare 1:e mätningsingenjör Mätningsingenjör Karttekniker KANSLI Förvaltningsassistent Karttekniker FÄLTSEKTION Mätningstekniker

4 Historik mätutrustning
Förr Teodolit och måttband 60-talet AGA4 och 6 70-talet Distomat DI10 80-talet Längdmätare 90-talet Totalstation Nu GPS och Nätverks RTK

5 Kommunens GPS-/Totalstationer
Leica TCA Leica TCRA1102 Plus -00 Leica TCRA 1102 PLUSXR -02 Trimble (Gata/Va) Geodimeter 610 (Gata/Va) GPS Leica SR Leica SR Trimble (Gata/Va)

6 Stomnät Övergripande statliga stomnät
RT 90 och SWEREF 93 Kommunalt stomnät i höjd och plan koordinatsystem RT R01 5 Gon V 60:0, RH70 RIX 95-projektet lättillgängliga stompunkter kvalitetsdeklarerade transformationssamband RefStrat och Nätverks RTK SWEREF 99 enhetligt globalt referenssystem med nytt system för projektionzoner 10.000

7 SKAN-RTK (Skåne 00-03)

8 Hur används Nätverks RTK
Detaljmätning Projekteringsmätning Gata/Va Inmätning fastighetsbildning Ledningsinmätning Flygsignalering Utstakning av gränser/linjer Grovutstakning av hus Tillfälliga punkter Ortofoto i färg Kristianstad maj 2003 10 flygsignaler

9 Vad har Nätverks-RTK inneburit
Uppbyggnad/Underhåll av stomnät har minskat Fullt täckningsområde med bättre tillgänglighet Effektivare mätrutiner GPS/Totalstation Avståndsberoendet till referenspunkt har minskat Mindre GPS-utrustning än med RTK-mätning Stöldrisken mindre jämfört med RTK Lättare att analysera befintliga nät Bättre koordinatkvalité/transformationssamband Enmanslag och mer flexibel arbetstid Kompetens- och erfarenhetsbehov har ökat Något sämre geometrisk noggrannhet accepteras???

10 Nya påverkansfaktorer
Landskapsbilden Öppet landskap Mäts i princip allt med GPS Skog och tätort Hjälppunkter GPS för mätning totalstation GSM-nät GSM-täckning Kostnader (6000kr/år/utrustning) Satellit-tillgänglighet SWEPOS Driftstörningar Kostnader ( kr/år/anslutning)

11 Användning NVRTK -03

12 Nätverks-RTK Oslagbart i rätt miljö! Leif Randau
Stadsingenjörskontoret Kristianstads kommun


Ladda ner ppt "Vad har Nätverks-RTK inneburit för Kristianstad?"

Liknande presentationer


Google-annonser